Adatvédelem / Cookies

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Felhasználóink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket online, illetve mobil alkalmazásfelületen elérhető szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatvédelmi irányelveinkről. Ezek vonatkoznak:

 • honlapunkra: www.miele.hu

Online üzleti felületünkre, amely tartalmazza a:

 • BlueHorizon portálunkat
 • Alexa Skill alkalmazásokra
 • Minden iOS és Android alkalmazásra

 

Bevezetés

Alulírott Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., továbbiakban: Miele), az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (the General Data Protection Regulation, GDPR) értelmében felelősek vagyunk az Ön – mint szolgáltatásaink felhasználója – személyes adatainak kezeléséért.

Elérhetőségek:

Miele Kft.
Székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-165465

 

E-Mail: professional@miele.hu 

Társaságunk komolyan veszi az Ön személyazonosságának és személyes adatainak védelmét. Ebből adódóan Társaságunk az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzat és az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően kezeli. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek az általunk online, illetve mobilalkalmazási területen kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról és az adatkezelés engedélyezésének jogalapjáról.

Adatvédelmi felelős

Adatvédelmi kérdésivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén érhet el minket: 
E-mail: adatvedelem@miele.hu
Telefon: 06 1 880 6400

Személyes adat

Személyes adatnak minősül bármely adat, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján beazonosítható.

Ez tartalmazza az Ön személyazonosságával kapcsolatos összes információt, úgy, mint név, e-mail cím, postai cím, ügyfélszám, online azonosítószámok. Az Ön személyazonosságához nem köthető információk, ilyen például az online felhasználók száma, nem minősül személyazonosító információnak.

Online és mobilalkalmazásainkat Ön a személyazonossága felfedése, illetve személyes adatainak kiszolgáltatása nélkül használhatja.  Online üzleti felületünk, a BlueHorizon portál, illetve a Miele weboldalának néhány szolgáltatása, illetve az egyéb Miele alkalmazások használata esetén azonban az Ön személyes adatai begyűjtésre kerülnek.

A személyes adatok tárolása

Az Ön adatait különlegesen védett szervereken tároljuk, amelyeket műszaki és szervezeti intézkedésekkel védelmezünk az adatvesztés, jogosulatlan személyek általi adatmegsemmisítés, adathozzáférés, adatmódosítás vagy terjesztés ellen. Az Ön személyes adataihoz csupán az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. Ezek felelősek a műszaki, kereskedelmi vagy szerkesztői szervertámogatásért.

Az Ön személyes adatai az Interneten keresztül kerülnek titkosításra és továbbításra. Társaságunk az adatok továbbításához SSL titkosítási tanúsítványokat (Biztonságos Adatcsomagolási Réteg, Secure Socket Layer, SSL) használ.

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1) a) pontja.   

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése szerződés teljesítéséhez vagy Önnel fennálló szerződéses jogviszonnyal összefüggésben szükséges, az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 b) pontja.

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítésének céljából történik, az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 c) pontja.

Az adatkezelés jogalapjaként az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja tekinthető abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak kezelése Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történik, és az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem kívánják meg az Ön személyes adatainak védelmét. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat részeként Társaságunk minden esetben feltünteti a jogalapot, amely értelmében az Ön személyes adatainak kezelését végzi.

Adatmegsemmisítés és az adatok tárolásának időtartama

Társaságunk minden olyan esetben törli vagy blokkolja az Ön személyes adatait, amikor a tárolás célja elhanyagolható, azonban a személyes adatok tárolásra kerülhetnek abban az esetben is, ha ezt olyan jogi követelmények írják elő, amelyek ránk vonatkoznak, ilyenek például a törvény szerinti megőrzési és dokumentációs kötelezettségek. Ebben az esetben Társaságunk a vonatkozó követelmények lejártával törli vagy blokkolja az Ön személyes adatait.

A szolgáltatásaink igénybevételével járó adatkezelés

A felhasználás körülményeire és a használt kommunikációs eszközre vonatkozó információk

Online vagy mobilalkalmazási felületeink szolgáltatásainak igénybevételekor Társaságunk az Ön által használt eszközről a következő adatokat gyűjti be: IP cím, böngésző kérések és a kérések dátuma és időpontja, emellett pedig a továbbított adatok státusza és mennyisége ezen kérések részeként kerül rögzítésre. Társaságunk verzió- és termékinformációkat gyűjt az Ön által használt böngészőről, az eszköz operációs rendszeréről és az Ön internetszolgáltatójáról is.  Továbbra is nyomon követjük, hogy szolgáltatásainkat mely webhelyek érték el.

