Általános Szerződési Feltételek

 

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Eladó: Miele Kft., (székhely:1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Adószám: 10747632-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-165465, Statisztikai számjel: 10747632-4643-113-01, Telefon: 06 1 880 6400, e-mail: info@miele.hu, bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000114-49770009; 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.)

1.2 Weboldal: A www.miele.hu internetes felület.

1.3. Webshop-szolgáltatás: A Weboldalon történő regisztráció és/vagy e felületen keresztül áru vagy szolgáltatást megrendelése, vásárlása

1.4 Vásárló: Aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi.

1.5 Kiszállítást végző cégek felsorolását és elérhetőségét az ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza

A kiszállítást végző cégek tevékenységüket az Eladóval kötött szolgáltatási szerződés alapján végzik és az Eladó által átadott árut kiszállítják az Eladó által átadott címre. A kiszállításra vonatkozó részletszabályokat az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét (5. számú melléklet) képező szállítási feltételek tartalmazza. A termékeknek az Eladó székhelyén történő személyes átvételére nincs lehetőség.

 

2. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya, célja, elfogadása és módosítása

2.1 Az ÁSZF hatálya kiterjed a Vásárló által igénybe vett összes Webshop-szolgáltatásra, így minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon keresztül elektronikusan jön létre.

2.2 Az ÁSZF azért került meghatározásra, hogy részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatással kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő, lényeges körülményeket. Az ÁSZF az Eladó és a Vásárló között létrejövő jogviszony részét képezi.

2.3 Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF hatályos változata folyamatosan elérhető a Weboldalon. A Vásárló az ÁSZF-et – és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit - a regisztrációkor, illetve a vásárlás véglegesítése, azaz a megrendelés elküldése előtt fogadja el. Az ÁSZF annak elfogadását megelőzően az „általános szerződési feltételek”-re kattintva közvetlen linken is megismerhető.

2.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Weboldalon történő közzétételkor lép hatályba, azzal, hogy a már leadott megrendelésekre a módosítás nem terjed ki. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó azt nem módosítja, vagy amíg a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webshop-szolgáltatás területi hatálya, vásárlói kör

3.1 A Weboldal, így a Webshop-szolgáltatás az internet sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az Eladó azonban kizárólag a Magyarország területére – e körben a magyar felségjelzés alatti úszó, repülő, egyéb létesítmények nem számítandóak - címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. Az Eladó által értékesített készülékek forgalmazásának a helye az Eladó székhelye.

3.2 Az Eladó a Webshop-szolgáltatást kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, mint végfelhasználók részére nyújtja és kizárólag háztartásban használatos mennyiségben. Az Eladó ezért fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon be olyan megrendelést, amelynél, felmerül a gyanú, hogy az kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt.

 

4. A vásárlás menete, megrendelés leadása, módosítása és törlése

4.1 A Webshop-szolgáltatás igénybevételének feltétele jogi személy vásárlók esetén a Weboldalon történt regisztráció. Természetes személy vásárlók a teljesebb vásárlási élmény és támogatás érdekében saját döntésük szerint regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is igénybe tudják venni a Webshop-szolgáltatást. Amennyiben a vásárló nem regisztrál, akkor rá a regisztrációra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak. A regisztráció során a Vásárló megismeri és tudomásul veszi az egyes adatkezeléseket részletesen tartalmazó adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció adatait az Eladó rögzíti, a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. A regisztrációra a Weboldal főoldalán található bejelentkezés menüpont alatt található regisztráció almenüpontban van lehetőség. A regisztráció véglegesítéséhez annak befejezését követő 48 órán belül meg kell erősíteni azt, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött linkre történő kattintással. Ennek elmaradása esetén a regisztráció nem jön létre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen pont szerinti regisztráció nem azonos a termékregisztrációval. Az Eladó által biztosított a megrendelt termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó többletszolgáltatás vagy/és kedvezmény – például esetlegesen termékek mellé küldött ajándékkupon, egyes termékekre vonatkozó kiterjesztett jótállás - igénybevételének elengedhetetlen feltétele a termékregisztráció. A termékregisztrációra a termék átvételét követően, a termére vonatkozó dokumentumokkal, a Weboldalon történt bejelentkezés után, a főoldalon található termékregisztráció menüpont alatt van lehetőség.

4.2. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat – azok megváltozása esetén – haladéktalanul frissíti, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.3 A Vásárló jogosult regisztrációját bármikor törölni az adatvedelem@miele.hu címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó gondoskodik a regisztráció haladéktalan törléséről. A Vásárló regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatai a törléssel eltávolításra kerülnek a rendszerből oly módon, hogy azok visszaállítására többé nincs mód. A törlés nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó, más jogcímen kezelt személyes adatokat és nem eredményezi azok törlését.

4.4 Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, jelen ÁSZF 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton készséggel állnak rendelkezésére. A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, azok jellemzőit, műszaki paraméterek termékadatlap is tartalmazza, melyet a Vásárló a Weboldalon mindenkor elér.  A termék kapcsán megjelenített készletinformációk kizárólag tájékoztató jellegűek, és azt az állapotot tükrözik, amikor az Eladó a Weboldalt utoljára frissítette.

4.5 A Vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek)/szolgáltatás(ok) megvételére („megrendelésére”), és elfogadja az ÁSZF-et és nyilatkozik, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót. Az említett dokumentumok az elfogadást megelőzően megismerhetőek (a megrendelés folyamatát az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza).

4.6 A Vásárló megrendelését, annak „Vásárlás” gombra történő kattintással történő jóváhagyását megelőzően szabadon módosíthatja, törölheti, a jóváhagyása után azonban a megrendelés elektronikusan már nem módosítható/törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az ÁSZF 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton kezdeményezheti.

4.7 Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció vagy a megrendelés során megadott adatok valódisága kérdéses vagy azok értelmezhetetlenek, akkor az adatokat törölje, és az ezen adatokkal adott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.8 A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó késedelem nélkül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt tételeket, fizetési módot, vásárlási azonosítót, felhasznált kuponkódot, a szállításhoz szükséges személyes adatokat. A visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz megérkezett.

4.9. A megrendelés feldolgozását követően az Eladó a megrendelés elfogadását visszaigazolja, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A Vásárló a megrendelés elfogadásának visszaigazolásáig jogosult a megrendelését visszavonni. Amennyiben a sikeresen leadott megrendelés feldolgozása során kiderül, hogy az adott termék a rendelt mennyiségben vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre készleten, akkor a megadott telefonszámon felveszi az Eladó a Vásárlóval a kapcsolatot és egyeztet az esetleges módosításokról, ezt követően az egyeztetésnek megfelelő visszaigazolást küld Eladó a Vásárló részére. Ekkor a módosított megrendelésről szóló visszaigazolás alapján és tartalommal a szerződés érvényesen létrejön.

4.10 A 4.9 pont sikeres lezárultával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A fentiek szerint kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az Eladó ezen szerződéseket nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetőek.

4.11. A megrendelések kiszállításának a díja értékhatárhoz kötött, amelyek feltételeit és díjait a Szállítási feltételek dokumentum tartalmazza mely a következő linkre kattintva érhetők el: Szállítási feltételek.

4.12 A kézbesítésre vonatkozó eljárásrendet az ÁSZF 5. számú mellékletét képező szállítási feltételek tartalmazás. Tájékoztatjuk, hogy a megrendeléssel és a megrendelt áruk(k) át nem vételével okozott költséget az Eladó részére köteles megtéríteni. Amennyiben a megrendelés ellenértéke előzetesen kiegyenlítésre került akkor abból az Eladó levonja a költségeit és a fennmaradt összeget a Vásárlónak visszatéríti.

4.12 Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft- os árra vagy rendszerhiba miatt befogadott, az adott szolgáltatásra/termékre fel nem használható kuponkódra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

5. Fizetés

5.1 A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a következő fizetési módokon egyenlítheti ki:

- Előre utalás (számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000114-49770009; 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.)

- Utánvéttel a szállítónak készpénzzel vagy kártyával. (háztartási készülékek esetén, illetve 150.000,- forint meghalad rendelés során utánvéttel történő vásárlásra nincs lehetőség)

- Apple Pay: Az Apple Pay https://www.apple.com/hu/apple-pay/ egy kényelmes, biztonságos és gyors fizetési mód Apple készüléke használatával. Kattintson az Apple Pay lehetőségre, és hagyja jóvá a vásárlást az Apple eszköz Touch/Face ID használatával anélkül, hogy megadná hitelkártyaadatait. Az Apple Pay kiválasztása esetén a fizetés az Apple Inc. szolgáltatásán keresztül történik, amelynek székhelye a One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, egy támogatott Apple-eszköz használatával. Az Apple Pay az ön által az Apple-eszközön tárolt fizetési adatokat használja fel a tranzakcióhoz. További információk: https://support.apple.com/hu-hu/HT201239 (HU)

- Google Pay: A Google Pay segítségével gyorsan és egyszerűen fizethet. A szolgáltatás használatához le kell töltenie és be kell állítania az ingyenes Google Pay alkalmazást Androidra. Ez össze van kapcsolva az ön Google-fiókjával. Ha a Google Pay lehetőséget választja, a fizetés a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland vagy a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltatásán keresztül történik Google-fiók használatával. További információk: https://pay.google/about.

- Bankkártyával: Bankkártyával történő online fizetés (pénzügyi művelet kezelő cég az UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000114-49770009; 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.)

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a Weboldalon. A Weboldalon történő bankkártyás fizetés kezelője az Adyen N.V. (székhely és levelezési cím: Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amszterdam, Hollandia, dpo@adyen.com, külföldi nyilvántartási szám: 34259528, továbbiakban: Adyen).

A Weboldalon történt bankkártyás   fizetés során beírt adatokat az Eladó nem tárolja, azokra az Adyen adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.

A Vásárlónak a Weboldalon történő bankkártyás fizetés során annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az online fizetés bankkártyával opciót válasszák, majd a megjelenő. fizetési oldalon a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. Az Adyen a dombornyomott Visa és Mastercard, Visa és Mastercard Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz!

5.2 Az Eladó részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3 A Weboldalon minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítás költségét nem tartalmazza (lásd 4.11 pont).

5.4 A megrendelés kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, és a nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a Vásárlónak kell viselnie. Az utánvéttel történő vásárlásnak – amennyiben utánvéttel történő vásárlás lehetséges - külön díja van melynek összegét a mindenkor hatályos szállítási feltételek tartalmazzák.

5.5 Az Eladó a változtatás jogát fenntartja a Webshop-szolgáltatás keretében megrendelhető termékek árainak vonatkozásában azzal, hogy a módosítás a közzététellel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.6 Eladó kizárólag magyar forintban (Ft) állít ki a számviteli bizonylatot. Az Eladó által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredetielektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint. Az Eladó által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 

6. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított termék az Eladó tulajdonában marad addig, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

7. A fogyasztó elállási joga

7.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül - a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében - megilleti az elállás joga és 14 napon belül – a megvásárolt áru visszaküldése mellett – indokolás nélkül elállhat a vásárlástól.

7.2 Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles az webbolt@miele.hu címre elektronikusan eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja az Elállási nyilatkozatot (2. számú melléklet). Az Eladó az elektronikus úton eljuttatott Elállási nyilatkozatot haladéktalanul visszaigazolja.

7.3 A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

7.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. címére, illetve az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, továbbá a fogyasztó köteles megtéríteni az Eladó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. Az Eladónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó videofelvételt készít. A 7.1 pont szerinti jogát a Miele üzlethelyiségében személyesen gyakorolja, jogosult ezzel egyidejűleg a terméket visszaadni a Miele részére.

7.5 Az Eladó a fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza. Ez a határidő a fogyasztó elállási szándékát jelző okirat Eladó által történő kézhezvételekor kezdődik. Az Eladó azonban mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket utánvéttel a szállítónak fizette, akkor a visszatérítés módját és az ahhoz szükséges adatokat írásban köteles az Eladó részére megadni.

7.6 Nem gyakorolható az elállási jog a következő esetekben:

(1) a Vásárló jelen általános szerződési feltétel elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően az elállási jogát elveszíti, ha a teljesítést az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg;

(2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

(3) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

8. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

8.1 Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítóink díjmentesen visszaszállítják a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.2 Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.3 A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános szerződési feltételek 3. sz. mellékletében talál.

 

9. Felelősségkorlátozás

9.1 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az Eladó nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

9.2 A kiválasztott termék adatlapján vagy a kiválasztott termék képére kattintva elérhető adatlapon feltüntetésre kerül az adott termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírás. A kiválasztott termékre vonatkozó részletes leírás a termékhez csatolt használati útmutatóban lelhető fel. Az Eladó a forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a használati útmutató – ilyen irányú jogszabályi előírás ellenére – mégsem kerülne a termékhez csatolásra, akkor ezt a tényt kérjük, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy pótlásra kerülhessen.

9.3 A Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, leszámítva a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Eladó részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

9.4 Az Eladó vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Vásárló vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Eladó érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Eladó vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére.

 

10. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat: Miele Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.

E-mail: szerviz@miele.hu
Honlap cím: miele.hu
Telefon: 06 1 880 6400

A telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben hívható:

H-P: 9:00 – 17:00

Termékinformációval kapcsolatos kérdés esetén az 06 1 880 6400 telefonszámon a következő nyitvatartási időben hívhat bennünket: 

H-P: 9:00 – 18:00
Szo: 10:00-14:00

 

11. Szerzői jogok

11.1 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, az ott megjelenített valamennyi tartalomnak mindennemű mentése vagy kinyomtatása - ide nem értve a magáncélú felhasználást – csak az Eladó előzetes hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.2 Az Eladó kifejezés bejegyzett szóvédjegy, mely használatára a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van.

11.3 Tilos minden olyan tevékenység, amely Weboldal adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, másolására, módosítására. forráskódjainak visszafejtésére irányul.

 

12. Jog- és igényérvényesítés

12.1 Panasz

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszát a jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja,

 - telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárló legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, elutasítás esetén a döntését indokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

12.2 Bejegyzés a vásárlók könyvébe

A vásárlók könyve az Eladó ügyfélszolgálati irodájában elérhető. Az ide írt bejegyzéseket az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja.

12.3 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségeiről a https://jarasinfo.gov.hu/ címen tájékozódhat.

12.4 Amennyiben az Eladó és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során sem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló jogosult a lakóhelyet vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testülethez.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

12.5 Európai Unió online vitarendezési platformja

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található, a társaságunkkal szemben fennálló jogvitájának rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/odr.

12.6 Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

 

13. Záró rendelkezések

13.1 Az Eladó által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére vonatkozó részletes szabályozást jelen általános szerződési feltételek 4. számú mellékletét képező „használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok” tartalmazzák

13.2 Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak

13.3 A jelen általános szerződési feltételek egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a többi rész kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelés folyamata
2. számú melléklet: Elállási nyilatkozat
3. számú melléklet: Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás szabályai
4. számú melléklet: Használt vagy hulladékká vált berendezések visszavételi szabályai
5. számú melléklet: Szállítási feltételek

 

Hatályos: 2024.04.24-től

A rendelés menete - 1. sz. melléklet

1. Vásárolni kizárólag regisztrált felhasználók tudnak. Ha még nem regisztrált, regisztrációját a Profil ikonra kattintva a Regisztráció menüpont alatt teheti meg.

2. A regisztráció utáni email megerősítés után tud bejelentkezni a Webáruház felületére.

 FONTOS! Lehet, hogy levelünk a spam mappában landolt. Kérjük ellenőrizze ott is, ha nem érkezik meg a levél néhány percen belül. Amennyiben nem kattint 48 órán belül, azzal nem hitelesíti regisztrációját, úgy az megszűnik.

  A kiterjesztett jótállás vásárlásának, illetve az ahhoz kapcsolódó kuponbeváltásnak egyik feltétele a termékregisztráció, így amennyiben a gyártó jótálláson túl plusz év kiterjesztett jótállást szeretne vásárolni vagy erre vonatkozó kupont kíván beváltani kattintson a termékregisztráció megkezdésért.

3. Válassza ki a keresett termékkategóriát és terméket

4. Kattintson a kiválasztott termék képére mellyel megjelenik annak részletes adatlapja

5. A kiválasztott termék adatlapján kattintson a kosár ikonra ("Kosárba").

6. Majd a felugró ablakban megjelenik a kosár tartalma. Itt tudja a termék darabszámát növelni a 1-ről a kívánt darabszámra.

7. Amennyiben több terméket nem kíván vásárolni, kattintson a "Pénztár" feliratú gombra.

8. Adja meg a szállítási címet és szállítási címét (a kettőnek nem kell egyeznie) és kattintson a „Tovább a szállítási adatokhoz” feliratú gombra.

9. Ha vannak írja be a rendeléssel/szállítással kapcsolatos megjegyzéseit, esetleges kupon kódot és ellenőrizze a rendelés tartalmát. Amennyiben rendben van kattintson a "Tovább a fizetéshez" feliratú gombra

10. Végül válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (utánvéttel a futárnak, előre utalással vagy online fizetés bankkártyával, GooglePay, ApplePay szolgáltatással) és kattintson a "Fizetés" gombra.

