Felhasználási feltételek

Miele letöltések

1. Ez a szerződés szabályozza a Miele szoftverek és információk letöltését és felhasználását. A letöltéssel a felhasználó elfogadja a jelen szerződést.

2. A letöltések általában a nap 24 órájában, heti hét napon keresztül rendelkezésre állnak. A Miele azonban nem vállal felelősséget az internetkapcsolat és a számítógépes rendszerek jellegéből adódóan szünetelő elérhetőségért.

3. A Miele gondoskodik a letöltések naprakész állapotának fenntartásáról. A Miele azonban fenntartja a jogot, hogy az információkat és szoftvereket bármikor módosítsa, különös tekintettel a műszaki, ill. gazdasági fejlesztésekre, vagy a módosult felhasználási és keretfeltételek – akár árképzési vagy kereskedelmi jellegűek – figyelembe vétele céljából, anélkül, hogy a módosításokról hirdetményt tenne közzé vagy értesítést küldene.          

A felhasználó jogai és kötelezettségei

1. A tartalmat – különösen szerzői jogi szempontból – a Miele vagy harmadik fél szerzői jogai védik. Tilos az anyagot a Miele vagy a megfelelő jogbirtokos kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül felhasználni, különös tekintettel a reprodukálásra, terjesztésre, előadásra, bemutatásra, továbbításra, közzétételre, valamint más jellegű feldolgozásra vagy átalakításra.

2. Tilos a Miele szoftvereket lemásolni, újraértékesíteni, bérbe adni vagy jogosulatlan harmadik fél számára továbbadni. A Miele szoftver ipari titkokat tartalmaz. Ebből kifolyólag tilos a szoftvert visszafejteni, visszafordítani, szétbontani vagy más használható formába alakítani.

3. Ha a szerzői jogok értelmében meghatározott körülmények között a beleegyezés nélkül történő használat elengedhetetlen, akkor az nem állhat szemben a felhasználási jogok fent említett korlátozásaival.

4. A Miele a felhasználót egyszeri, bármikor visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható joggal ruházza fel a letöltések felhasználására, hogy a már létező üzleti megállapodások keretein belül segítse az üzleti tranzakciókat. Minden szerzői jog és megjegyzés változatlanul érvényes.

5. A Miele felhívja a figyelmet, hogy az internetes adatátvitel nem biztonságos módon történik. Nem lehet kizárni, hogy az adatok illetéktelen kezekbe kerülnek, vagy azokat meghamisítják.

Felelősség

1. Az elérhetővé tett tartalom és letöltések, illetve a jelen szerződés semmilyen jótállást vagy garanciát nem feltételez. Ezekkel kapcsolatban semmilyen szavatossági igény nem támasztható.

2. A Miele nem vállal semmilyen felelősséget az információk helyességéért, teljességéért, minőségéért és megbízhatóságáért, illetve az információk felhasználásával elérni kívánt eredményért. A Miele nem vállal felelősséget a letöltések használatából eredő károkért, mint az üzemszünet, az elmaradó bevétel, az információk vagy adatok elvesztése. A Miele által letölthetővé tett szoftverek használatával kapcsolatos döntéseket kizárólag a Mielével egyeztetve hozzon meg a felhasználó.

3. A Miele nem vállal felelősséget a károkért (mindegy, milyen jogalapból erednek), amelyek a használatból, a használat sikertelenségéből, az esetleges hardveres vagy szoftveres hibákból vagy a felhasználó hibás rendszerbeállításaiból erednek. A letöltés saját felelősségre történik. A Miele nem vállal felelősséget a szoftverrel és az információkkal kapcsolatban, különösen annak használhatóságára, helyességére, teljességére és vírusmentességére vonatkozóan.                      

4. A Miele továbbá nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek vírusokból, trójai programokból, hamis riasztásokból vagy hasonló programokból, valamint programokból erednek, valamint olyan programrészekért vagy kódokért, amelyek a rendszer vagy a rendszer egyes részeinek teljesítménycsökkenéséhez, tönkremeneteléhez vagy leállásához vezetnek. A felhasználó saját maga köteles a vírusok vagy más kártékony programok elleni védelemről gondoskodni.

5. A Miele nem vállal felelősséget a Miele számára hibásan küldött adatokért, az ezen adatok harmadik fél általi manipulálásáért, különös tekintettel a Miele hálózataihoz és rendszereihez illetéktelen harmadik fél által történő hozzáférésre, amennyiben arra a Mielének nincsen befolyása.

6. A felelősséget nem zárjuk ki a kötelező felelősségvállalás mértékéig, pl. szándékos mulasztás, gondatlanság, minőségi garanciák vagy a szerződés megszegése esetén, haláleset, személyi sérülés vagy egészségügyi károk esetén, illetve a termékszavatossági törvény által előírt felelősség esetén. A szerződés alapvető feltételeinek megszegése miatti kártérítés a jellemző, előre látható károkra korlátozódik, amennyiben nem történt szándékos mulasztás vagy súlyos gondatlanság. A felhasználó kárára megfordított bizonyítási teher erre nem vonatkozik.

PDF-fájlok megtekintése

A PDF-fájlok megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader programra van szükség.

CAD-fájlok megtekintése

A műszaki ábrák megtekintése egyszerű, gyors és biztos tervezést tesz lehetővé két-, illetve részben háromdimenziós elölnézetek és alaprajzi nézetek segítségével. A tervezéssel kapcsolatos adatok, mint a tömeg, a csatlakozási pontok, illetve a beépítés helyszínén szükséges előkészületek fel vannak tüntetve.

A CAD-fájlok megtekintéséhez általában speciális szoftverre van szükség. A Miele különféle formátumokban teszi elérhetővé CAD-fájljait, amelyek kompatibilisek a használatban lévő CAD-programokkal:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

A gépek műszaki rajzai adott esetben az "EL" (Elektro – elektromos), "D" (Dampf – gőz) vagy "G" (Gas – gáz) jelölésekkel vannak ellátva. A kiegészítő "D" (Draufansicht – felülnézet), "S" (Seitenansicht – oldalnézet), "V" (Vorderansicht – elölnézet) vagy "R" (Rückansicht – hátulnézet) jelzi a gépek felül-, oldal-, elöl- vagy hátulnézetét.

A megfelelő választás, valamint az adatok felhasználásának következménye, illetve a szándékában álló vagy ezáltal megcélzott eredmény a fogadó fél felelőssége. A károkkal vagy a következményi károkkal kapcsolatos felelősséget kizárjuk.

A felelősséget nem zárjuk ki a kötelező felelősségvállalás mértékéig, pl. szándékos mulasztás, gondatlanság, minőségi garanciák vagy a szerződés megszegése esetén, haláleset, személyi sérülés vagy egészségügyi károk esetén, illetve a termékszavatossági törvény által előírt felelősség esetén. A szerződés alapvető feltételeinek megszegése miatti kártérítés a jellemző, előre látható károkra korlátozódik, amennyiben nem történt szándékos mulasztás vagy súlyos gondatlanság. A felhasználó kárára megfordított bizonyítási teher erre nem vonatkozik.

Ha bármilyen kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére:

Kapcsolat