Ezeket az adatokat érintő adatkezelés jogalapjának az Adatkezelési Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja tekinthető.

Társaságunk ezeket az adatokat a tartalom – például a weboldal – adott eszközre való optimalizálására, továbbá az online és a mobilfelület szolgáltatásainak működtetésére, illetve a hibák felderítésére és megszüntetésére, az online és mobil szolgáltatások használatának felderítésére, beállítások és fejlesztések végrehajtására használja.

Ugyanakkor az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja értelmében ezek a célok igazolják a jogos érdekek fennállását.  

Az Ön eszközének IP címe csak az online vagy mobil szolgáltatások igénybevételének idejére tárolódnak, ezután törlésre vagy rövidítésre kerülnek. Az adatok tárolása korlátozott ideig tart.

Sütik használata

Társaságunk sütiket használ. Ezek olyan rövid szövegfile-ok, amelyek az Ön számítógépén tárolásra kerülnek és amelyek az Ön böngészőjének beállítási és adatparamétereit megosztják Társaságunk webszerverével.  A süti tartalmazza általában azt a domain nevet, ahonnan a süti file érkezett, valamint a süti korát és alfanumerikus azonosítóját is. A tartalomtól és a tárolási időtartamtól függően különböző típusú sütiket különböztetünk meg. Az általunk leggyakrabban használt süti az úgynevezett „munkamenet süti”, amely a böngészési munkamenet befejeztével törlődik. Ezek kívül használunk hosszabb élettartamú sütiket is, amelyek segítségével felismerhetjük Önt, mint látogatót. Sok süti közvetlenül a mi webszerverünkről, egyes sütik tárolása és kiértékelése azonban más szolgáltatókon keresztül történik – ezek az ún. „harmadik féltől származó sütik”.

Társaságunk egy banneren elhelyezett megjegyzés formájában előre tájékoztatja Önt a honlap sütihasználatáról.

Néhány süti használata technikai szempontból kívánatos, mert lehetővé teszi online és mobil felületeink használatát.  Ezek a sütik az alábbi adatok gyűjtését és tárolását teszik lehetővé:

 • Nyelvi beállítások
 • Keresési beállítások
 • Online űrlap tartalma
 • A felhasználó azonosítására és hitelesítésére vonatkozó információk
 • Bevásárlókosárban található termékek
 • Jegyzettömbben megjelölt termékek
 • Beszerzési tanácsadó termékei

Ezen kívül Társaságunk a weboldalán olyan sütiket is használ, amelyek segítségével felhasználói szokásokkal kapcsolatos elemzéseket végezhetünk, ezek az ún. „elemző sütik”.  Ezek a sütik az alábbi adatok gyűjtését és tárolását teszik lehetővé:

 • Oldalak látogatásának gyakorisága
 • Keresések
 • Internetes oldalfunkciók használata

A sütihasználattal Önről gyűjtött adatok használata pszeudonimizált (névtelenített) formában történik, tehát az adat és az egyes felhasználó között nincs kapcsolat.

A sütihasználaton alapuló adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja.

A sütihasználat lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön számítógépét felismerjük és elvégezzünk bármilyen azonnal elérhető beállítást. A sütihasználat segítségével fejleszthetjük online felületünket, ezáltal szolgáltatásaink jobbá és felhasználóbarátabbá válhatnak. A sütik használata elősegíti az online felületünk ás szolgáltatásaink könnyebb felhasználhatóságát. Néhány szolgáltatás csak sütihasználat mellett vehető igénybe, ilyenek a keresésre, az online űrlapok kitöltésére, vásárlói fiók szolgáltatásaira, a bevásárló kosár és a jegyzettömb tartalmára vonatkozó szolgáltatások.

Társaságunk online szolgáltatásai és azok tartalma minőségének javítása és optimalizálása céljából „elemző sütiket” használ.

Ugyanakkor az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja értelmében a jogos érdekek fennállását ezek a célok igazolják.