(háztartási készülékek esetén, illetve 150.000,- forint meghalad rendelés során utánvéttel történő vásárlásra nincs lehetőség)

A „Fizetés” gombra való kattintás megelőzően bármikor visszaléphet a Weboldalra további termékek kiválasztása végett. A kosár tartalma megmarad visszalépés esetén is.

11. Minden fenti lépés során ellenőrizze, hogy a kitöltött adatok és a kosárba helyezett termékek megfelelőek-e.

12. A rendelés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló e-mailt küldünk (nem jelenti a rendelés befogadását)

13. A rendelés feldolgozását és befogadását követően tájékoztató e-mailt küldünk.

14. A rendelés folyamatáról a webbolt@miele.hucímén kérhet tájékoztatást.

 

Az Általános Szerződési Feltételeinkről itt olvashat.

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Elállási nyilatkozat - 2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttasa vissza)

Címzett: Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.,

Tel.: 06-1-880-6400 

E-mail: webbolt@miele.hu

Alulírott/ak………..kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A PDF-et letöltheti itt. 

 

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

 

Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató  – 3.sz.melléklet


 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Miele Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Miele Kft nyujtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

(Ha a vállalkozás jogszabály, szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:)


3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Ön hibás teljesítés esetén jogszabály és/vagy jótállást keletkeztető jognyilatkozat alapján (megfelelő aláhúzandó) jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?

A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?

Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?

A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén

a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.

Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények:

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?

Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

 

A használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok - 4. sz. melléklet

Ha szükséges, akkor a Miele Kft. a Miele Kft. által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést kérésre átveszi Öntől az ügyfélszolgálatán, vagy házhozszállításakor a Miele Kft-től vásárolt új termék birtokbaadásának helyszínén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételének lehetőségét a Miele Kft. – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a forgalmazás helyszínén, azaz a székhelyén biztosítja, így a házhozszállítás során csak a Miele Kft-től vásárolt új termék számával és kategóriájával megegyező számú berendezést áll módjában díjmentesen átvenni és elszállítani.

A Miele Kft. csak megfelelően előkészített berendezést vesz át, vagy szállít el (például nem folyik a hűtőből az olvadt jég vagy a berendezés nincs rákötve a közművekre).

A Miele Kft-nek nem áll módjában az általa forgalmazott elektromos-, illetve elektronikus berendezések jellegétől és funkciójától eltérő berendezéseket átvenni. (pl. a Miele Kft. televíziót nem forgalmaz, ezért ilyen berendezést nem áll módjában átvenni.)

A vissza-, ill. átvétel abban az esetben is érvényes, ha a berendezésre jellemző alapvető alkatrészek hiányoznak vagy a berendezés eredeti csomagolását megbontották.

Amennyiben a hulladékká vált elektromos-, elektronikus berendezés káros az emberi egészségre vagy súlyosan károsítja a környezetet, az átvételt a vonatkozó jogi szabályozás értelmében a Miele Kft. megtagadja. Ebben az esetben az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét, időpontját és a felek aláírását. A Miele Kft. a jegyzőkönyv felvételével együtt tájékoztatást nyújt arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át, annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében.

Természetes személy számára a Miele Kft. a berendezés díjmentes átvételt biztosítja új termék vásárlása esetén. Egy darab átadott berendezés után csak egy darab új berendezés vásárlásához használható fel árengedmény. 

 

Amennyiben további kérdése lenne a témával kapcsolatban, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. 

 

További kérdése esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

5. számú melléklet

Szállítási feltételek

A Weboldalon található termékkínálat ajánlattételre vonatkozó felhívásnak minősül, amelyre ön tesz ajánlatot a kiválasztott termékekre leadott megrendelésével.

A webshopunkban leadott sikeres megrendelésről késedelem nélkül egy visszaigazoló e-mailt küldünk. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt tételeket, fizetési módot, vásárlási azonosítót, felhasznált kuponkódot, a szállításhoz szükséges személyes adatokat. A visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett hozzánk.

A megrendelés feldolgozását követően egy újabb e-maillel igazoljuk vissza a megrendelés elfogadását, mellyel érvényes szerződés jön létre. Ez az üzenetünk tartalmazza a kiszállítással kapcsolatos alapinformációkat is.

A webshopon megrendelt termékeket az alábbi feltételek szerint szállítjuk házhoz1

A folyamatban levő megrendelés állapotáról a szerviz@miele.hu címen kaphat tájékoztatást.

 

I. Kiszállítást végző cégek adatai:

A tartozékokat és porszívókat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. segítségével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, e-mail: info@gls-hungary.com, telefonszám: +36 29 88 67 00, +36 20 890 0660). A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részletes üzleti feltételeit a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek hivatkozás alatt éri el.

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft-vel szállítandó csomag nyomonkövetésére a linkre kattintva van lehetőség

A háztartási készülékeket – a porszívók kivételével – az alábbi cégek valamelyikével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

Gebrüder Weiss (székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár u.2., Pf.33., cégjegyzékszám: 13 09 060856, adószám: 10323292244, e-mail: gw.hungary@gw-world.com, telefonszám: +36 24 506700).

A Gebrüder Weiss részletes üzleti feltételeit a https://www.gw-world.com/fileadmin/Country_Documents/HU_documents/HUN_GTC_GW_Hungary_HU_20181029.pdf hivatkozás alatt éri el.

A Gebrüder Weiss Kft-vel szállítandó csomagok nyömonkövetésére a linkre kattintva van lehetőség.

illetve

Tóth Árpád egyéni vállalkozó (székhely: 2621 Verőce, Maros utca 52., adószám: 64229119-2-33, e-mail cím: miele.dtt@gmail.com, telefonszám: +36 1 880 6400).

 

A kiszállítást végző cégek tevékenységüket az Eladóval kötött megbízási szerződés alapján végzik és az Eladó által átadott árut kiszállítják az Eladó által meghatározott címre.

A termékek kiszállítása munkanapokon történik. Amennyiben a megrendelt termék készleten van, akkor logisztikai partnerünk a rendelés visszaigazolását követő várhatóan 3-5 munkanapon belül kézbesíti azt. Háztartási gépek esetében a kiszállítás részleteinek egyeztetése miatt munkatársaink a rendelésben megadott telefonszámon keresni fogják önt.

A futárszolgálat hétvégén nem szállítja ki a csomagokat, ezért a péntek 12 óra után érkezett rendeléseket csak hétfőn kezdjük el feldolgozni, illetve munkanapokon 16 óra után leadott rendelések csak másnap kerülnek feldolgozásra.

A Vásárló konkrét szállítási időpontra vonatkozó kérését nem tudjuk figyelembe venni.  A termék(ek) kiszállítást végző vállalkozó részére történő átadását követően a kiszállítást végző vállalkozó közvetlenül egyeztet a Vásárlóval.

A folyamatban levő kiszállításról a következő felületeken kaphat információt: amennyiben a kiszállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. akkor a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes oldalon.

 

II. Szállítási díjak

   Tartozékok, porszívók

  30 000 Ft értékű rendelés felett2

  30 000 Ft értékű rendelés alatt2

 Magyarország teljes területére

 Díjtalan

 1 690 Ft

Utánvét esetén utánvétkezelési díjat számolunk fel, melynek összege 400 Ft. Az árak az Áfát tartalmazzák. Utánvét esetén, ha a Vásárló készpénzzel fizet, köteles a beszedendő utánvét összegét pontosan kiszámolva, megbízás szerinti, egyező összegben átadni Eladó képviselőjének, mert a szolgáltatási folyamatban Eladó képviselőjének visszaadni nem áll módjában.

 

   Háztartási készülékek

   Szállítás3

  Budapest és 30 km-es körzetében

  Ingyenes

  Budapest és 30 km-es körzetén kívül

   7 990 Ft

Háztartási készülékek megrendelése esetén utánvétes fizetési módra nincs lehetőség. Az árak az Áfát tartalmazzák. A készülékek Eladó székhelyén, bemutatótermeiben történő személyes átvételére nincs lehetőség.

Az új készülék(ek) számával és kategóriájával megegyező számú használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseit kérésre átvesszük öntől és elszállítjuk. Ezt az igényt előre, a megrendelés során elérhető rovatba kell feltüntetni. A használt berendezés elszállításának részletes feltételeit az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza.

 

III. Szállítási cím

Budapestre és vidékre egyaránt szállítunk. Szállítási címként bármilyen Magyarország területén – e körben a magyar felségjelzés alatti úszó, repülő, egyéb létesítmények nem számítandóak – található cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási cím utólag történő módosítását az Eladó nem tudja garantálni azt követően, hogy a terméket kiszállításra átadta az I. pontban jelölt partnerei részére. Amennyiben ön mégis módosítani kívánja a megrendeléskor megadott címet, akkor azt az önnek kiszállítási tevékenységet végző I. pontban megjelölt cégnél közvetlenül kezdeményezheti.

 

IV. Sikertelen kézbesítés

Sikertelen kézbesítés esetén a kiszállítást végző vállalkozó legfeljebb még egyszer megkísérli a kiszállítást az újra egyeztetett időpontban.  A második sikertelen kísérlet után a termék a központi raktárba visszaszállításra kerül, a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli azt. Ez azonban nem mentesíti a Vásárlót az alól, hogy a megrendeléssel és a megrendelt áruk(k) át nem vételével okozott költséget az Eladó részére megtérítse. Amennyiben a megrendelés ellenértéke előzetesen kiegyenlítésre került, akkor abból az Eladó levonja a költségeit és a fennmaradt összeget a Vásárlónak megtéríti.

 

V. Átvétel, felelősség kizárás, meghatalmazás, kiszállítás megtagadása

A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás/ késedelmes kiszállításból eredő károkért az Eladó nem tud felelősséget vállalni.

Kérjük, hogy a terméket az átvételkor alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított terméken vagy a termék dokumentációja esetleg hiányos és ezt követően aláírásával igazolja a termék sérülésmentes illetve hiánytalan átvételét. Amennyiben a termék sérült vagy nem a szállítólevélen feltüntetett mennyiségben került leszállításra, úgy kifogását írásban mindenképp jelezze a szállítólevélen és ezzel együtt – sérülés esetén fényképet mellékelve – jelezze részünkre is a szerviz@miele.hu e-mail címen.

Bármilyen egyéb szolgáltatással kapcsolatos észrevételt a szerviz@miele.hu e-mail címen tud megtenni.

Háztartási készülékek címre szállítását, mozgatását jogosultak vagyunk megtagadni, amennyiben az – a helyszínen tapasztalt körülmények miatt – munkavédelmi vagy vagyonbiztonsági kockázattal járna. Ilyen esetek lehetnek például – nem, kizárólagosan – ha a kiszállítási cím a szállító járművel nem közelíthető meg biztonságosan, lépcsőn történő szállítás balesetveszélyes, szűk hely miatt a szállítás lehetetlen vagy a terméket derékmagasság fölé kellene emelni. Kollégáink címre szállítanak, lakótéren belüli mozgatást nem végeznek.

 

1Felhívjuk a figyelmét, hogy a Miele Experience Centerekben megrendelt gépek esetében mind a szolgáltatás tartalma, mind annak díjazása eltérő lehet a jelen szállítási feltételekben foglaltaktól. Erre vonatkozóan a bemutatóteremben történő megrendelés során kérhet információt.

2 30 000 Ft-os összeghatárt rendszerünk a kedvezmények levonása után veszi figyelembe és abba nem számít bele a házhozszállítás díja

3 A szállítás magába foglalja a készülék épületbe (házba, lakásba, irodába) történő szállítását amennyiben az épület fizikai adottságai ezt különösebb bonyodalom nélkül lehetővé teszik, viszont nem tartalmazza a beüzemelést, illetve a kicsomagolást. A rendelt termékek és készülékek átvételének alkalmával lehetőséget biztosítunk ezek kibontására, hogy fizikai állapotukat még távozásunk előtt ellenőrizhesse.

Általános Szerződési Feltételek Cserekészülék használatához

I. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465; továbbiakban: Miele) és az általa ügyfeleinek (továbbiakban: Ügyfél) biztosított cserekészülék (továbbiakban: Cserekészülék) használatának szabályait, az Ügyfelet a Cserekészülék használata során megillető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

 

II. Közzététel
Jelen ÁSZF közzétételének helye a Miele hivatalos weboldala (www.miele.hu), továbbá személyesen a Miele Központban aktuális nyitvatartási időben érhető el.

 

III. Cserekészülék szolgáltatás tárgya 
Az Ügyfél a háztartási céllal használt és meghibásodott Miele készülékek javításának idejére, - amennyiben a javítást a Miele végzi -, jogosult Cserekészüléket igényelni.
A Miele fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél Cserekészülék igényét, saját szempontrendszere alapján bírálja el. Amennyiben Miele a Cserekészülék iránti kérelmet elutasítja, ezen döntését nem köteles indokolni. 
Amennyiben a Miele az Ügyfél Cserekészülék igényének hely ad, akkor felajánl az Ügyfél részére a meghibásodott Miele készülékkel egy termékcsoportba tartozó, raktáron levő készüléket. A Cserekészülék típusában, tudásában nem feltétlenül egyezik meg a Meghibásodott készülékkel.

 

IV. Cserekészülék átadása, használata és visszavétele
A Miele a Cserekészüléket tiszta és működőképes állapotban adja át.
Az Ügyfél a Cserekészüléket köteles a gyártói használati utasításban foglaltak szerint rendeltetésszerűen használni, szakszerűen üzemeltetni .


A Miele használati utasítások az alábbi linken találhatók: https://www.miele.hu/c/prospektusokinformaciok-96.htm

Az Ügyfél a Cserekészüléket tiszta és működőképes állapotba köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Miele jogosult 10 000 Ft tisztítási költséget felszámolni részére.
A Cserekészülék átadása és visszavétele során jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyen rögzítik a Cserekészülék állapotát. Amennyiben a használat során a Cserekészülékben sérülés vagy kár keletkezik, azt az Ügyfél köteles megtéríteni Miele részére. 


Amennyiben a Cserekészülék a használat alatt meghibásodik és a hiba nem a szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használatból ered, akkor a Miele a Cserekészüléket ingyenesen cseréli.  

 

V. Cserekészülék díja
A Miele a jótállási idő alatt Cserekészüléket ingyenesen biztosítja, ideértve annak Magyarország területén történő ki- és visszaszállítását. A Cserekészülék kiszállítása nem foglalja magában annak beüzemelését, azt Ügyfél kimondott kérése alapján Miele a mindenkori aktuális árlista alapján térítéses keretek között végzi el.

A jótállási idő lejártát követően a Cserekészülék fizető keretek között igényelhető, amely díj két tételből tevődik össze:


-     A Cserekészülék kiszállításának a díja a Miele mindenkor hatályos díjszabása alapján (https://www.miele.hu/c/aszf-13.htm) és
-    napi 1 000 Ft, de maximum 20 000 Ft  használati díj.

VI. Cserekészülék használatának időtartam
A Miele Cserekészüléket a Miele szervizében végzett javítás időtartamára biztosítja. A Cserekészüléket az Ügyfél a megjavított készülék visszaszolgáltatásakor, vagy amennyiben a javításra nem kerül sor, akkor az arra vonatkozó árajánlat elutasítását vagy a javíthatatlanság megállapítását követő 5 napon belül köteles visszaszolgáltatni. 


Amennyiben az Ügyfél a Miele felszólításra sem szolgáltatja vissza a Cserekészüléket, úgy Miele jogosult a Cserekészülék visszaadására meghatározott határidő lejártát követően napi 10 000 Ft késedelmi kötbért felszámítani. 

 

VII. Egyéb
A Miele jogosult az Ügyfél Cserekészülék visszaszolgáltatási kötelezettsége-, vagy bármely fizetési kötelezettsége megszegése esetén a követelése érvényesítése érdekében követelés behajtásával foglakozó harmadik személynek megbízást adni. 


A Miele fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, a módosítást követő Cserekészülékigényekre kiterjedő hatállyal. 


Jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően a Szolgáltatóval szemben szolgáltatási, kártérítési vagy egyéb igények érvényesítése – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével - kizárt.


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 
Budapest, 2020. November 2.
 

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

A Miele Kft. főzőtanfolyamokat és egyéb eseményeket kínál minden érdeklődő fél számára. Eseményeinket különböző témakörökben a Miele Bemutatóteremben (Budapest, Alsó Törökvész út. 2.) tartjuk. Az időtartam, a résztvevők száma és a tematika minden alkalommal változik, ezért kérjük, olvassa el az egyes események részleteit.

1. Jelentkezés rendezvényre

Főzőestre vagy főzőbemutatóra online
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon vagy
- a webshopon keresztül belépőjegy megvásárlásával regisztrálhat.

Online vagy webshopos jelentkezéshez regisztrálja magát rendszerünkbe a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon. Egy e-mail címre csak egy regisztrációt fogadunk el.

1.1. A regisztráció menete
A www.miele.hu oldalon a jobb oldali menüpontok közül válassza ki a Bejelentkezés pontot. Arra kattintva az új oldalon keresse meg a regisztrációs lehetőséget. Töltse ki a kért regisztrációs adatokat! A csillaggal ellátott információk megadása kötelező, ezeknek hiányában rendszerünk nem fogadja el a regisztrációt. Amennyiben első kézből szeretne értesülni a Miele újdonságairól és különleges ajánlatairól, jelölje be a „Kér Miele hírlevelet?” rubrikát.

1.2. A regisztráció utolsó lépése
A regisztráció után egy automatikus e-mailt küld rendszerünk, melyben egy link található. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni és véglegesíteni a regisztrációját. Ezután szabadon feltöltheti meglévő Miele termékeit a saját adatlapjára és jelentkezhet eseményeinkre is. A Miele Kft. rögzíti az adatokat*, így Önnek újabb jelentkezéshez/megrendeléshez már csak be kell lépnie megadott felhasználónevével és jelszavával.

1.3. Amennyiben Ön még nem regisztrált nálunk, kattintson ide!

2. Fizetés és jelentkezés

Belépőjegyét az alábbi módokon fizetheti ki: 
- online, bankkártyás fizetéssel * 
- webshopban vásárolt ajándékutalvány, belépőjegy megvásárlásával

2.1. Díjak
A főzőestek díja bruttó 25 900 Ft/fő vagy 51 800 Ft/fő  - eseménytől függően változhat - melyet online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.
 

2.2. Online fizetés
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon a kiválasztott eseményre kattintva megjelenik az esemény részletes leírása, majd az Online jegyvásárlás lehetősége
- a bejelentkezés vagy regisztrálás után, az Online jegyvásárlás gombra kattintva adja meg számlázási adatait, válaszoljon a "Hány személy érkezik Önnel?" kérdésre
- a forma alján lévő "Jelentkezés és fizetés gombra" kattintva átirányítjuk a banki felületre, ahol megadhatja adatait, illetve fizethet
- sikeres fizetés és regisztráció esetén egy automatikus e-mailt küldünk Önnek, melyben feltüntetjük azt az eseményt, melyre jelentkezett, a regisztráltak számát, és hogy megtörtént-e a fizetés
- ezek után más dolga nincs, mint ellátogatnia a főzőestre, ahol finom kávéval várjuk
- sikertelen fizetés esetén rendszerünk azonnal jelzi a hibát

2.3. Webshopban vásárolt ajándékutalvány
- a shop.miele.hu/hu/ webshop oldalon válassza ki a belépőjegyek kategóriát, s adja meg a megvásárolni kívánt darabszámot
- amennyiben már tudja, hogy mely rendezvényre szeretne ellátogatni, válassza ki azt a legördülő listából, ellenkező esetben a „később döntök” opciót jelölje be
- tegye kosárba a terméket és válasszon fizetési módot
- a vételár kiegyenlítésére csak online van lehetőség

3. Lemondás

Amennyiben 2 nappal az esemény előtt történik a lemondás, úgy a belépőjegy teljes összegét visszafizetjük, vagy lehetőséget biztosítunk egy másik rendezvény kiválasztására, ha arra még van férőhely. Amennyiben a lemondás nem történik meg írásban az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címeken (telefonos lemondást nem áll módunkban elfogadni), akkor nem áll módunkban a befizetett összeget visszautalni.

Nem megfelelő létszám esetén a Miele fenntartja a jogot az esemény előtt két nappal lemondani az eseményt. Amennyiben a Miele Kft. által történik a lemondás: betegség, szervezési okból kifolyólag vagy kisszámú résztvevő esetén, a jelentkezőket azonnal értesíti és tájékoztatja a legközelebbi dátumról. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címen teheti meg.

4. Házirend

Az aktuális járványügyi szabályozásoknak megfelelően a rendezvények védettségi igazolvánnyal látogathatók, amelyet a belépéskor ellenőrzünk. Ennek hiányában érvényes belépőjeggyel sem látogatható a rendezvény.
A helyszínen érvényben levő házirend alapján tilos a dohányzás, illetve a biztonsági személyzet utasításait minden esetben be kell tartani.
A résztvevők a regisztrációval elfogadják a rendezvény szabályzatát, mely szerint a főzőest ideje alatt készült fényképek vagy mozgókép-anyagok csak személyes felhasználásra rögzíthetőek. Miele Kft. a saját reklámozása céljából felvételeket készíthet (programfüzetek és poszterek).
A megállapodás határozatlan ideig érvényes.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Szállítás
A Miele Kft. belépőjegyet nem szállít ki. Online vásárlás vagy webshopon keresztül történő vásárlás esetén visszaigazoló e-mailben, csatolmány formájában kapja meg belépőjegyét. Jegyezze fel az e-mailben kapott jegy sorszámát, mert szükség lesz rá a regisztrációnál. Webshopban vásárolt jeggyel történő online jelentkezés esetén a megjegyzés menübe írja a jegy sorszámát.

Amennyiben a Vevő csak belépőjegyet vásárolt, azt nem szállítjuk ki. Amennyiben a jeggyel együtt más terméket is vásárolt, abban az esetben a többi termékre a webshopra érvényes szabályozások a mérvadóak.

5.2. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét online megrendelés során és csak ebben az esetben, kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3. Gondosság
Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6. Felelősségkorlátozás

Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.


Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

7. Adatvédelem

A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat és tájékozódjon adatainak kezeléséről. Adatvédelmi tájékoztató

125 hét kiegészítő garancia

Köszönjük, hogy aktiválta ingyenes 125 hetes kiegészítő garanciáját (továbbiakban: kiegészítő garancia)! A kiegészítő garancia a 100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén 2 év, a 250 000 eladási ár felett 3 év kötelező jótállás lejárta után kezdődik és 125 hétig tart.

A 125 hetes kiegészítő garanciára az alábbi szerződéses feltételek vonatkoznak. A kiegészítő garancia nem érinti és nem korlátozza a jogszabály által biztosított jótállási és szavatossági jogokat.

1. A szolgáltatások időtartama és kezdete

1.1        A Miele Kft. [1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.] a készülék megvásárlásától kezdődően, a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén 2 éves, a 250 000 forintot meghaladó

fogyasztói ár esetén 3 éves jótállást nyújt. A 125 hetes kiegészítő garanciával a Miele Kft. a jótállási idő lejárta után további 125 hétig állja fedezi a javítási költségeket a kiegészítő jótállás szabályai szerint. Az érvényességi idő a kiegészítő garanciára vonatkozó kötvény elején látható.

1.2         A kötvényt e-mailben küldjük ki.

1.3         A készülék javítása vagy a készülék/ alkatrészek cseréje nem eredményezi a kiegészítő garancia meghosszabbodását.

 

2. Feltételek

2.1         A készüléket hivatalos szakkereskedőtől vagy közvetlenül a Mielétől vásárolták valamely EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban.

2.2         A készülék Magyarországon található a kiegészítő garancia vásárlásakor.

2.3         Az adott kiegészítő garancia egyszerre csak egy Miele készülékre érvényes, és nem ruházható át más készülékekre.

2.4         Ha a készülék tulajdonosa megváltozik vagy a készülék helye megváltozik, arról értesíteni kell a Mielét, hogy a kiegészítő garancia érvényben maradjon.

2.5         A 125 hetes kiegészítő garancia ingyenes a kijelölt 125 Gala Edition modellekre, amennyiben a kijelölt készülék megvásárlásától számított 30 napon belül aktiválásra kerül a Miele Appon keresztül. A Miele App a Miele & Cie KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

2.6         A kiegészítő garancia és a hatálya alá tartozó szolgáltatások kizárólag az EU-országok (Írország kivételével) vagy Svájc területén érvényesek.

2.7         A kiegészítő garancia hatálya alá tartozó szervizelést csak a Miele gyári szervizei vagy a Miele Kft. által felhatalmazott szervizek végezhetnek. Ezen szervizek listája a miele.hu/service oldalon érhető el.

2.8         A Miele kérésére be kell mutatni a készülék vásárlására vonatkozó számlát és a kiegészítő garancia kötvényét.

2.9        Ha a vásárló a kiegészítő garanciára nem lesz jogosult, akkor a javítások és egyéb szolgáltatások (pl. a készülék ellenőrzése) költségei az érvényes szerviz szolgáltatásra vonatkozó díjszabás szerint kerül kiszámlázásra.

2.10      A kiegészítő garancia csak normál háztartási használat esetén érvényes.

 

3. Tartalom és érvényesség

3.1         A készülék hibáit ésszerű időn belül díjmentesen kijavítjuk a kérdéses alkatrészek javításával vagy cseréjével. Az ehhez szükséges költségeket, mint a szállítási, utazási, munkaerő- és alkatrészköltségek, a Miele Kft. viseli. A kicserélt alkatrészek vagy készülékek a Miele Kft. tulajdonát képezik.

3.2        Ha a javítás nem gazdaságos vagy lehetetlen, Ön egy azonos vagy azzal egyenértékű új készüléket kap. Az új készülék tökéletes integrálása a meglévő kommunikációs rendszerbe (Connectivity) vagy más készülékekhez nem garantálható. Alternatív megoldásként kívánság esetén a készülék

megfelelő valós értéke is megtéríthető. Ha a készülék valós értéke kifizetésre kerül, ez a tanúsítvány érvényét veszti.

3.3         A kiegészítő garancia nem terjed ki a Miele Kft.-vel szembeni kártérítési igényekre, kivéve, ha az a Miele által megbízott hivatalos szerelő szándékosan magatartásából vagy emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásból ered. 

3.4         A fogyóeszközök és tartozékok biztosítására a kiegészítő garancia nem vonatkozik.

 

4. Korlátozások

A kiegészítő garancia nem vonatkozik azokra a hibákra és javításokra meghibásodásokra, amelyeket a következők okoznak:

4.1         Helytelen beüzemelés, beállítás vagy telepítés, pl. a vonatkozó biztonsági előírások vagy az írásban rögzített használati, telepítési és összeszerelési utasítások figyelmen kívül hagyása.

4.2        Nem megfelelő használat, valamint nem megfelelő kezelés, például nem megfelelő mosogató-/mosogatószerek vagy vegyszerek használata, valamint folyadékok, építési por vagy festék felszívása

4.3         Egy másik EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban vásárolt készülék eltérő specifikációi, amelyek ezért nem, vagy csak korlátozottan használhatók.

4.4         Külső hatások, például szállítási károk, ütések vagy nyomódások, környezeti, időjárási vagy egyéb természeti jelenségek okozta károk.

4.5         Javítások és módosítások elvégzése a Miele által erre a szervizmunkára nem felhatalmazott ügyfélszolgálaton keresztül.

4.6         A nem szabványos tartozékok károsodása, valamint a Miele által nem jóváhagyott nem eredeti Miele alkatrészek és tartozékok használata.

4.7         Üvegtörés és hibás világítóeszköz.

4.8         Áram- és feszültségingadozások, amelyek túllépik vagy alá esnek a gyártó által megadott tűréshatároknak.

4.9         A használati utasításban foglalt karbantartási és tisztítási munkák be nem tartása.

4.10      Használatból eredő természetes kopás és elhasználódás, például akkumulátorok töltési teljesítményének és alkatrészek terhelhetőségének csökkenése, amelyeket a használati utasítás szerint a termék élettartama során rendszeresen cserélni kell.

 

5. Adatvédelem

A szolgáltatásnyújtás részeként a Miele személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a https://www.miele.hu/c/adatvedelem-14.htm oldalon lévő adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

6. Elállási jog

Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől, vagy ha ezen időtartam alatt a szolgáltatás nyújtása már megkezdődött, akkor jogosult a szerződést 14 napon belül felmondani.  Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Ha Ön elállási/felmondási

jogával élni kíván, köteles az elállási határidőn belül részünkre eljuttatni az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi címek egyikére:

postai úton: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., 

e-mail: szerviz@miele.hu

E célból felhasználhatja a lenti minta nyilatkozatot. 

Az elállás következményei

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy az felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon

részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét

 

Felmondási/Elállási nyilatkozat minta 

(Ha le kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.)

-    Címzett: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel. 06 1 880 6400, E-Mail: webbolt@miele.hu

-    Alulírott (*) ezúton elállok/felmondom az általam/általunk (*) az alábbi szolgáltatás nyújtására kötött szerződést

-  Termék modellneve

-    Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

-    Fogyasztó(k) neve

-    Fogyasztó(k) címe

-    Fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapon történő benyújtás esetén) 

-    Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.

 

01/2024
 

125 hónapos kiegészítő garancia

A 125 hónapos kiegészítő garanciára (továbbiakban: kiegészítő garancia) az alábbi szerződéses feltételek vonatkoznak. A kiegészítő garancia nem érinti és nem korlátozza a jogszabály által biztosított jótállási és szavatossági jogokat: 

1. A szolgáltatások időtartama és kezdete

1.1         A Miele Kft. [1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.] a készülék megvásárlásától kezdődően a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén 2 éves, a 250 000 forintot meghaladó fogyasztói ár esetén 3 éves jótállást nyújt. A 125 hónapos kiterjesztett garancia az 1 éves jótállás esetén további 9 év 5 hónap, kétéves jótállás esetén további 8 év 5 hónap, 3 éves jótállás esetén további 7 év 5 hónap garanciát biztosít és fedezi a javítási költségeket a kiegészítő jótállás szabályai szerint. Az érvényességi idő a kiegészítő garanciára vonatkozó kötvény első oldalán látható.

A 125 hónapos kiegészítő garancia ára: 149 900 Ft.

1.2         A meglévő öt (5) éves standard kiterjesztett jótállási szolgáltatás annak érvényességi idején belül jelen kiegészítő garanciával tíz (10) évre meghosszabbítható. A 125 hetes kiegészítő garancia a garanciaidőn belül jelen kiegészítő garanciával összesen tíz (10) évre meghosszabbítható. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon a Miele ügyfélszolgálatához.

1.3         A Miele jogosult az árakat bármikor módosítani. Az adott kiegészítő garancia vásárlása esetén mindig a vásárláskor érvényes árlistában szereplő aktuális árak érvényesek. Ha a fizetés nem történik meg, nem történik hosszabbítás. Minden ár tartalmazza az áfát.

1.4         A kiegészítő garancia kötvénye e-mailben kerül kiküldésre

1.5         A készülék javítása és a készülék/alkatrészek cseréje nem eredményezi a kiegészítő garancia időtartamának meghosszabbodását 

 

2. Feltételek

2.1         A készüléket hivatalos szakkereskedőtől vagy közvetlenül a Mielétől vásárolták valamely EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban.

2.2         A készülék Magyarországon található a kiegészítő garancia vásárlásakor.

2.3         Az adott kiegészítő garancia egyszerre csak egy Miele készülékre érvényes, és nem ruházható át más készülékekre.

2.4         Ha a készülék tulajdonosa megváltozik vagy a készülék helye megváltozik, arról értesíteni kell a Mielét, hogy a kiegészítő garancia érvényben maradjon.

2.5         A kiegészítő garancia megvásárlásának az érintett készülékre vonatkozó 1.1 pont szerinti (1/2/3 év) kötelező jótállási idején belül kell megtörténnie.     

2.6         A kiegészítő garancia és a hatálya alá tartozó szolgáltatások kizárólag az EU-országok (Írország kivételével) vagy Svájc területén érvényesek.    

2.7         A kiegészítő garancia hatálya alá tartozó szervizelést csak a Miele gyári szervizei vagy a Miele Kft. által felhatalmazott szervizek végezhetnek. Ezen szervizek listája a miele.hu/service oldalon érhető el.

2.8         A Miele kérésére be kell mutatni a készülék vásárlására vonatkozó számlát és a kiegészítő garancia kötvényét.

2.9         Ha a vásárló a kiegészítő garanciára nem lesz jogosult, akkor a javítások és egyéb szolgáltatások (pl. a készülék ellenőrzése) költségei az érvényes szerviz szolgáltatásra vonatkozó díjszabás szerint kerül kiszámlázásra. 

2.10       A kiegészítő garancia csak normál háztartási használat esetén érvényes. 

2.11       A kiterjesztett garancia nem érvényes a porszívókra, a beépíthető és  szabadonálló kávéfőzőkre, a MasterCool készülékekre, FashionMaster termékekre, a ProfiLine mosogatógépekre, a „Kis óriások”-ra és a Miele Professional készülékekre. Ezekre a készülékekre speciális ajánlatok vonatkoznak.

 

3. Tartalom és érvényesség

3.1        A készülék hibáit ésszerű időn belül díjmentesen kijavítjuk a kérdéses alkatrészek javításával vagy cseréjével. Az ehhez szükséges költségeket, mint a szállítási, utazási, munkaerő- és alkatrészköltségek, a Miele Kft. viseli. A kicserélt alkatrészek vagy készülékek a Miele Kft. tulajdonát képezik.

3.2         Ha a javítás nem gazdaságos vagy lehetetlen, Ön egy azonos vagy azzal egyenértékű új készüléket kap. Az új készülék tökéletes integrálása a meglévő kommunikációs rendszerbe (Connectivity) vagy más készülékekhez nem garantálható. Alternatív megoldásként kívánság esetén a készülék megfelelő valós értéke is megtéríthető. Ha a készülék valós értéke kifizetésre kerül, ez a tanúsítvány érvényét veszti. 

3.3         A kiegészítő garancia nem terjed ki a Miele Kft.-vel szembeni kártérítési igényekre, kivéve, ha az a Miele által megbízott hivatalos szerelő szándékosan magatartásából vagy emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásból ered. 