A Társaságunk számára technikai szempontból szükséges sütik az ún. „munkamenet sütik”, amelyek a böngészési munkamenet végeztével automatikusan törlődnek. A megmaradó sütik az Ön számítógépén tárolódnak, amelyeket Ön bármikor törölhet.  A legtöbb böngészőt a sütik automatikus elfogadására állították be, azonban a sütik tárolását Ön is letilthatja, vagy beállíthatja, hogy böngészője a sütik érkezéséről értesítést küldjön. Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön nem támogatja a sütik használatát, úgy online szolgáltatásaink az Ön számára korlátozottan vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A fent említett célokból történő felhasználói szokások elemzésére az alábbi programokat használjuk – amelyek a már ismertetett módon viszont-sütiket használnak. Az adatok az adott célú felhasználást követően törlésre kerülnek.

 

A Google Analytics

Társaságunk a statisztikai elemzések készítéséhez a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics a Google LLC., (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA), (továbbiakban „Google”) weboldal elemző szolgáltatása. A Google Analytics alkalmazás ún. „süti”-ket, azaz rövid szövegfile-okat használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és így lehetővé teszik számunkra az Ön adott weboldalon történő látogatási szokásainak elemzését. Ezeket az Ön látogatásáról szóló, a sütik által generált információkat általában egy, az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják és ott tárolják.  Amennyiben azonban az IP-cím anonimizálás a weboldalon aktiválva van, az Ön IP címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagországai vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás keretében részt vevő egyéb felek között. A teljes IP-cím csak kivételes esetben kerül fel az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre, ahol lerövidítésre kerül. Jelen weboldal működtetőjének nevében a Google ezen információkat arra használja fel, hogy a weboldal működtetője részére a weboldalon az Ön látogatási szokásairól értékelést készítsen, valamint a weboldal aktivitásról jelentéseket állítson össze, illetve a weboldal aktivitásra és az internethasználatra vonatkozó egyéb szolgáltatásokat nyújtson.   A Google Analytics által nyújtott IP cím nem fog összeolvadni más Google adatokkal. Ön a megfelelő erre vonatkozó böngészőbeállításokkal letilthatja a sütik tárolását, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal és annak szolgáltatásai nem lesznek teljes mértékben elérhetők az Ön számára.  Továbbá az alábbi linken található böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja a Google sütik általi adatgyűjtését, az Ön weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP címet) gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi kezelését is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .  


További információért látogasson el a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/ vagy a   http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oldalra, ahol a Google Analytics-ről és az adatvédelemről kaphat általános információkat. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunkon elhelyezett "anonymizeIp ();" kód értelmében a Google Analytics névteleníti az IP címeket, amelyekből így az utolsó oktett törlésre kerül.

A retargeting és a remarketing

A retargeting vagy remarketing kifejezések olyan technológiák alkalmazására utalnak, amelyek során az adott webhely után komolyan érdeklődő felhasználókat megfelelő adott témájú hirdetések célcsoportjává teszik a weboldal elhagyása után is. Ehhez az internetfelhasználókat az adott weboldal látogatásán kívül is fel kell ismerni, amelyhez a megfelelő szolgáltatók sütijeit hívják segítségül. Ezen kívül a korábbi látogatói szokásokat is megvizsgálják. Például, ha egy felhasználó egy weboldalon megtekint bizonyos termékeket, akkor a későbbiekben más weboldalak látogatása esetén is ilyen vagy ezekhez hasonló termékek reklámjai kerülnek a felhasználó elé. Ez olyan személyre szabott reklám, amelyet az egyes felhasználók igényeire szabtak. Ehhez a felhasználók felismerésén túl nem szükséges további felhasználói azonosítás. A retargeting vagy remarketing során gyűjtött adatok más jellegű adatokkal nem keverednek össze.

Társaságunk internetes reklámok elhelyezéséhez az előzőekben említett technológiákat használ fel. Társaságunk az ilyen jellegű reklámok megjelenítéséhez harmadik szolgáltató személyeket vesz igénybe. Társaságunk többek között Google szolgáltatásokat is használ, amelyek az internet felhasználó számára lehetővé teszik az őt érdeklő termékek automatikus megjelenítését. Ehhez a funkcióhoz sütik alkalmazása szükséges. Az ehhez kapcsolódó további információkért látogasson el a Google Privacy Policy  https://policies.google.com/privacy?gl=de oldalra.  A Google Remarketing és a Google Adwords Coversion Tracking sütik telepítése az egyes felhasználók böngészőjének beállításán keresztül letiltható, ehhez látogasson el a http://www.google.com/policies/privacy/ads/ oldalra és végezze el a megfelelő beállításokat!