3.4         A fogyóeszközök és tartozékok biztosítására a kiegészítő garancia nem vonatkozik.  

 

 

4. Korlátozások

A kiegészítő garancia nem vonatkozik azokra a hibákra és javításokra meghibásodásokra, amelyeket a következők okoznak:

4.1         Helytelen beüzemelés, beállítás vagy telepítés, pl. a vonatkozó biztonsági előírások vagy az írásban rögzített használati, telepítési és összeszerelési utasítások figyelmen kívül hagyása.

4.2         Nem megfelelő használat, valamint nem megfelelő kezelés, például nem megfelelő mosogató-/mosogatószerek vagy vegyszerek használata, valamint folyadékok, építési por vagy festék felszívása.

4.3         Egy másik EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban vásárolt készülék eltérő specifikációi, amelyek ezért nem, vagy csak korlátozottan használhatók.

4.4         Külső hatások, például szállítási károk, ütések vagy nyomódások, környezeti, időjárási vagy egyéb természeti jelenségek okozta károk.

4.5         Javítások és módosítások elvégzése a Miele által erre a szervizmunkára nem felhatalmazott ügyfélszolgálaton keresztül.

4.6         A szállítási terjedelemben nem szereplő tartozékok károsodása, valamint a Miele által nem jóváhagyott nem eredeti Miele alkatrészek és tartozékok használata.

4.7         Üvegtörés és hibás világítóeszköz.

4.8         Áram- és feszültségingadozások, amelyek túllépik vagy alá esnek a gyártó által megadott tűréshatároknak.

4.9         A használati utasításban foglalt karbantartási és tisztítási munkák be nem tartása.

4.10       Használatból eredő természetes kopás és elhasználódás, például akkumulátorok töltési teljesítményének és alkatrészek terhelhetőségének csökkenése, amelyeket a használati utasítás szerint a termék élettartama során rendszeresen cserélni kell.

 

5. Adatvédelem

A szolgáltatásnyújtás részeként a Miele személyes adatokat gyűjt és kezel. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a https://www.miele.hu/c/adatvedelem-14.htm oldalon lévő adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

 

6. Elállási jog

 

Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől, vagy ha ezen időtartam alatt a

szolgáltatás nyújtása már megkezdődött, akkor jogosult a szerződést 14 napon belül felmondani.

 Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Ha Ön

elállási/felmondási jogával élni kíván, köteles az elállási határidőn belül részünkre eljuttatni az

elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi címek egyikére:

postai úton: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., 

e-mail: szerviz@miele.hu

E célból felhasználhatja a lenti minta nyilatkozatott. 

Az elállás következményei

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési

móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen

többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy az felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése,

felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig

arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott

ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 

Felmondási/Elállási nyilatkozat minta

(Ha le kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.)

-    Címzett: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel. 06 1 880 6400, E-Mail:

webbolt@miele.hu

-    Alulírott (*) ezúton elállok/felmondom az általam/általunk (*) az alábbi szolgáltatás nyújtására

kötött szerződést

-  Termék modellneve

-    Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

-    Fogyasztó(k) neve

-    Fogyasztó(k) címe

-    Fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapon történő benyújtás esetén) 

-    Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.

01/2024

Jótállási feltételek

Figyelem: a termék háztartási célra készült, és csak arra használható, ipari felhasználása nem megengedett.
A fogyasztót a termékkel kapcsolatosan megillető jogokat a 2013. évi V. törvény (Ptk., a 45/2014. (11.26) Korm.
rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, továbbá a termékhez csatolt jelen jótállási jegy tartalmazza.


A Miele Kft.(továbbiakban: Miele), az általa Magyarországon forgalomba hozott és fogyasztói szerződés keretében értékesített, illetve az általa forgalomba hozott és szerződéses partnere által fogyasztói szerződés keretében értékesített készülékekre, a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint jótállást vállal az alábbiak szerint.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek a fogyasztóval szerződést kötő vállalkozást (továbbiakban: Vállalkozás) terhelik.


Ezen kötelezettséget azonban, – a fogyasztó vásárló érdekeit szem előtt tartva – a jótállási kötelezettség teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező Miele – 6. pontjában foglalt eltéréssel – átvállalta.

Termékregisztráció
Regisztrálja a megvásárolt terméket a www.miele.hu honlapon további előnyökért és kedvezményekért. Másra nincs is szükség, mint egy létező felhasználói profilra, a készülék típus számára, gyáriszámára és a vásárlás helyére és idejére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a promóciós termékeinkhez csomagolt kuponok beváltásának egyik feltétele a termékregisztráció.

Jótállási idő
A jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerinti új tartós fogyasztási cikkre:
- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén két év
- 250 000 forintot meghaladó fogyasztóii ár esetén három év.


A termékre vonatkozó jótállási határidő elmulasztása – ide nem értve annak javítási idő miatti meghosszabbodását – jogvesztő. Eladási árnak a készülékért ténylegesen fizetett összeg minősül.

Jótállási jog jogosultja
A jótállási jogokat a tartós fogyasztási cikk mindenkori tulajdonosa (továbbiakban: vásárló vagy fogyasztó) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (fogyasztó definíciója: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Jótállásból eredő jogok érvényesítése
A jótállási jogok elsődlegesen a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Ha a jótállási jegy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátása bármilyen okból elmarad, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (továbbiakban: Bizonylat) a fogyasztó bemutatja.

Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló Bizonylattal érvényesíthetők, feltéve, hogy a Bizonylatból egyértelműen megállapítható a vásárlás időpontja és a termék típusa, mivel ezeknek az információknak a hiányában az érintett termék és a jótállási időszak nem állapítható meg. Ha a jótállási időszak nem állapítható meg, a jótállási igény nem érvényesíthető.


A jótállási idő kezdete
A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás, illetve megbízottja a Miele végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a terméket az
átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja, a termék a fogyasztó részére
történt átadásának időpontja. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra történő átadás napjától kezdve, azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta és a javítás elkészültét tartalmazó értesítés elküldésre nem került a fogyasztónak.


A jótállás területi hatálya: Magyarország.
A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai
A fogyasztót hiba esetén – választása szerint – a jótállási igénye alapján az alábbi jogok illetik meg:

1. A fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


2. Ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.


3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


4. A vásárló a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mielének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.


5. Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


6. Ha az 5. pont szerinti esetben cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint – a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg – a vételárat Vállalkozás visszafizeti, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú termék felajánlására kerülhet sor.


7. A terméknek vagy termékrésznek a kicserélése esetén a jótállás időtartam a kicserélt termék (termékrész) tekintetében újra kezdődik.


8. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény teljesítése
1. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Vállalkozás törekszik rá, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, amennyiben ez nem lehetséges, akkor tájékoztatjuk Önt a várható időtartamról. Amennyiben kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére történt közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, akkor – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket az ezt követő 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, akkor ugyanezen 8 napos határidőben a fogyasztó által bemutatott, a termék jótállási jegyén feltüntetett vételárát, ennek hiányában, a fogyasztó által bemutatott, a termék vételárának megfizetését igazoló szabályszerűen kiállított Bizonylaton feltüntetett vételárat köteles visszafizetni.


2. Ha a jótállási idő alatt a termék első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, akkor – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, akkor ugyanezen határidőben a fogyasztó által bemutatott a termék jótállási jegyén feltüntetett vételárát, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott a termék vételárának megfizetését igazoló szabályszerűen kiállított Bizonylaton feltüntetett vételárat köteles visszafizetni.


3. Ha a jótállási idő alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, akkor a Vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék jótállási jegyén feltüntetett vételárát, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott a termék vételárának megfizetését igazoló szabályszerűen kiállított Bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszafizetni.


4. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


A javítás helye
1. Vállalkozás az üzemeltetés helyén javítja meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket.


2. Az 1. pont alá nem tartozó termékek esetén, illetve, ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás gondoskodik.

A vásárlónak kinél és mikor kell bejelentenie a jótálláson alapuló igényét?
1. A vásárló döntése szerint a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos igényét bejelentheti – választása szerint – a vele szerződő Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén vagy a fióktelepén jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző Miele javítószolgálatnál.


2. A Javítószolgálatnak, illetve a Vállalkozásnak a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet alapján az ott meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy példányát a fogyasztó részére átadni. A Javítószolgálat, illetve a Vállalkozás a termék javításra történő átvételekor a fent jelölt NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.


3. A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a fogyasztó a felelős.

Jótállási felelősség egyéb szabályai
1. Jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a Vállalkozás bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen üzembe helyezés vagy üzemben tartás vagy javítás, helytelen tárolás, rongálás, külső behatás, elemi kár vagy egyéb hasonló, a vásárlás után keletkezett, a Vállalkozásellenőrzési körén kívüli okból következett be.

2. A készülék háztartási célra készült. Ezért nem minősül rendeltetésszerű használatnak, ha a készüléket háztartási célú használatot meghaladóan üzletszerűen, vagy gazdasági célra használják. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából Miele a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékel. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékekért jótállást nem vállalunk. A használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és ápolási munkák elvégzése a tulajdonos feladatát képezik. Az ezen munkák elmaradására vagy hibás elvégzésére visszavezethető okból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a tulajdonost terheli.

3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki az úgynevezett fogyó – kopó anyagok és alkatrészek (pl. izzó, szénkefe) rendes elhasználódására. Akkumulátorok esetében jótállás csak a jótállási időszak alatt bekövetkező, az elfogadott kapacitáscsökkenésen kívüli rendkívüli meghibásodásra vonatkozik.

4. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése a tulajdonos feladata. A Vállalkozás nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott (akár közvetett vagy következményi) károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be. Vállalkozás kizárólag a gyári alapbeállítások visszaállítására kötelezhető.

5. A nem a jótállási kötelezettségi alá tartozó meghibásodásokkal kapcsolatos kiszállások költségét a vásárló viseli.


Jogvita esetén
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.


A Miele Kft. által forgalmazott készülékek súlya és főbb (jelentős) részei:
Elektromos tűzhely, főzőlap: >10 kg vezérlő elektronika
Hűtő, fagyasztó: >10 kg kompresszor, vezérlő elektronika
Mosógép, mosó-szárítógép: >10 kg vezérlő elektronika, fő motor
Szárítógép: >10 kg vezérlő elektronika, fő motor, kompresszor
Mosogatógép: >10 kg vezérlő elektronika, keringető szivattyú,
Pára elszívó: >10 kg motor, vezérlő elektronika
Mikrohullámú készülék: >10 kg magnetron, vezérlő elektronika
Porszívó: >10 kg motor
Kávéfőző: >10 kg vezérlő elektronika, főzőmű, kazán
Egyéb elektromos berendezés: >10 kg szivattyú, vezérlő elektronika, motor

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kiterjesztett jótállási szolgáltatás ÁSZF 

I. Bevezetés

1.1./ A Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465 – továbbiakban: Szolgáltató) az általa forgalmazott egyes termékekre vonatkozó a gyártói jótállás időtartamának lejártát követő, az azokat megvásárló fogyasztónak minősülő, illetve annak nem minősülő ügyfelek részére a Kiterjesztett jótállás megvásárlása esetén, díj fizetésének ellenében, jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint javítási szolgáltatást vállal.

1.2./ A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés megkötésével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF előírásait. Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen ÁSZF előírásait bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa a megfelelő, jelen ÁSZF II. pontjában rögzített közzététel és a jelen ÁSZF XI. pontjában szabályozott eljárási rend figyelembevétele mellett.

 1.3./ A jelen ÁSZF -ben nem rögzített kérdésekben a jótállási tevékenységre vonatkozó, a szolgáltatás nyújtásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

II. Közzététel

 

Jelen ÁSZF közzétételének helye a Miele Weboldala és a Miele központi Bemutatóterme.

 

III. Fogalmak

 

A jelen ÁSZF által alkalmazott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

3.1. “Szolgáltatási Szerződés” a Megrendelő és a Szolgáltató által (i) a Termék megvásárlásával egyidejűleg, vagy (ii) a Termék megvásárlását követően, a Gyártó által kötelezően biztosított jótállás alatt, de nem később mint a vásárlás napját követő 660. nap végéig („Türelmi Idő”) a Szolgáltató II.1. pontban megjelölt Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy a Szolgáltató által működtetett internetes áruházon (Weboldalán) keresztül megkötött, a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés.

 

3.2. “Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás” a Szolgáltató a Kiterjesztett Jótállás Időtartama alatt a Megrendelő által fizetett Szolgáltatási Díj ellenében, a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján teljesített szolgáltatása, amelynek keretében a Szolgáltató a Termékben Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hiba esetén megszervezi és lebonyolítja a Termék helyszíni javítását, szükség esetén – illetve 10 kg súlyt meghaladó termékek esetében – a szállítását vállalja a Termék javítási költségeit és szükség esetén – amennyiben a Termék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos - a Terméket ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új termékre kicseréli, amelynek során a cseretermék beszerzésének és kiszállításának megszervezése is a Szolgáltató feladata.

 

3.3. „Gyártó által kötelezően biztosított jótállás” Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint új tartós fogyasztási cikkre a megvásárolt termék árához igazodik az alábbiak szerint:

 • 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén két év
 • 250 000 forintot meghaladó fogyasztóii ár esetén három év.

Gyártó által kötelezően biztosított jótállás feltételeit a Miele jótállási feltételek („Jótállási Feltételek”) tartalmazza, mely mindenkor elérhető a Miele jótállási jegyein és a www.miele.hu honlapon. A termék ára minden esetben a termékért ténylegesen fizetett összeg.

 

3.4 „Kiterjesztett Jótállás Időtartama”: A Kiterjesztett jótállás időtartamát jelen ÁSZF V. pontja tartalmazza.

 

3.5.1 “Szolgáltatási Díj” a Megrendelő által a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő egyszeri szolgáltatási díj, amelyet a II.1. pontban megjelölt Miele Központban vagy a www.miele.hu weboldalon található internetes áruházában (Weboldalán) felkínált valamely online fizetési módon kell kiegyenlíteni a szolgáltatás megrendelésekor. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást megrendelni a Termék megvásárlását követő 2 éven belül („Türelmi Idő”) lehet. A Szolgáltatási Díj mértéke az 5 éves kiterjesztett jótállás esetén a vásárlással egyidejűleg 69.900,- Ft, a Türelmi idő alatt 79.900,-Ft, a 125 hónapos  kiterjesztett jótállás esetén a vásárlással egyidejűleg 139.900,- Ft a Türelmi idő alatt 149.900,-Ft, amely díjösszegek az ÁFA összegét tartalmazzák.

 

3.6. “Működési Hiba” a Termék Rendeltetésszerű Használata mellett felmerülő olyan meghibásodás, amely a Termék hirtelen fellépő, váratlan és előre nem látható belső, így különösen konstrukciós vagy összeszerelési hibára visszavezethető meghibásodásából ered, s amely a Termék működésképtelenségét eredményezi, feltéve, hogy (i) az adott Termékre vonatkozó Gyártó által kötelezően biztosított jótállási idő leteltére figyelemmel már nem érvényesíthető, (ii) és a Gyártó által kötelezően biztosított jótállás egyébként kiterjedt volna a Termék meghibásodására, ha arra a kötelező jótállás ideje alatt került volna sor. Nem minősül Működési Hibának a Termék nem Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő meghibásodása;

 

3.7. “Rendeltetésszerű Használat” a Termék gyártója által kiadott használati utasításban előírt használat és üzemeltetés, amely magában foglalja a Terméknek a Szolgáltató által javasolt időszakonkénti (a Vásárlás Időpontjától számított 2, azaz kettő évente történő) rendszeres karbantartására vonatkozó szolgáltatás igénybevételét is a Megrendelő részéről. Nem minősül rendeltetésszerű használatnak a Termék ipari felhasználása;

 

3.8. “Termék” mindazon Magyarország területén megvásárolt, a Szolgáltató által forgalmazott, a jelen pontban felsorolt új háztartási készülék, amelyhez kapcsolódóan a Megrendelő Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást vásárolt vagy jogosult vásárolni. Ennek megfelelően

 • Standard Kiterjesztett Jótállás” esetén Terméknek minősülnek: fali és sziget páraelszívó, beépíthető páraelszívó, pultba építhető páraelszívó, sütő, mikrohullámú sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombigőzpároló, azaz sütő gőzpároló üzemmóddal, gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal, főzőlap, gőzpároló, indukciós főzőlap, gázfőzőlap, SmartLine, indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval, vákuumozó fiók, edénymelegítő fiók, elektromos főzőlapok, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtő-, fagyasztó szekrény, borhűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, mosó-szárítógép.
 • „Premium Kiterjesztett Jótállás” esetén Terméknek minősülnek: fali és sziget páraelszívó, beépíthető páraelszívó, pultba építhető páraelszívó, sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombigőzpároló, gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal, főzőlap, gőzpároló, mikrohullámú sütő, indukciós főzőlap, gázfőzőlap, SmartLine, indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval, vákuumozó fiók, edénymelegítő fiók, elektromos főzőlapok, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtő-, fagyasztó szekrény, borhűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, mosó-szárítógép.

 

3.9. “Türelmi Idő” a Vásárlás Időpontjától a Gyártó által kötelezően biztosított jótállás alatt, de nem később, mint a vásárlás napját követő 660. nap huszonnegyedik óráig terjedő időszak, amelyen belül a Megrendelő jogosult a Termékhez kapcsolódóan Szolgáltatási Szerződést kötni, feltéve, hogy a számla vagy jótállási jegy a Termék egyedi azonosításához szükséges, jelen ÁSZF előírt adatokat tartalmazza;

 

3.10. “Megrendelő” a Termékhez kapcsolódóan Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást igénylő, a Szolgáltatóval kötött Szolgáltatási Szerződésben vagy az arról kiállított Tanúsítványban vásárlóként megjelölt és a Termék megvásárlásával együtt kötött Szolgáltatási Szerződés esetén a Termék számláján is feltüntetett természetes vagy jogi személy.

 

3.11. „Szolgáltató”: a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465)

 

3.12. “Weboldal” a Szolgáltató által üzemeltetett, az internet közcélú hálózatán elérhető internetes oldal (www.miele.hu), amely lehetővé teszi a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás távollévők közötti online megkötését;

 

3.13. “Tanúsítvány” a Szolgáltatási Szerződés alapján igénybe vett Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatásról kiállított igazolás, amely tanúsítja, hogy a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást mely Megrendelő, milyen Termékre, milyen időtartamra és milyen szolgáltatási csomag („Standard Kiterjesztett Jótállás” vagy „Premium Kiterjesztett Jótállás”) alapján jogosult igénybe venni;

 

3.14. “Vásárlás Időpontja” a Termék számláján, vagy a Termék megvásárlásával egyidejűleg kiállított egyéb bizonylaton (pl. nyugta és jótállási jegy) a vásárlás időpontjaként feltüntetett dátum, ide nem értve azt az esetet, ha a Termék beüzemelésére hitelt érdemlő módon (pl. szerviz számlával, vagy szállítólevéllel igazolhatóan) a vásárlást követően került sor, amely esetben és a jelen ÁSZF alkalmazásában a beüzemelés tényleges és dokumentummal igazolt időpontja minősül a Vásárlás Időpontjának;

 

 

 

​​IV. Szolgáltatási Szerződés megkötése

 

4.1. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás szolgáltatásait cselekvőképes nagykorú természetes személyek, valamint jogi személyek jogosultak megvásárolni és igénybe venni. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személy által kötött Szolgáltatási Szerződés érvénytelen, ha azt a Szolgáltatási Szerződést megkötő személy törvényes képviselője írásban nem hagyta jóvá.

 

4.2. A Szolgáltató által működtetett hivatalos Weboldalon keresztül adható le megrendelés a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére, a 4.3.1. pontban rögzített feltételek szerint. A Szolgáltatási Szerződést mindkét félnek el kell fogadnia, a Szolgáltatási Szerződés a 4.3. pontban felsorolt valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jön létre érvényesen, a Megrendelő és a Szolgáltató, mint távollévő felek között. A Megrendelőnek a hivatalos Weboldalon a megrendelés leadásakor, azaz a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás megvásárlásakor az erre vonatkozó részt saját kezűleg kell kipipálnia, ennek következtében ráutaló magatartással az abban leírtakat elfogadja. A megrendelés leadása és a Megrendelő általi Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás vonatkozó Általános Szerződés feltételeinek elfogadása még nem minősül szerződéskötésnek. A megrendelés elküldése a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlatnak minősül, az ajánlati kötöttség polgári jogi szabályai szerint. Az ajánlat elfogadását a Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza, ennek dátuma egyúttal a Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontja is.

 4.3. A Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttének együttes feltételei az alábbiak:

 

4.3.1. A Megrendelő 4.2. pontban rögzítettek szerint leadott megrendelésének érvényességi előfeltétele a Termék típusát, gyári számát, a vásárlás időpontját és helyét tartalmazó termékregisztráció (1. feltétel), megrendeléskor a Termék vásárlását igazoló számla vagy jótállási jegy, illetve a Vásárlás Időpontját követő 1 év eltelte után ezen felül a karbantartási munkalap feltöltése (2. feltétel)., valamint jelen ÁSZF-nek a Weboldalon a Megrendelő általi nyilatkozattal történő elfogadása (3. feltétel). A Szolgáltató erre kijelölt alkalmazottja a Megrendelő által az előző bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelelő megrendeléséhez kötelezően benyújtott (azaz a jelen ÁSZF-ben említett hivatalos Weboldalon keresztül feltöltött) dokumentumok (a Termék vásárlását igazoló számla, jótállási jegy, illetve a Vásárlás Időpontját követő 1 év eltelte után ezen felül a karbantartási munkalap) vizsgálata alapján a regisztrációkor megadott e-mail útján jóváhagyja a Megrendelő Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylésére vonatkozó szerződéskötési szándékát, amennyiben a jelen 4.3.1. pontban felsorolt feltételek maradéktalanul fennállnak.

 

4.3.2. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylésére a Termék vásárlásakor vagy legkésőbb a Türelmi Időn belül kerülhet sor. Ezt követően a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatási Szerződés érvényesen nem köthető.

 

4.3.3. A Megrendelő a Szolgáltatási Díjat a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylésével egyidejűleg és a Szolgáltató által működtetett távértékesítési rendszerek által támogatott valamely fizetési módon (pl. bankkártya, vagy átutalás) megfizette.

A Szolgáltatási Díj megfizetését, valamint a 4.3.1. pontban foglalt feltételek teljesülését a Szolgáltató a Megrendelő által a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címre küldött, a 4.4. pontban felsorolt tartalmi elemekkel rendelkező, a Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttét visszaigazoló e-mail keretében nyugtázza.

A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylése mindaddig, amíg 4.3.1. és 4.3.3. pontban megjelölt előfeltételek együttesen és hiánytalanul nem teljesülnek, csak a Megrendelő megrendelésének (polgári jogi értelemben ajánlatnak) minősül, a Megrendelő a 4.3.1. pontban említett e-mail útján erről kap tájékoztatást.

A Szolgáltató, ahhoz képest, hogy a Megrendelő a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás írásbeli igénylésétől, azaz a megrendeléstől számított 15 (tizenöt) napon belül megfizeti-e a Szolgáltatási Díjat, illetve teljesíti-e a 4.3.1. pontban megjelölt okiratok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit, a Megrendelőt e-mail útján arról tájékoztatja, hogy a Szolgáltatási Szerződés megkötésére irányuló megrendelését elfogadja, vagy elutasítja.

Amennyiben Szolgáltató a megrendelést elfogadja, az erről szóló, a Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttét visszaigazoló e-maillel együtt megküldi Megrendelő részére a kiterjesztett jótállást tanúsító dokumentumot is („Tanúsítvány”).

 

4.4. A Szolgáltató az alábbiakat rögzíti a Megrendelővel kötendő Szolgáltatási Szerződésben:

 • a Megrendelő által megjelölt Termék(ek) egyedi azonosításához szükséges adatokat,
 • a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás Megrendelő által választott időtartamát,
 • a Megrendelő által választott szolgáltatási csomag típusát („Standard Kiterjesztett Jótállás” vagy „Premium Kiterjesztett Jótállás”),
 • a Termék(ek)re vonatkozó kötelező jótállás időtartamát, valamint
 •  a Megrendelő nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét, fióktelepét), telefonszámát, és e-mail címét.

A Szolgáltatási Díj megfizetését követően a Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus úton, a Megrendelő által a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési (e-mail) címre megküldi a megrendelés visszaigazolását és a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatót tartalmazó ÁSZF egy példányát, valamint a Megrendelő által a regisztrációkor megadott postai levelezési címre vagy email útján elküldi a Szolgáltató által kiállított számla és a Szolgáltatási Szerződés egy-egy eredeti példányát. Megrendelő az ÁSZF megismeréséről és annak magára nézve kötelezőként való elfogadásáról a Szolgáltatási Szerződés igénylésekor, azaz a megrendelés benyújtásakor köteles nyilatkozni, a 4.3.1. pontban rögzítettek szerint.

A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés igénylése alkalmával választja ki, hogy a „Standard Kiterjesztett Jótállás” vagy „Premium Kiterjesztett Jótállás” nevet viselő szolgáltatáscsomagot vásárolja meg.

 

4.5. A Termék megvásárlását követően a távértékesítési rendszeren („Weboldal”) keresztül igényelt Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a Megrendelőre, a Megrendelő által megjelölt Termék(ek)re, valamint a Megrendelő által igényelt Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás jellemzőire vonatkozó, a fenti 4.4 pontban foglalt adatokat, valamint a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének visszaigazolását a „Weboldalon” keresztül megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén elektronikus formában, a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési (e-mail) címre juttatja el.

V. Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás keretében teljesített szolgáltatások

 

5. A Szolgáltató a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás keretében az 5.1, 5.2 és 5.3 pont szerinti szolgáltatási csomagokat nyújtja, melyek alapján a Megrendelő eltérő szolgáltatásokra jogosult. A Megrendelő által választott szolgáltatási csomagot a Szolgáltatási Szerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének 4.4. illetve 4.5 pont szerinti visszaigazolása rögzíti.

 

5.1. A „Standard Kiterjesztett Jótállás” szolgáltatás keretében

Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve a 3.13 pont szerinti Vásárlás Időpontjától számított 5 év határozott időtartam lejártáig jogosult a Termék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája esetén a Szolgáltató javítási tevékenységére. A Gyártó által kötelezően biztosított jótállás alatt a Jótállási feltételek szerint, annak lejártát követő – jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglalt a Gyártó által kötelezően biztosított jótállás időtartamától függően – kettő, három vagy négy évben pedig a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint;

 

5.2. A „Premium Kiterjesztett Jótállás” szolgáltatás keretében

Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve a 3.13 pont szerinti Vásárlás Időpontjától számított 10 év határozott időtartam lejártáig jogosult a Termék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája esetén a Szolgáltató javítási tevékenységére. A Gyártó által kötelezően biztosított jótállás alatt a Jótállási feltételek szerint, annak lejártát követő – jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglalt a Gyártó által kötelezően biztosított jótállás időtartamától függően – hét, nyolc vagy kilenc évben pedig a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint;

 

5.3. A Szolgáltató a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás keretében a Termék kijavításával, illetve kicserélésével járó valamennyi ügyintézést vállalja. A Megrendelőt a Szolgáltatási Díj megfizetésén túl nem terheli semmi egyéb díj vagy költség. A Termék átvételkori állapotát jegyzőkönyvben/átvételi elismervényben/munkalapon a Szolgáltató a Termék átvételekor rögzíti. A Szolgáltató csak a szabályosan átvett Termékre vállal felelősséget.

 

5.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Miele Központban javítási és karbantartási szolgáltatási tevékenységet nem végez, Megrendelő az erre irányuló megrendelését a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával egyeztetve köteles telefonon, e-mailben vagy a Weboldal kapcsolatfelvételi platformján köteles előterjeszteni.  

 

5.5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Termék Működési Hibájának az elhárításával összefüggésben felmerülő csere-, javítási és/vagy pótlási költségek fedezésére megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik.

 

5.6. A Szolgáltató kötelezettségei hatékonyabb teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, teljesítési segédet foglalkoztatni. Alvállalkozói (teljesítési segédi) munkavégzéséért Szolgáltató ugyanúgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

​VI. Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás területi és időbeli hatálya

 

6.1. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás területi hatálya Magyarország területére terjed ki, amelynek megfelelően a Szolgáltató Magyarország területén belül bekövetkezett Működési Hiba esetén, Magyarország területén belül vállalja a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítését. Az ÁSZF alkalmazásában a magyar lobogó / felségjel alatt közlekedő légi- és vízi járművek fedélzete nem minősül Magyarország területének.

 

6.2. A Termékre vonatkozó Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás, a Megrendelő választásához képest, az V. pontban részletezett határozott időtartamra szól az V. pontban meghatározottak szerint. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás határozott időtartamát a Szolgáltatási Szerződés, valamint a Szolgáltató által kiállított számla, illetve a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének 4.5. pont szerinti visszaigazolása rögzíti.

 

6.3. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás függetlenül attól, hogy annak hatálya alatt sor került-e az abban foglalt szolgáltatás igénybevételére, legkésőbb a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett határozott időtartam utolsó napjának 24 órakor megszűnik.

 

6.4. A 6.2. ponttól eltérően a Termék új Termékre való kicserélése esetén, a cserekészülék Megrendelőnek való átadásával, a Szolgáltatási Szerződés és ezzel a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás megszűnik. A jelen ÁSZF alkalmazásában a Termék új Termékre való cseréje a Szolgáltatási Szerződés teljesítésének minősül, ezért a Szolgáltatási Szerződés fenti okból való megszűnése esetén, a Szolgáltatási Díj teljes összege megilleti a Szolgáltatót. A Megrendelő azonban jogosult az új Termékre vonatkozóan külön megvásárolni a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást, a Szolgáltatóval kötött erre vonatkozó újabb Szolgáltatási Szerződés keretében.

 

6.5. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatással érintett Termék(ek) öröklése, valamint elidegenítése (pl. eladása, elcserélése, vagy elajándékozása) esetén, a Megrendelő örököse(i), valamint a Termék új tulajdonosa(i) a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére való jogosultság tekintetében a Megrendelő helyébe lép(nek) és saját nevükben folytatják a szolgáltatási jogviszonyt, ez a jogutódlás a Megrendelő irányában az új tulajdonos ezen tulajdonosi minőségét hitelt érdemlően igazoló dokumentumok Megrendelő részére e-mail útján történő szabályszerű megküldését követően hatályos, amely bejelentéssel egyidejűleg az új tulajdonos köteles becsatolni a Tanúsítványt vagy a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás számláját, illetőleg ezzel egyidejűleg a Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót az üzemeltetés helyszínének esetleges megváltozásáról is.

VII. Megrendelői igényérvényesítés és annak korlátozása

 

7.1. A Szolgáltató abban az esetben vállalja a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítését, amennyiben

 • a Megrendelő a vélt vagy valós Működési Hibát a 8.1. – 8.3. pontokban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatónak bejelentette,
 • a Megrendelő a Szolgáltatóval és/vagy annak megbízottjával a valóságnak megfelelően és hiánytalanul minden olyan lényeges információt közölt, illetve rendelkezésére bocsátott minden olyan dokumentációt, amely szükséges a Szolgáltató ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítéshez,

a Megrendelő a Szolgáltató tevékenységének elvégzéséhez a munkavégzésre alkalmas helyszínen és körülmények között biztosítja a Szolgáltató munkatársának megfelelő hozzáférési lehetőségét a Termékhez.,

 • nem áll fenn olyan, a 7.2. pontban meghatározott körülmény, amely a Szolgáltató teljesítését kizárná.

 

7.2. A Termékben az alábbi, vagy az alábbi okból bekövetkezett Működési Hiba esetén a Termék szállítási-, javítási-, illetve szükség esetén csereköltségeit a Megrendelő köteles viselni:

 • a Termék szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás következtében beálló fizikai sérülése
 • a Termék kiegészítő alkatrészeinek, kellékeinek meghibásodása
 • a Termék elvesztése, elvesztése, eltűnése, elhagyása, kopása, tisztítása, nem Működési Hiba miatti javítása, restaurálása;
 • a Termék rendeltetésszerű használatát, működés közbeni élvezeti értékét nem befolyásoló esztétikai hibák (pl. karcolás, horpadás, színváltozás);
 • a Megrendelő 7.1. pontban előírt kötelezettségeinek nem teljesítésével összefüggésben álló Működési Hibák;
 • idegen tárgyak, amelyek a Termék használata szempontjából nem kívánatosak, Termékbe való helyezése, kerülése, erőltetése;
 • a Megrendelő vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekedetével vagy mulasztásával összefüggésben álló Működési Hibák (pl. a gyártó használati utasításában rögzített, a Termék használatára, karbantartására, tárolására vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása);
 • a Termék szakszerűtlen üzembe helyezése, szétszerelése, átalakítása;
 • szándékos rongálás és háziállat okozta Működési Hibák
 • ha a Megrendelő a Működési Hiba elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, továbbá ha a Megrendelő akár írásban, akár szóban valótlan, vagy megtévesztő adatokat közölt a Működési Hiba bejelentése során;
 • ha a Termék annak első vizsgálatát követő további vizsgálatakor nem jelez hibát
 • a Termék Megrendelő, vagy nem Miele szakszerviz általi szállítása és/vagy javítása során bekövetkezett károsodás okozta Működési Hibák;
 • tartós túlterhelés, tartós túladagolás és egyébként a használati utasításban szereplő előírásoktól való eltérés;
 • a Termék nem háztartási jellegű vagy külföldön történő használata;
 • tartós időjárási hatások, amelyekkel az évszak és a helyi viszonyok alapján számolni kell;
 • tűz és elemi károk (földrengés, árvíz, vihar, hónyomás, villámcsapás, stb.), továbbá természeti- vagy ipari katasztrófa és egyéb vis major okozta Működési Hibák;
 • a Termék üzembe-, újra üzembe helyezése, rendszeres karbantartása, szervizelése, beállítása, ellenőrzése, módosítása, tisztítása;
 • a Termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar, vagy külső kábelek, jeladók hibája, továbbá a hálózati áramingadozás, túlfeszültség okozta károk;
 • a Termék kopása, fokozatos elhasználódása vagy korróziója miatti meghibásodása (pl. ha a Termék huzamos ideig nedves felülettel érintkezik, vagy párás környezetnek van kitéve);
 • a Termék olyan meghibásodása, amely abból ered, hogy a Terméket olyan helyen és módon hagyták és/vagy tárolták, mely nyilvánvalóan magában rejtette a meghibásodás bekövetkezésének veszélyét;
 • olyan Termék meghibásodása, amelynek a gyári számát (szériaszámát) már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá a gyári szám (szériaszám) megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását, illetve amelynek illetéktelenül módosították a gyári számot (szériaszámot), vagy ezen az illetéktelen módosítást megkísérelték;
 • a Termék olyan meghibásodása, amely abból adódik, hogy az eredeti hiba észlelését követően a Terméket tovább használták.