A webhely a Miele termékek reklámozásához Google Retargeting Tag-eket, Appnexus megoldásokat és teljesítmény profilokat használ. A weboldalon használt retargeting JavaScript kódok a felhasználó eszközén retargeting céljából sütiket tárolnak. Egy későbbi időpontban a felhasználó számára Miele bannerek vagy szöveges hirdetések fognak megjelenni, feltéve, ha a felhasználó a Google Search, a Google Display Networks, Appnexus és teljesítményprofilok használatán keresztül aktivitást mutat. Minden adat anonim módon kerül rögzítésre, így nem vonható le semmilyen következtetés a konkrét személyek azonosságát illetően. A felhasználók letilthatják a retargeting funkciókat, ehhez a Google Remarketing Tag-ek elhelyezésének módosítása vagy a retargeting inaktiválása szükséges. Másik lehetőségként a felhasználók a hálózati hirdetéskezdeményezés tiltó oldalának használatával vagy az egyes hálózatok külön-külön beállításával letilthatják a harmadik féltől származó sütik használatát.

Kapcsolat

Társaságunkkal Ön többféleképpen kapcsolatba léphet, beleértve a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot is. Társaságunk rendszeres tájékoztatást nyújt Önnek e-mailben küldött hírlevelek által.

Hírlevelek

Hírleveleinkre történő feliratkozáskor az Ön e-mail címe az Ön hirdetésekkel történő tájékoztatása céljából kerül felhasználásra, amely a leiratkozás időpontjáig tart.  Ön e-mailen keresztül rendszeres tájékoztatást kap aktuális témákról, illetve különleges okokból – például különleges akciókkal kapcsolatban. Az e-mailek az Önről megadott információk alapján személyre és személyes igényekre szabott információkat tartalmazhatnak.  

Amennyiben Ön nem adta írásos hozzájárulását, hírleveleinkre történő feliratkozás esetében az ún. double-opt-in feliratkozási megerősítési eljárást fogjuk alkalmazni, vagyis, mi csak abban az esetben küldünk az Ön számára e-mailes hírlevelet, amennyiben Ön a hírlevélfeladást előzetesen kifejezetten megerősítette. Ezt követően küldünk Önnek egy e-mail értesítést, amelyben Ön az e-mailben megadott linkre kattintva megerősíti a hírlevélfeladást.

Amennyiben Ön határozottan feliratkozott a hírlevélre, az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 a) pontja alapján szükséges hozzájárulás. A jogi előírásoknak megfelelően annak okán, hogy Ön termékeket vagy szolgáltatásokat rendelt Társaságunktól, Ön hírleveleket kaphat tőlünk az Ön határozott hozzájárulása nélkül, vagy Társaságunknak lehetősége van Önt e-mailen megkeresni. Ebben az összefüggésben az e-mailen kapott információs hírlevelet Ön nem kifogásolhatja. Ebben az esetben a direkt e-mail továbbítása kapcsán társaságunk jogos érdeke az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja alapján áll fenn.

Amennyiben Ön a továbbiakban egyáltalán nem kíván hírlevelet kapni tőlünk, jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását vagy megtagadhatja a hírlevél további átvételét az alapkamatok szerinti átvételi költségektől eltérő költségek megfizetése nélkül.   Használja egyszerűen a hírlevélben található leiratkozási linket, vagy üzenetben keressen minket vagy adatvédelmi biztosunkat. 

Kapcsolat

Ön megkereshet minket telefonos ügyfélszolgálatunkon, e-mailen keresztül, chat-en vagy postai úton is. Amennyiben Ön ezen kapcsolattartási lehetőségek közül szeretne választani, Társaságunk az adott kapcsolattartási módon keresztül Ön által szolgáltatott személyes adatok Társaságunk által begyűjtésre kerülnek.  Ezek az adatok az Ön neve, lakcíme, e-mail címe, ügyfélszáma és telefonszáma. Ön a kapcsolatfelvételi mód függvényében eldöntheti, mely adatokat szeretné megadni nekünk.

Társaságunk ezen adatokat kizárólag az Öntől érkező érdeklődés vagy kérés megválaszolása, feldolgozása céljából kezeli.

Abban az esetben, ha Ön online kapcsolatfelvételi űrlapunkat kívánja használni, Társaságunk az Ön által az űrlapon megadott adatokat begyűjti, külön tekintettel az Ön nevére és e-mail címére. Ezen kívül Társaságunk tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját. Társaságunk a kapcsolatfelvételi űrlappal továbbított adatokat kizárólag az Ön felől érkező kérés vagy érdeklődés megválaszolása céljából kezeli.