7.3. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Termék esetén annak átvétele során egyből nem felmérhető, a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítését kizáró, a 7.2. pontban megjelölt károsodások Termék átvételkori rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét, ebben az esetben a Szolgáltató utólag is felülbírálhatja a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás nyújtásának jogosságát.

​​VIII. Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítésének részletes szabályai

 

8.1. Vélt vagy valós Működési Hiba észlelése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül ezt a körülményt bejelenteni a Szolgáltatónak. A Termékkel kapcsolatos bejelentéseit a Megrendelő ügyfélfogadási időben a Szolgáltató az alább megjelölt Ügyfélszolgálatán, illetve a nap 24 órájában a Portálon keresztül vagy e-mailben (szerviz@miele.hu) teheti meg.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06 1 880 6400

Internetes honlap: www.miele.hu

E-mail cím: szerviz@miele.hu

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségei a Szolgáltatási Szerződés megrendelői példányán is fel vannak tüntetve.

 

8.2. A 8.1. pont szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell legalább:

 • a Megrendelő nevét (cégnevét);
 • a Termék megnevezését;
 • a Termék egyedi azonosítására alkalmas adatokat (pl. típus szám, gyári szám, egyedi vásárlási azonosítószám);
 • a Termék megvásárlását igazoló számlát, illetve a jótállási jegyet;
 • a hibajelenség részletes leírását és a Működési Hiba felmerülésének vélelmezett okát.

 

8.3. A Megrendelő bejelentésével a Szolgáltató érdemben csak azt követően tud foglalkozni, hogy a Megrendelő az ügyfél minőségét az általa megadott e-mail cím útján vagy vásárlási azonosítójával igazolta.

 

8.4. Kiterjesztett jótállással rendelkező Termék esetén, a Szolgáltató, megbízottja útján, megkísérli a Működési Hibát a helyszínen elhárítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Szolgáltató gondoskodik a Készülék el-, és visszaszállításáról is.

 

8.5. A Szolgáltató köteles minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelő által bejelentett és a Szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult Működési Hiba elhárítása, annak bejelentésétől számított lehetőség szerint 15 (tizenöt) napon belül megtörténjen, de a kijavítás lehetséges idejét nagyban befolyásolhatják olyan körülmények, amelyekre a Szolgáltatónak nincs ráhatása. Ezek a körülmények adódhatnak a Termék adottságaiból vagy a hiba jellegéből kifolyólag, de előfordulhat az is például, hogy a Termék kijavításához olyan alkatrész beszerzésére van szükség, amelyet a gyártó csak késedelemmel tud leszállítani. Nem minősül tehát a Szolgáltató késedelmének, ha a Működési Hiba fenti határidőn belüli elhárítására a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból, pl. alkatrészhiány vagy a szerviz késedelme, ill. mulasztása miatt nem kerülhet sor. A Szolgáltató a jelentős késedelemről és annak okáról az ügyfelet értesíti.

 

8.6. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, a Megrendelő helyiségében és a Megrendelő által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és/vagy megbízottja és a Megrendelő megállapodott, és a Működési Hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a Működési Hiba elhárítására a 8.5. pont szerint rendelkezésre álló határidő, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Megrendelő által megjelölt és számára alkalmas új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.

 

8.7. A Megrendelő a Működési Hiba kijavítását a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás időtartama alatt korlátlan alkalommal jogosult igényelni, azokban az esetekben, amikor a hiba fennáll és a Szolgáltató megbízottjai által tapasztalható. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Termék javításának vagy cseréjének indokoltságáról szóló döntést maga hozza meg. A Szolgáltató döntését a Megrendelő köteles tudomásul venni. Javítás esetén a Termék hibás alkatrészei, csere esetén a kicserélt Termék a Szolgáltató tulajdonába kerülnek.

 

8.8. A 6.4. pont értelmében csere esetén a Szolgáltatási Szerződés és a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás a kicserélt Termékre vonatkozóan megszűnik. A Megrendelő azonban jogosult az új termékre vonatkozóan ismételten megvásárolni a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást.

 

8.9. A Szolgáltató nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, amely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye. Vis major esetén a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával.

​IX. Megrendelő kötelezettségei

 

9.1. Megrendelő köteles saját maga, vagy mások megbízásával gondoskodni arról, hogy a Termék

 • műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyen tartva,
 • gondos karbantartása és állagmegóvása biztosítva legyen,
 • tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl ne legyen terhelve
 • az üzemeltetése a gyártó utasításai szerint történjen.

 

9.2. Vélt vagy valós Működési Hiba észlelése esetén a Megrendelő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Működési Hiba következményeit elhárítsa vagy enyhítse, ennek során és amennyiben a körülmények megengedik, köteles a szükséges teendőkről előzetesen egyeztetni a Szolgáltatóval.

 

9.3. Megrendelő köteles együttműködni a Szolgáltatóval, és amennyiben ez tőle elvárható, köteles a Szolgáltatónak a Termékre és a Működési Hibára vonatkozóan mindenféle vizsgálatot engedélyezni és lehetővé tenni.

X. Adatvédelem

 

10.1. Jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes információt a Szolgáltató www.miele.hu honlapján található  adatkezelési tájékoztatójában találja.

 

10.2 Ön a Szolgáltatási Szerződés megkötése során köteles gondoskodni az ahhoz szükséges adatainak a biztonságos használatáról és haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a 8.1 pontban használt elérhetőségén. A tájékoztatás elmaradás okán bekövetkező esetleges visszaélésekért a felelősség Önt terheli.

XI. ÁSZF módosítása

 

11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat alapos okból, így különösen a bel- és külföldi pénzügyi viszonyok, a jogszabályok és hatósági rendelkezések vagy az adott szolgáltatásra vonatkozó működési szabályok és árviszonyok megváltozása esetén, továbbá a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó adójogszabályok megváltozása esetén, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa.

 

11.2. Az ÁSZF 11.1. pont szerinti módosítása a Megrendelő által korábban megkötött Szolgáltatási Szerződéseket nem érinti, ha az ÁSZF módosításának 11.4. pont szerinti közzétételéről szóló írásbeli tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megrendelő írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy az ÁSZF módosítását nem fogadja el, mely esetben az ÁSZF módosításával kapcsolatos egyet nem értését közlő Megrendelő Szolgáltatási Szerződésének vonatkozásában az ÁSZF nem módosul.

 

11.3. Azon Megrendelők vonatkozásában, akik a megadott határidőn belül az ÁSZF módosítása ellen nem emelnek kifogást, az ÁSZF a Szolgáltató által közölt módosított tartalomnak megfelelően, a módosulás hatálybalépésének időpontjában módosul. A Megrendelő hozzájárulását az ÁSZF módosításához ilyen esetben megadottnak kell tekinteni.

 

11.4. A Szolgáltató az ÁSZF módosulásáról legkésőbb a módosulás hatálybalépését megelőző 45. napig elektronikus úton, vagy postai levélben tájékoztatja a Megrendelőket, annak figyelemfelhívásra alkalmas kiemelésével, hogy (i) a módosított ÁSZF a Miele Központban, valamint a Weboldalon hozzáférhető, illetve megtekinthető, és (ii) adott Megrendelő vonatkozásában a módosulás ahhoz képest és csak akkor lép hatályba, ha a Megrendelő a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a módosítást nem fogadja el.

XII. Panaszkezelés

 

12.1. Eljárás a Működési Hiba jellegével kapcsolatos vita esetén

 

12.1.1. Ha a Működési Hiba jellegét illetően a Szolgáltató és a Megrendelő között vita merül fel, a Megrendelő kifogásait írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak a 8.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén keresztül.

 

12.1.2. A Szolgáltató a Megrendelő kifogásaival kapcsolatos álláspontjáról legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Működési Hiba ténye, jellege, illetve keletkezésének időpontja megállapításához, vagy az érdemi állásfoglalás érdekében egyébként is szükséges különleges szakértelem, jogosult külső szakértőt bevonni. Ebben az esetben a Szolgáltató erről a körülményről a Megrendelőt a bejelentéstől számított 3 (három) munkanapon belül értesíteni, a szakvéleménnyel alátámasztott álláspontját pedig a Megrendelő bejelentését követő 30 (harminc) napon belül részére megküldeni köteles.

 

12.1.3. Megrendelő jogosult az igényét – a 12.2.4 pontra figyelemmel – bíróságon is érvényesíteni, továbbá amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül a lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi- és iparkamara által működtetett illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

12.2. Eljárás a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatással kapcsolatos vita esetén

 

12.2.1. A Szolgáltatónak a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás értékesítésével és szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával, továbbá a Szolgáltatási Szerződés teljesítésével összefüggő panaszát a Megrendelő írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak a 8.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén keresztül.

 

12.2.2. Ha a Megrendelő kifogásaival, panaszával kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül köteles írásban (elektronikus levél útján) értesíteni a Vásárlót.

 

12.2.3. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül és nem elégedett panaszának elintézésével, úgy panasszal élhet a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinél. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek illetékességét egyaránt megalapozza a Megrendelő lakóhelye, valamint a Szolgáltató székhelye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

12.2.4. További vita esetén Megrendelő jogosult igényét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál is érvényesíteni, továbbá amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül a lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi- és iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez is fordulhat.

XIII. Záró rendelkezések

 

13.1. Jelen ÁSZF 2021. január 1. napján lép hatályba, és a visszavonásig érvényes.

 

13.2. Jelen ÁSZF teljes körűen rendezi a Megrendelő és a Szolgáltató közötti, a Szolgáltatási Szerződéssel létesített jogviszonyt, ezen túlmenően a Szolgáltatóval szemben szolgáltatási, kártérítési vagy egyéb igények érvényesítése – amennyiben törvény által előírt felelősség nem áll fenn – kizárt.

 

13.3. A jelen ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseinek eltérése esetén a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései az irányadók.

 

13.4. A jelen ÁSZF-re Magyarország joga, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint fogyasztók esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadók.

 

13.5. A jelen ÁSZF-fel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat a Felek megpróbálják elsődlegesen békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a 12.2.4. pont szerinti eljárási rend az irányadó.

Budapest, 2021. január 1.

1Módosítva: 2021. október 25.

Szervizszolgáltatás általános feltételei

A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a Miele Kft. („Miele”) Magyarország területén nyújtott minden olyan szerviz tevékenységre, amelyet a www.miele.hu weboldalon („Weboldal”), a Miele telefonos ügyfélszolgálatán, vagy a szerviz@miele.hu e-mail címen keresztül rendel meg a megrendelő („Ügyfél”). A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a jótállási idő alatti és a jótállási időt követően megrendelt szerviz szolgáltatásokra is, azzal, hogy a jótállási idő alatt végzett szerviz szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a jótállásra vonatkozó általános szerződési feltételekkel együtt kell értelmezni.    

A Miele minden általa forgalmazott háztartási készülékre 2 év teljes körű gyártói jótállást biztosít a jótállási jegy feltételei szerint (https://www.miele.hu/c/aszf-13.htm#p279), azonban mivel a Miele a készülékeket hosszú élettartamra tervezi és ennek támogatására magas szakértelemmel rendelkező szervizhálózatot tart fenn, ezért javasolja minden ügyfelének, hogy a jótállási időn belül és azon túl is keresse közvetlenül a Miele 1. pontban jelölt ügyfélszolgálatát és rendelje meg a szervizszolgáltatást.

 

1. Miele ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 880 6400, 1-es opció
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő - Péntek 09:00-17:00
Email: szerviz@miele.hu
Online kapcsolati űrlap: https://www.miele.hu/haztartasi/kapcsolatfelveteli-urlaphoz-3193.htm

 

2. Szerviz szolgáltatás megrendelése

A szerviz szolgáltatás megrendelésére a következő módokon van lehetőség:

 •  szerviz@miele.hu e-mail címen vagy a Weboldalon a szükséges adatok megadásával. A Miele lehetőség szerint az Ügyfél megrendelési igényének felvételét követő 5 munkanapon belül az Ügyfél által megadott elérhetőségek egyikén időpont egyeztetés céljából felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel véglegesedik.
 • A 1. pontban foglalt telefonszámon rögzített vonalon a szükséges adatok megadásával. Telefonos megrendelés esetében az időpont egyeztetés azonnal, vagy ha arra nincs lehetőség, 2 munkanapon belül sor kerül. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel véglegesedik.

 

3. Helyszíni javítás

A készülékek helyszíni javítását a Miele az előre egyeztetett helyszínen és időpontban végzi. Amennyiben a helyszínen történő javításhoz szükséges feltételek az Ügyfél hibájából nem teljesülnek, így nem lehetséges a megrendelt szervizszolgáltatás megvalósítása, de ismételt kiszállással végrehajtható, akkor lehetőség szerint 15 munkanapon belül újra kiszáll a Miele a helyszínre. A Miele minden - az Ügyfélnek felróható okból - , sikertelen kiszállás után sikertelen kiszállási kötbért számol fel. A sikertelen kiszállási kötbér összege a kiszállási díj összegének egy munkaórával megnövelt összegével egyenlő.

A Miele a készüléket átvizsgálja a munka megkezdését megelőzően, és ha ez alapján már megállapítható, hogy a készülék gazdaságosan nem javítható, akkor arról az Ügyfelet tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél ennek ellenére is kéri írásban a készülék javítását, akkor a Miele végrehajtja azt.

A javításhoz az Ügyfél köteles biztosítani a Miele munkatársának a készülékhez való megfelelő hozzáférési lehetőséget. A Miele megtagadhatja a munkavégzésre alkalmatlan helyszínen vagy körülmények között történő javítás elvégzését.

A Miele a jótállási körbe nem tartozó javítások esetén a helyszíni javításért kiszállási díjat és munkadíjat, továbbá  a javításhoz szükséges alkatrészek költségét számítja fel.

A munkaóra díja : 17 955+ ÁFA, azaz bruttó 22 803 Ft. A számlázás alapja minden megkezdett fél óra, de minimum az első munkaóra. (Amennyiben a javításhoz két szervizes kolléga szükséges, akkor a második kolléga díjaként csak mindösszesen egy plusz munkaóra kerül kiszámlázásra.)

Készülék bevizsgálási átalánydíj: 11 181 Ft + ÁFA = 14 200 Ft (amennyiben az ügyfél nem kéri a hibás készülék javítását vagy a készülék nem javítható; új készülék a Miele Experience Center-ben történő vásárlása esetén az érintett díj beszámításra kerül a készülék árába)

 

A kiszállási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Háztartási nagygépek: munkaóra- és kiszállási díj

 

 

Kiszállás kiindulópontja

                                                                                    Kiszállás kiindulópontjától mért távolság

 

Kiszállási díj (Nettó összeg)

 

 

Kiszállási díj (Bruttó összeg)

 

Budapest, Füzesabony, Debrecen, Szeged, Szekszárd, Pécs, Siófok, Szombathely, Pápa, Győr, Révfülöp, Tapolca*

 

30 km

13 500 Ft

+ÁFA

17 145 Ft

60 km

22 086 Ft

+ÁFA

28 000 Ft

120 km

26 937 Ft

+ÁFA

34 200 Ft

180 km

30 661   Ft

+ÁFA

38 900 Ft

240 km

33 606 Ft

+ÁFA

42 600 Ft

*A kiszállási díj összege minden esetben a munkaóra díjon felül fizetendő!

A kiszállási díj minden esetben a beüzemelést végző Miele szerviz technikus kiindulási pontja alapján kerül meghatározásra, azonban igyekszünk minden esetben a készülék felhasználási helyéhez legközelebbi szerviz technikust allokálni.

Amennyiben a Miele úgy ítéli meg, hogy a készülék javítását a helyszínen nem lehet végrehajtani, akkor a készüléket beszállíthatják a Miele Központi szervizébe. A készülék elszállításának költségét, valamint a feladat elvégzésének várható legkésőbbi időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk az ügyfelet.


Porszívók javítási díja

 

 

Javítási díj
(Nettó összeg)

Javítási díj
(Bruttó összeg)

Bevizsgálási átalánydíj                4 725 Ft                  6 000 Ft
Porszívó javítás óradíja (Porzsákos, Triflex)                9 764 Ft                12 400 Ft
Porszívó javítás óradíja (RX széria)              14 685 Ft                18 650 Ft

*A javítási árajánlat elfogadása esetén a bevizsgálása díj nem került felszámításra.

4. Elállás / a javítás megrendelésének lemondása

A szervizszolgáltatással kapcsolatos megrendelés díjmentes lemondására a javításra kijelölt időpontot megelőzően 12 órával van lehetőség. Ezt követően a kiszállás díjat szükséges kifizetni. A lemondást az 1. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén szükséges megtenni. 

 

5. Fizetés, számlázás

A Miele az Ügyfél részére a 3. pontban foglaltak alapulvételével 27% ÁFA tartalmú számlát állít ki, melyet a javítás befejezése után készpénzben vagy bankkártyával szükséges kiegyenlíteni.

 

6. Szervizben történő javítás

Az Ügyfél a Központi szervizben történő javítást a készülék beszállításával és készülék átvételi jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv”)  kitöltésével rendeli meg. A Miele a készülék ügyféltől való átvételéről munkalapot állít ki.

Amennyiben a készülékre már nem terjed ki a Miele által biztosított gyártói jótállás, akkor a Miele a bejelentett hiba alapján átvizsgálja a készüléket és lehetőség szerint két héten belül árajánlatot („árajánlat”) tesz annak javítására. Az átvizsgálás és az az alapján adott árajánlat elsősorban az Ügyfél által definiált hibajelenség feltárására korlátozódik, azonban ha az átvizsgálás során egyéb hibajelenség is feltárásra kerül a készüléken, akkor az Ügyfél erről minden esetben tájékoztatást kap.

Ha az Ügyfél az árajánlatot annak megtételét követő 15 naptári napon belül nem fogadja el, akkor a Miele ajánlati kötöttsége megszűnik és jogosult az Ügyfél részére az átvizsgálásért és az árajánlat elkészítéséért a 3. pontban foglalt munkaóradíjat alapul véve 1 óra munkadíjat kiszámlázni, melyet az Ügyfél megfizetni köteles.  Ez esetben az Ügyfél köteles legkésőbb az árajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejártát követő munkanapon hivatalos nyitvatartási időben – az átvizsgálásért és az árajánlat készítéséért felszámított díj megfizetése után - elszállítani a készüléket a Miele központi szervizéből. Amennyiben a készülék elszállítása a határidő lejártát követő 2 hónapon belül sem történik, akkor a Miele jogosult a készüléket a vonatkozó környezetvédelmi irányelveknek megfelelően megsemmisíttetni. A készülék megsemmisítése esetén Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Mielével szemben, azonban a tárolási átvizsgálási költségeket ez esetben is köteles megfizetni.

Amennyiben az Ügyfél a készülék javítására vonatkozó árajánlatot elfogadja, a Miele megkezdi a készülék javítását. Ez esetben bevizsgálási díjat nem kell külön kifizetnie az ügyfélnek, mert az árajánlat magában foglalja azt. A javításról a Miele az 5. pontban foglaltak szerint számlát állít ki.

A javítás elkészültéről a Miele haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a Jegyzőkönyvben megadott telefonszámon és/vagy email címen. A Jegyzőkönyvben megadott telefonszám vagy email cím helytelenségéért a Miele a felelősségét kizárja.

A javított készüléket az Ügyfél köteles a Miele értesítésétől számított maximum 30 naptári napig személyesen  vagy külön megállapodás alapján kiszállítását útján átvenni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a Miele a 30. naptól naponta 1000.- Ft tárolási költséget jogosult felszámítani az Ügyfél részére

A javított készülék átvételére csak a számlán szereplő javítási díj megfizetését követően van lehetőség. A készüléket csak a Jegyzőkönyvben  szereplő személy vagy annak meghatalmazottja jogosult a személyazonossága igazolását követően átvenni. A meghatalmazott legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással jogosult eljárni.

Az Ügyfél jelen szerviz szolgáltatási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Mielét, hogy a 6 hónapot meghaladó átvételi késedelem esetén a készüléket – az Ügyfél meghatalmazottjaként – nyilvánosan (pl. internetes portálon) - értékesítse. Az így befolyt vételár javítási- és tárolási  díjjal csökkentett értékét a Miele az Ügyfél fenti címére megküldi. Amennyiben az értékesítés 2 hónapon belül nem vezet eredményre, a Miele jogosult a készüléket a vonatkozó környezetvédelmi irányelveknek megfelelően megsemmisíttetni. A készülék megsemmisítése esetén Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Miele-vel szemben, azonban a  javítási, tárolási és értékesítési költségeket még ilyen esetekben is köteles megfizetni.

A Miele a Jegyzőkönyvben  vagy ennek hiányában az ügyfélszolgálaton megadott elérhetőségek egyikén megkísérli értesíteni az Ügyfelet az értékesítés, illetve a megsemmisítés előtt.

 

7. Beüzemelés

Minden, az üzembehelyezésen kívül történő munka a Miele aktuális szerviz munkaóra díja alapján kerül kiszámlázásra.


Az üzembehelyezés a készülék közmű (víz, villany) hálózatra csatlakoztatását, a szállítási biztosíték eltávolítását, a készülék vízszintbe állítását, (igény szerint vegyszerekkel történő feltöltését), próbaüzemét, valamint a készülék kezelésének alapvető ismertetését jelenti.

A közművek kiépítése és a készülék csatlakoztatására alkalmas előkészítése, továbbá a beüzemelésnél felhasznált vegyszerek beszerzése és költsége a Megrendelőt terhelik.

A készülék beépítése, tömlő-, kábelváltoztatás, ajtó átépítése, katalizátor beépítése stb. a tényleges ráfordított munkaidő alapján az aktuális szerviz óradíjjal kerül elszámolásra.

A beüzemelés díja:

 

Szolgáltatás

megnevezése

Szolgáltatási díj

(Nettó összeg)

 

Szolgáltatási díj  (Bruttó összeg)

Beüzemelés előtti helyszíni felmérés

14 685 Ft

+ÁFA

18 650 Ft

Miele QUICK beüzemelés 11 988 Ft +ÁFA 15 225 Ft

Miele COMPLETE beüzemelés

17 953 Ft / óra

+ÁFA

22 800 Ft / óra

 

Kombinált konyhagépek/Kávéfőző* beüzemelése 14 638 Ft +ÁFA 18 590 Ft
Páraelszívó / MasterCool beüzemelése 17 953 Ft / óra +ÁFA 22 800 Ft / óra

*A beüzemeléshez kapcsolódó kiszállási díj mindig az aktuális árlista alapján kerül meghatározásra.

A számlázás alapja minden megkezdett fél óra, de minimum az első munkaóra. (Amennyiben a beüzemeléshez két technikus szükséges, a 2. technikus díjaként a beüzemelés idejével arányos javítási munkaóradíj kerül kiszámlázásra.)


Miele QUICK: A készülék/készülékek elhelyezése/beépítése, illetve hálózatra való bekötése már korábban megtörtént, ez a szolgáltatás a készülék beüzemelését valamint a készülék kezelésének alapvető ismertetését jelenti.


Miele COMPLETE: A szolgáltatás a készülék/készülékek kicsomagolását, közmű (víz, villany) hálózatra csatlakoztatását, a szállítási biztosíték eltávolítását, a készülék vízszintbe állítását, igény szerint vegyszerekkel történő feltöltését, próbaüzemét, valamint a készülék kezelésének alapvető ismertetését jelenti.
A beüzemelésnél felhasznált vegyszerek költsége a Megrendelőt terheli. A közművek kiépítése ugyancsak a Megrendelő feladata.


A készülék beépítése, tömlő-, kábelváltoztatás, ajtó átépítése, katalizátor beépítése stb. a tényleges ráfordított munkaidő alapján az aktuális szerviz óradíjjal kerül elszámolásra.
Minden, az üzembehelyezésen kívül történő munka a Miele aktuális szerviz munkaóra díjazása alapján kerül kiszámlázásra.


Több készülék azonos helyszínen és időpontban történő üzembehelyezése esetén az első készülékre teljes ár vonatkozik, minden további készülék beüzemelési díja Quick beüzemelés esetén 11 161 Ft + ÁFA = bruttó 14 175 Ft, Complete beüzemelés esetén 14 173 Ft + ÁFA = bruttó 18 000 Ft, amely alól kivételt képeznek a kombinált konyhagépek és kávéfőzők, ahol az ár mindig az árlista szerinti díj*.


A kiszállási díj minden esetben a beüzemelést végző Miele szerviztechnikus kiindulási pontja alapján kerül meghatározásra. Az Ügyfél hibájából történő meghiúsulás esetén minden további kiszállás esetén a kiszállási díj és a beüzemelési díj is számlázandó.

 

8. Készülékkarbantartás

 

 

Karbantartás

(Nettó összeg)

Karbantartás

(Bruttó összeg)

kávéfőző, mosogatógép, (Dialog) sütő, gőzpároló, szárítógép, mosó-szárítógép, mosógép

33 850 Ft

42 990 Ft

 

A szolgáltatás keretén belül egy speciális, a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel kerül átvizsgálásra a készülék, és elvégezzük a szükséges frissítéseket is. A funkciók alapos átvizsgálása mellett (előre definiált ellenőrző lista alapján) a készülékeket intenzíven megtisztítjuk a Miele készülékápolási termékeivel, illetve értékes tippeket is adunk a Miele készülék működtetéséhez, karbantartásához.

Az érintett karbantartási díj tartalmazza a munkadíjat, a kiszállási díjat és a karbantartáshoz felhasznált segédanyagok/vegyszerek költségét. További készülék karbantartása esetén 40% kedvezményt biztosítunk.

 

9. A plug-in szolgáltatás alapvető feltételei:

 

 • A termék felhasználási helye szabad, oda a berendezés beállítható, vízszintezhető
 • A felhasználási hely biztosítása a vásárló feladata és felelőssége, amennyiben ez nem teljesül, úgy Gebrüder Weiss Kft. elállhat a beüzemeléstől
 • A termék dokumentációjában előírt távolságok betarthatók
 • A felhasználási helyen elérhető a víz-, hulladékcsatlakozó, áramforrás
 • Megfelelő elektromos csatlakozás minden háztartási gép esetén:
  • Földelt fali hálózati csatlakozó
  • 230V feszültség 16A terhelhetőség
  • Hosszabbító használata tilos!

       Az üzembe helyezés lépései

 1. Ellenőrizzük, hogy a helyszínen rendelkezésre állnak-e azok a feltételek, amelyek a készülék működéséhez, üzemeléséhez szükségesek (hálózati csatlakozás, vízkiállás, vízelvezetés, hőmérséklet stb.)
 2. Megvizsgáljuk a készülék épségét, a tartozékok, dokumentáció hiánytalanságát
 3. Kicsomagoljuk a készüléket, s eltávolítjuk a szállítási rögzítőket
 4. Az üzembehelyezési tájékoztatónak/kezelési utasításnak megfelelően elvégezzük a készülék csatlakoztatását (távtartók, víz, áram stb.)
 5. Ellenőrizzük, hogy a készülék megfelel-e a használat hosszú távú és biztonságos feltételeknek (szellőzés, vízszintezés stb.)
 6. Próbaüzem során meggyőződünk a megfelelő működésről (kivéve hűtők)
 7. Átadjuk a Használati utasítást, és felhívjuk a vásárló figyelmét a használat során az ebben foglaltak betartására
 8. Elvégezzük a szükséges adminisztrációt (A vásárló a terméket épen, működőképes állapotban átvette!)
 9. Az ügyfél kérése esetén a csomagolóanyagot és a régi készüléket elszállítjuk.

 

10. Egyéb rendelkezések

A Miele bármikor jogosult jelen szerviz szolgáltatási feltételeket – ideértve az abban foglalt díjtételeket is - egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori feltételek az irányadóak.

 

Karbantartási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

I.
Bevezetés

1./ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465; továbbiakban: Szolgáltató) és az általa forgalmazott egyes termékeket (háztartási gépek) megvásárló és azok vonatkozásában karbantartási szolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Karbantartás) ügyfeleinek (továbbiakban: Ügyfél) a jogait és kötelezettségeit tartalmazza a karbantartási szolgáltatások igénybevétele során.

II.
Közzététel

1./ Jelen ÁSZF közzétételének helye a Miele hivatalos weboldala (www.miele.hu), továbbá személyesen a Miele Központban aktuális nyitvatartási időben érhető el.

III.
Karbantartási szolgáltatás tárgya, ellenértéke, a termék átvétele és visszaadása

1./ Karbantartás alapján a Szolgáltató az Ügyfél részére a 2./ pontban felsorolt termékek esetében és az ott rögzített díjazás ellenében karbantartási szolgáltatási tevékenységet végez. Karbantartási tevékenységet a Szolgáltató csak háztartási céllal használt termékek vonatkozásában végez.

2./ A karbantartási szolgáltatás* ellenértéke karbantartásonként 

•    42.990 Ft** mosógép, szárítógép, mosó- szárítógép, mosogatógép, kávéfőző, (Dialog) sütő, gőzpároló esetén
•    minden, az Ügyfél háztartásában lévő további készülék esetén 25.850 Ft

*Az érintett karbantartási díj tartalmazza a munkadíjat, a kiszállási díjat (60 km utazási zónán belül) és a karbantartáshoz felhasznált segédanyagok/vegyszerek költségét.

**A kávéfőző karbantartása minden esetben 42 990 Ft, több készülék esetén is.

3./ A karbantartási szolgáltatással érintett termékek karbantartására helyszíni tevékenység keretében kerül sor. Amennyiben ez a Szolgáltató megítélése szerint bármely okból nem lehetséges, a Szolgáltató 3 munkanapon belül árajánlatot ad az Ügyfél részére a termék javítására, amely árajánlat tartalmazza a termék javításának, illetve elszállításának költségeit, valamint a feladat elvégzésének várható legkésőbbi időpontját. A helyszínen kívül történő javítás a Felek külön szerződéses megállapodása, így annak díjazása a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatói tevékenységi körök kívül esik.  

A termék karbantartása előtt az Ügyfél köteles a Szolgáltató helyszíni karbantartást végző munkatársának bemutatni a következő dokumentumokat:
•    A termékhez tartozó eredeti vásárlást igazoló számla másolata,
•    A termékhez tartozó jótállási jegy (jótállási időn belül),
•    Lehetőség szerint a termékhez tartozó előző javítások javítási jegyzőkönyveinek másolata (amennyiben elérhető) 

4./ A karbantartási szolgáltatás és a felmerülő feladatok előfeltétele a 3./ pontban felsorolt dokumentumok megléte, ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a feladat elvégzését megtagadhatja.

A karbantartási tevékenység elvégzéséhez az Ügyfél köteles biztosítani a Szolgáltató munkatársának megfelelő hozzáférési lehetőségét a termékhez. A Szolgáltató megtagadhatja a munkavégzésre alkalmatlan helyszínen vagy körülmények között történő karbantartási szolgáltatás elvégzését.

Arra az esetre, amennyiben a karbantartási tevékenység az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból –a 3./ vagy a 4./ pontban megjelölt bármely feltétel Ügyfél általi biztosításának hiánya miatt – meghiúsul, az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató részére köteles 11.000,-Ft + ÁFA összegű szolgáltatási díjat megfizetni.   

5./ Amennyiben a Szolgáltató 3./ pont szerinti árajánlata alapján a Felek között megállapodás jött létre a termék elszállítására vonatkozóan, a helyszíni karbantartás keretében nem vizsgálható termék átvételkori állapotát jegyzőkönyvben / átvételi elismervényben a Szolgáltató képviselője a termék átvételekor rögzíti. 

6./ A Szolgáltató a karbantartási tevékenység befejeztével az ügyfelet eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél által megadott telefonszámon értesíti a termék átvételének lehetőségéről. Az átvétel csak az – egyénileg leadott termék esetén – az aláírt átvételi elismervény vagy az átvételi elismervényen szereplő személlyel egyezőség érdekében a személyazonosság igazolása mellett lehetséges. Az átvétel meghatalmazott útján szabályszerű (legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt) meghatalmazással és a személyazonosság igazolása mellett lehetséges. A Szolgáltató az Ügyfél tulajdonjogát nem vizsgálja. Az átvétel ezen módjától csak és kizárólag az eltérő megállapodás esetén az abban foglalt feltételek betartása mellett lehet eltérni (pl. futárszolgálat). 

7./ A Szolgáltató a 6./ pont szerinti telefonos értesítést követő 8 napig ingyenesen tárolja a terméket, majd írásbeli értesítést (továbbiakban: Írásbeli értesítés) küld az Ügyfél által megadott címre. Amennyiben az Ügyfél az írásbeli értesítés kiküldésétől számított 15 nap elteltét követően sem veszi át a terméket, akkor a Szolgáltató naponta 1.500,-Ft + ÁFA összegű tárolási díjat számít fel, melyet az Ügyfél megfizetni köteles. Amennyiben az Ügyfél az Írásbeli értesítést követő 60. nap után sem jelentkezik a termékért, akkor a Szolgáltató úgy tekinti, hogy lemond a arról és a Szolgáltató jogosulttá válik a készüléket megsemmisíteni, vagy értékesíteni.
 

IV.
Karbantartás folyamata

1./ A termék helyszíni karbantartása során a Szolgáltató a jelen ÁSZF mellékletét képező „karbantartási ellenőrző listában” (ún. check-listában) rögzített vizsgálatokat végzi el és az Ügyfél részére a karbantartási tevékenység befejezését követően átadott jegyzőkönyvben dokumentálja, a termék ezen check-listában felsoroltak szerinti átvizsgálásával a Szolgáltató a karbantartási kötelezettségét maradéktalanul teljesíti.