A kapcsolatfelvételi opciók használatának jogalapja, a visszavonás

Az ajánlott kapcsolatfelvételi lehetőségek használatával megadott adatok kezelésének jogalapja az Ön Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 a) pontja szerinti hozzájárulása. Ön hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A kérés feldolgozását követően az adatok először lekérdezések esetére tárolódnak. Az adatok törlését bármikor kérvényezni lehet, ennek hiányában a törlés csak az ügy lezárása után valósul meg. Az adatokat társaságunk azonnal törli abban az esetben, ha nem vagyunk kötelesek azt kereskedelmi vagy adózási jogszabályokból kifolyólag tárolni.

Az Ön jogai

Az Adatvédelmi Rendelet értelmében az érintett személyek különböző jogokkal bírnak.  Amennyiben Ön erre vonatkozóan megerősítést vagy további információt kíván kapni, kérjük, keressen bennünket bizalommal!

A szóban forgó jogok különösen:

 • Az információhoz való jog: Az Adatvédelmi Rendelet 15-dik cikke értelmében Ön megerősítést kérhet az Önre vonatkozó személyes adatok adatkezelését illetően. Amennyiben efféle adatkezelés történik, Ön Társaságunktól az adattkezelésre vonatkozó további információkat is kérhet.
 • A helyesbítéshez való jog: Az Adatvédelmi Rendelet 16-dik cikke értelmében Ön adathelyesbítésre és/vagy adatpótlásra jogosult abban az esetben, ha az adatkezelésen átesett Önre vonatkozó személyes adatok helytelenek vagy hiányosak.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos feltételek mellett Ön az Adatvédelmi Rendelet 18-dik cikke értelmében kérheti az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • A törléshez való jog: Az Adatvédelmi Rendelet 17-dik cikke értelmében bizonyos feltételek mellett Ön jogosult az Önről tárolt személyes adatainak törlését kérvényezni.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az Adatvédelmi Rendelet 20-dik cikke értelmében bizonyos feltételek mellett Ön jogosult az Ön által szolgáltatott személyes adatait szerkesztett, egységes és gépileg olvasható formában megkapni, illetve továbbítani azt egyéb felelős személy felé részünkről történő mindenféle akadály nélkül. 

Amennyiben az Ön személyes adatai jogos érdekeken alapulnak és az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja értelmében kerül adatkezelés alá, Önnek az Adatvédelmi Rendelet 21-dik cikke értelmében, jogában áll az Ön személyes adatainak kezelését illetően kifogással élni, feltéve, ha ennek több oka is van az Ön adott helyzetéből kifolyólag. 

Panasz benyújtása

Amennyiben Ön szerint a Társaságunk által folytatott adatkezelés nem felel meg jelen Adatvédelmi Szabályzat előírásaival vagy az alkalmazandó Adatvédelmi Szabályzat előírásaival, Ön panasszal élhet az adatvédelmi biztosunknál. Az adatvédelmi biztos meg fogja vizsgálni az esetet és tájékoztatja Önt az ügyről. Ezen kívül Önnek jogában áll felügyeleti szerv felé történő fellebbezést benyújtani.

További információk

Harmadik fél felé történő adattovábbítás

Elviekben Társaságunk jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt esetektől eltérő esetekben harmadik fél számára nem továbbít személyes adatokat. Mivel azonban törvényi vagy bírósági kötelezettség alá tartozunk, így az Ön személyes adatait továbbítjuk ezen információkat megkapni jogosult szervek felé. 

Más weboldalakra mutató linkek

Online felületünk más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. Ezek a hivatkozások általában adott módon jelölve vannak. Társaságunk nincs befolyással arra, hogy a linkelt weboldalak megfelelnek-e az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak. Ezáltal Társaságunk azt javasolja, hogy tájékozódjon a szóban forgó egyes weboldalak Adatvédelmi Szabályzatait illetően.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat változtatásai

Jelen Adatvédelmi Szabályzat frissítésének állapotát az alább látható dátum jelzi. Társaságunk fenntartja a jogot jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely időpontban történő megváltoztatására jövőbeli hatállyal. Az Adatvédelmi Szabályzat aktuális verziója közvetlenül online felületünkről érhető el.  Kérjük, a legfrissebb Adatvédelmi Szabályzat elérése érdekében rendszeresen ellenőrizze online felületünket!

Jelen Adatvédelmi Szabályzat utolsó frissítésének időpontja: 2018. május

Adform

Szolgáltatásaink minőségének és kényelmének javítása érdekében konverziókövető és retargeting technológiákat alkalmazunk. Mindkét szolgáltatást az Adform ApS (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark, Denmark) biztosítja.

Társaságunk online felületein adform konverziókövetést alkalmaz. Az ideiglenes konverziókövető süti akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó kapcsolatba lép egy Adform hirdetéssel. Azok a felhasználók, akik nem kívánnak részt venni a követésben, böngészőjük beállításaiban letilthatják az Adform sütijét, vagy az alábbi linkre kattintva letilthatja a személyes adataik jövőbeli gyűjtését vagy tárolását: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. A már az Ön számítógépén tárolt sütik a böngészőben vagy az ideiglenes internetes oldalak törlésével törölhetők. 

Online felületeink Adform retargeting technológiát használnak. Ez lehetővé teszi azon internetfelhasználók megcélzását, akik már érdeklődtek weboldalunk és partnereink weboldalain található termékeink iránt. A hirdetési anyag beszúrása a retargeting során az előzőekben mutatott felhasználói viselkedés süti-alapú elemzése alapján történik. Ez egy ideiglenes süti, amely 60 nap múltán jár le. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy az Adform érdeklődés-alapú hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára, az alábbi linkre kattintva Ön bármikor megakadályozhatja a jövőbeli adatgyűjtést és tárolást: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. Az Adfrom Adatvédelmi Szabályzatáról további információt itt olvashat:  

Ennek jogalapját az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1f) pontja adja, ahol Társaságunk jogalapját online felületeink minőségének és kényelmének javítása képezi.

Az Amazon konverziós pixel és az Amazon remarketing pixel

Társaságunk online felületein Amazon Web Analytics szolgáltatásokat, valamint Amazon konverziós pixel és Amazon remarketing pixel funkciókat használ. A szolgáltató mindkét esetben az Amazon.com, Inc., (410 Terry Ave. North Seattle, WA, United States). Az Amazon konverziós pixel és az Amazon remarketing pixel is használ sütiket, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek segítségével Társaságunk elemzéseket végezhet az Ön weboldalon tett látogatásait, valamint a személyre szabott reklámozást illetően.

A sütik tárolását Ön a böngészője megfelelő beállításain keresztül tilthatja le; de kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy az oldal szolgáltatásai nem lesznek teljes mértékben elérhetőek. Ön megakadályozhatja az Amazon a sütik által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatgyűjtését, valamint az ilyen adatok Amazon általi feldolgozását is, az alábbi linkre kattintva válassza a „Ne szabja testre az Amazon hirdetéseit az internet böngészőben”: https://www.amazon.de/adprefs, illetve válassza ki a megfelelő beállításokat a http://www.youronlinechoices.com/en oldalon. Az Ön böngészőjébe egy opt-out süti fog beállításra kerülni, amely megakadályozza, hogy a jövőben weboldalunk meglátogatásakor az Amazon pixelek begyűjtsék az Ön személyes adatait.  Ez a beállítás addig marad érvényes, amíg Ön nem törli számítógépéről az opt-out sütit.

Ennek jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6-dik cikke 1 f) pontja, ahol Társaságunk jogos érdeke szolgáltatásaink minőségének és kényelmének javítása.

 

 

Adatbiztonság

Miele az adatkezelésről
 

A Miele a magas minőségű és hosszú élettartamú termékek gyártójaként a hálózatba kapcsolt készülékeivel, az App-ok és webes alkalmazások adat- és kiberbiztonságával kapcsolatban is a legmagasabb követelményeket állítja fel. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy a gyenge pontokat már előzetesen felismerjük és elhárítsuk - ezeknek a megelőző intézkedések ellenére - az IT száz százalékig biztonságos használatát soha nem lehet elérni.
 

Ezért a Miele számára fontos minden észrevétel az ön felhasználói gyakorlatából a hálózatba kapcsolt termékek, az App-ok vagy webes alkalmazások adatbiztonságának lehetséges vagy észlelt kockázataira vonatkozóan.

 

A gyenge pontok bejelentéséhez használja nemzetközi oldalunkat a következő linken valamint tájékozódhat a kiberbiztonság témájában a Mielénél:

https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Akkor is, ha nem teljesen biztos benne: utánajárunk észrevételeinek, és felvesszük önnel a kapcsolatot, ha további kérdésünk van.

Cookie tájékoztató