2./ A Szolgáltató törekszik az 1./ pontban megjelöltek szerinti karbantartási tevékenység 10 (tíz) napon belüli elvégzésére. A Szolgáltató a jelentős késedelemről és annak okáról az ügyfelet köteles értesíteni.

Amennyiben a Szolgáltató által elvégzett helyszíni átvizsgálás eredményeként a termék javítására van szükség, a szolgáltató erről a helyszíni karbantartás befejezésekor, az Ügyfél részére átadott jegyzőkönyv aláírásával értesíti az ügyfelet és ezt követően garanciális javítás esetén a szolgáltató díjmentesen elvégzi a termék javítását, míg jótállási időn túli karbantartás esetén a III.3./ pontban említettek szerint az Ügyfél és a Szolgáltató külön megállapodás alapján köthetnek egymással szerződést a javítási szolgáltatási feladatok elvégzésére, a Szolgáltató által megadott díjszabás alapján.

Amennyiben a termék a karbantartás eredménye alapján gazdaságosan nem javítható, arról a Szolgáltató igazolást ad ki és erről az Ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyikén írásban értesíti az ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél által megadott elérhetőségeken a kapcsolatfelvétel sikertelen, a Szolgáltató mentesül a karbantartással összefüggő teljesítési kötelezettsége alól, és ezzel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben a későbbiekben sem támasztható semmilyen igény vagy követelés.
3./ Az Ügyfél köteles a karbantartási szolgáltatással érintett termékeket a gyártói használati utasításban foglaltak szerint rendeltetésszerűen használni, szakszerűen üzemeltetni.
4./ A Szolgáltató a karbantartási szolgáltatással összefüggő kötelezettségei hatékonyabb teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, teljesítési segédet foglalkoztatni. Alvállalkozói (teljesítési segédi) munkavégzéséért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
 

V. ​
Elállás

1./ Ügyfél megrendelt Karbantartástól bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

VI.
Adatvédelem

1./ Jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes információt a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában találja (adatkezelési tájékoztató linkje: https://www.miele.hu/c/adatvedelem-14.htm).

2./ Ön a Karbantartás megrendelése során köteles gondoskodni az ahhoz szükséges adatainak a biztonságos használatáról és haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a jelen ÁSZF I. pontban használt elérhetőségén amennyiben a Szolgáltatás megrendelése során visszaélést tapasztal. A tájékoztatás elmaradás okán bekövetkező esetleges visszaélésekért a felelősség Ügyfelet terheli.

VII.
ÁSZF módosítása

1./ A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően megrendelt Karbantartásra kiterjedő hatállyal. 

2./ Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege jelen ÁSZF II. pontban foglalt felületeken mindig elérhető
 

VIII.
ÁSZF elfogadása

A Karbantartás megrendelésével és az ahhoz szükséges adatok megadásával Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató a félkövér betűtípussal kiemelt részre külön felhívta az Ügyfél figyelmét.

IX.
Záró rendelkezések

1./ Jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően a Szolgáltatóval szemben szolgáltatási, kártérítési vagy egyéb igények érvényesítése – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével - kizárt.

2./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3./ A jelen ÁSZF-fel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat a Felek megpróbálják elsődlegesen békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén az Ügyfél – választása szerint – a lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi- és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
 

 

Budapest, 2019. július 1.

 

 1. számú melléklet: Kávéfőző karbantartási check lista kapszulás
 2. számú melléklet: Kávéfőző karbantartási check lista
 3. számú melléklet: Mosó- és mosogatógép karbantartási check lis

A Miele Kft. főzőtanfolyamokat és egyéb eseményeket kínál minden érdeklődő fél számára. Eseményeinket különböző témakörökben a Miele Bemutatóteremben (Budapest, Alsó Törökvész út. 2.) tartjuk. Az időtartam, a résztvevők száma és a tematika minden alkalommal változik, ezért kérjük, olvassa el az egyes események részleteit.

 

1. Jelentkezés rendezvényre

Főzőestre vagy főzőbemutatóra online
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon vagy
- a webshopon keresztül belépőjegy megvásárlásával regisztrálhat.

Online vagy webshopos jelentkezéshez regisztrálja magát rendszerünkbe a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon. Egy e-mail címre csak egy regisztrációt fogadunk el.

1.1. A regisztráció menete
A www.miele.hu oldalon a jobb oldali menüpontok közül válassza ki a Bejelentkezés pontot. Arra kattintva az új oldalon keresse meg a regisztrációs lehetőséget. Töltse ki a kért regisztrációs adatokat! A csillaggal ellátott információk megadása kötelező, ezeknek hiányában rendszerünk nem fogadja el a regisztrációt. Amennyiben első kézből szeretne értesülni a Miele újdonságairól és különleges ajánlatairól, jelölje be a „Kér Miele hírlevelet?” rubrikát.

1.2. A regisztráció utolsó lépése
A regisztráció után egy automatikus e-mailt küld rendszerünk, melyben egy link található. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni és véglegesíteni a regisztrációját. Ezután szabadon feltöltheti meglévő Miele termékeit a saját adatlapjára és jelentkezhet eseményeinkre is. A Miele Kft. rögzíti az adatokat*, így Önnek újabb jelentkezéshez/megrendeléshez már csak be kell lépnie megadott felhasználónevével és jelszavával.

1.3. Amennyiben Ön még nem regisztrált nálunkkattintson ide!

 

2. Fizetés és jelentkezés

Belépőjegyét az alábbi módokon fizetheti ki: 
- online, bankkártyás fizetéssel * 
- webshopban vásárolt ajándékutalvány, belépőjegy megvásárlásával

2.1. Díjak
A főzőestek díja bruttó 25 900 Ft/fő vagy 51 800 Ft/fő  - eseménytől függően változhat - melyet online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.

2.2. Online fizetés
- az Események oldalon a kiválasztott eseményre kattintva megjelenik az esemény részletes leírása, majd az Online jegyvásárlás lehetősége
- a bejelentkezés vagy regisztrálás után, az Online jegyvásárlás gombra kattintva adja meg számlázási adatait, válaszoljon a "Hány személy érkezik Önnel?" kérdésre
- a forma alján lévő "Jelentkezés és fizetés gombra" kattintva átirányítjuk a banki felületre, ahol megadhatja adatait, illetve fizethet
- sikeres fizetés és regisztráció esetén egy automatikus e-mailt küldünk Önnek, melyben feltüntetjük azt az eseményt, melyre jelentkezett, a regisztráltak számát, és hogy megtörtént-e a fizetés
- ezek után más dolga nincs, mint ellátogatnia a főzőestre, ahol finom kávéval várjuk
- sikertelen fizetés esetén rendszerünk azonnal jelzi a hibát

2.3. Webshopban vásárolt ajándékutalvány
- az Események oldalon válassza ki a belépőjegyek kategóriát, s adja meg a megvásárolni kívánt darabszámot
- amennyiben már tudja, hogy mely rendezvényre szeretne ellátogatni, válassza ki azt a legördülő listából, ellenkező esetben a „később döntök” opciót jelölje be
- tegye kosárba a terméket és válasszon fizetési módot
- a vételár kiegyenlítésére csak online van lehetőség

 

3. Lemondás

Amennyiben 2 nappal az esemény előtt történik a lemondás, úgy a belépőjegy teljes összegét visszafizetjük, vagy lehetőséget biztosítunk egy másik rendezvény kiválasztására, ha arra még van férőhely. Amennyiben a lemondás nem történik meg írásban az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címeken (telefonos lemondást nem áll módunkban elfogadni), akkor nem áll módunkban a befizetett összeget visszautalni.

Nem megfelelő létszám esetén a Miele fenntartja a jogot az esemény előtt két nappal lemondani az eseményt. Amennyiben a Miele Kft. által történik a lemondás: betegség, szervezési okból kifolyólag vagy kisszámú résztvevő esetén, a jelentkezőket azonnal értesíti és tájékoztatja a legközelebbi dátumról. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címen teheti meg.

 

4. Házirend

Az aktuális járványügyi szabályozásoknak megfelelően a rendezvények védettségi igazolvánnyal látogathatók, amelyet a belépéskor ellenőrzünk. Ennek hiányában érvényes belépőjeggyel sem látogatható a rendezvény.
A helyszínen érvényben levő házirend alapján tilos a dohányzás, illetve a biztonsági személyzet utasításait minden esetben be kell tartani.
A résztvevők a regisztrációval elfogadják a rendezvény szabályzatát, mely szerint a főzőest ideje alatt készült fényképek vagy mozgókép-anyagok csak személyes felhasználásra rögzíthetőek. Miele Kft. a saját reklámozása céljából felvételeket készíthet (programfüzetek és poszterek).
A megállapodás határozatlan ideig érvényes.

 

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Szállítás
A Miele Kft. belépőjegyet nem szállít ki. Online vásárlás vagy webshopon keresztül történő vásárlás esetén visszaigazoló e-mailben, csatolmány formájában kapja meg belépőjegyét. Jegyezze fel az e-mailben kapott jegy sorszámát, mert szükség lesz rá a regisztrációnál. Webshopban vásárolt jeggyel történő online jelentkezés esetén a megjegyzés menübe írja a jegy sorszámát.

Amennyiben a Vevő csak belépőjegyet vásárolt, azt nem szállítjuk ki. Amennyiben a jeggyel együtt más terméket is vásárolt, abban az esetben a többi termékre a webshopra érvényes szabályozások a mérvadóak.

5.2. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét online megrendelés során és csak ebben az esetben, kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3. Gondosság
Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

6. Felelősségkorlátozás

Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.


Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

 

7. Adatvédelem

A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat és tájékozódjon adatainak kezeléséről. Adatvédelmi tájékoztató

20 ÉVES ÉLETTARTAMRA TESZTELVE

Az alábbiakban felsorolt ​​terméksorozatok fejlesztési fázisában a Miele minden esetben a leírtaknak megfelelő tartósteszteket végzett, amelyek egy átlagos háztartás átlagos használatát szimulálják 20 év alatt. Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy a végtermék több mint 20 évig működik, és nem zárja ki a javítás vagy a szerviz szükségességét. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

MOSÓGÉPEK

Az elöltöltős W1/WD1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ezt összesen 5000 mosási ciklusra alapozza, különböző programokkal. Ez heti 5 mosási ciklusnak felel meg, ha évi 50 héttel számolunk 20 év alatt. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A mosógépsorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a mosógépsorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a mosógépeket átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-jelentés Nr. 307049 -ExW).

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy mosógépeink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

SZÁRÍTÓGÉPEK

A T1 sorozatú szárítógépek fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ezt összesen 5000 szárítási ciklusra alapozza, különböző programokkal. Ez heti 5 szárítási ciklusnak felel meg, ha évi 50 héttel számolunk 20 év alatt. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A szárítógépsorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a szárítógépsorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. 

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a szárítógépeket átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény LBF-Bericht Nr. 308005).

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy szárítógépeink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK

A WT1 sorozatú mosó-szárítógépek fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ezt összesen 5000 mosási és 4000 szárítási ciklusra alapozza, különböző programokkal. Ez heti 5 mosási és 4 szárítási ciklusnak felel meg, ha évi 50 héttel számolunk 20 év alatt. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A mosó-szárítógép sorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a mosó-szárítógép sorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a mosó-szárítógépeket átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-jelentés Nr. 308005).

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy mosó-szárítógépeink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

MOSOGATÓGÉPEK

A G 5000 és G 7000 mosogatógép-sorozat fejlesztési szakaszában a MIELE kemény tartósteszteken tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 éven keresztül.
A G 7000 sorozatú mosogatógépek fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE összesen 5600 mosogatási ciklust vesz alapul különböző programokkal. Ez heti 5,6 mosogatási ciklusnak felel meg, évi 50 hétben (280 ciklus) 20 év alatt. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A mosogatógép sorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a mosogatógép sorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a mosogatógépeket átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény LBF-jelentés Nr. 308595 – ExG, 2019. ápr.).

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy mosogatógépeink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

SÜTŐK

A H-7000 sorozatú sütők fejlesztési fázisában a MIELE a sütők és a mikrohullámmal kombinált sütők alapelemeit tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ezt összesen a sütő 2160 órás használatára és a mikrohullámal kombinált sütő 3160 órás használatára alapozza, különböző programokkal. Ez a sütő éves 108 órás használatának, és a mikrohullámmal kombinált sütő éves 158 órás használatának felel meg 20 év alatt. Továbbá egy átlagos háromszori pirolízis lefuttatást vettünk figyelembe. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A sütősorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a sütősorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. Az alapelemek a sütősorozat fő alkotóelemei, amelyek elengedhetetlenek a sütés és a mikrohullám használatának alapvető funkcióihoz.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidő alatt lehet tesztelni a sütőket átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-Nr. 308005- ExÖ).

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy sütőink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

GŐZPÁROLÓK

A DG 7000 sorozat (gőzpároló), a DGC 7000 (kombi gőzpárolók – gőzpárolók sütőfunkcióval)  és a DGM 7000 (mikrohullámmal kombinált gőzpároló) fejlesztési fázisában a MIELE az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ehhez a gőzpároló (DG) összesen 2500 órás, a kombi gőzpároló (DGC) összesen 4700 órás, a mikrohullámmal kombinált gőzpároló (DGM) összesen 3500 órás használatát veszi alapul különböző üzemmódokban. Ez szimulálja a gőzpároló (DG) használatát 125 órán keresztül évente, a kombi gőzpároló (DGC) évente 235 órás használatát és a mikrohullámmal kombinált gőzpároló (DGM) évente 175 órás használatát 20 éven  keresztül. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A sorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a sorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. Az alapelemek a gőzpároló sorozat fő alkotóelemei, amelyek elengedhetetlenek a gőzpárolás, a sütés és a mikrohullám használatának alapvető funkcióihoz.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a gőzpárolókat átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-Nr. 308234).   

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy gőzpárolóink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

Az M 7000 mikrohullámű sütő sorozat fejlesztési fázisában a MIELE a mikrohullámú sütők alapelemeit tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ehhez a mikrohullámú sütő 1000 órás használatát veszi alapul különböző üzemmódokban. Ez szimulálja a mikrohullámú sütő 50 órás használatát évente, 20 éven  keresztül. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A sorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a sorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. Az alapelemek a mikrohullámú sütő sorozat fő alkotóelemei, amelyek elengedhetetlenek a mikrohullám használatának alapvető funkcióihoz.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a mikrohullámű sütőket átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-Nr. 308005).  

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy mikrohullámú sütőink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

VÁKUUMOZÓFIÓKOK

Az EVS7000 (vákuumozófiók) sorozat fejlesztési fázisában a MIELE az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ehhez a vákuumozófiók 120 órás (=7000 vákuumozási ciklus, hegesztéssel együtt) használatát veszI alapul különböző üzemmódokban. Ez szimulálja a vákuumozófiók használatát 350 vákuumozási cikluson keresztül évente, 20 éven  keresztül. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A sorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a sorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. Az alapelemek a vákuumozófiók fő alkotóelemei, amelyek elengedhetetlenek a készülék alapvető funkcióihoz.

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a vákuumozófiókokat átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-Nr. 308234).  

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy vákuumozófiókjaink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

MELEGÍTŐFIÓKOK

Az ESW7000 (melegítőfiók) sorozat fejlesztési fázisában a MIELE az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ehhez a melegítőfiók 7500 órás használatát veszi alapul különböző programokban. Ez heti 450 perces használatnak felel meg 50 hétig évente (=375 óra), 20 éven  keresztül. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A sorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a sorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. 

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a melegítőfiókokat átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer Institut, szakvélemény, LBF-Nr. 308234).  

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy melegítőfiókjaink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

PORSZÍVÓK

A porzsákos Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3 és a porzsák nélküli Blizzard CX 1 vezetékes háztartási porszívósorozat fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte kemény tartóstesztek során. A MIELE által végzett tesztek célja az átlagos használat szimulálása 20 év alatt.

A tartósteszt vizsgálati feltételeinek meghatározásának alapja a tanulmányokból és felmérésekből ismert átlagos fogyasztói szokások. A MIELE ehhez a 750 órás futási időt veszI alapul. Ez heti 45 perces használatnak felel meg 50 hétig évente, 20 éven keresztül. Az ebből levezetett követelményeket átültették a tesztkörülményekbe. Ezek a pontos vizsgálati feltételek mellett meghatározzák a vizsgálandó elemek számát is a statisztikailag megbízható vizsgálati eredmények elérése érdekében.

A MIELE által a termékek fejlesztési fázisában végzett vizsgálatokat munkatársaink végzik és felügyelik. A megfelelő eredményeket mi rögzítjük és értékeljük. A porszívósorozat csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a vizsgálati eredmények megfelelnek a porszívósorozat alapvető alkotóelemeire vonatkozó megbízhatósági kritériumoknak. 

A MIELE által „20 éves élettartamra” végzett vizsgálatok egy átfogó koncepción alapulnak, amelyet a kezelési utasítás, a laboratóriumi vizsgálati utasítások és a kiegészítő vállalati szabványok révén valósítottak meg. Ezt a koncepciót egy működési stabilitási vizsgálat részeként értékelték azzal az eredménnyel, hogy ez a koncepció teljes, műszakilag a legkorszerűbb, és ezzel a megközelítéssel 20 év üzemidőre lehet tesztelni a vezetékes háztartási porszívókat átlagos használat mellett, átlagos háztartásnál (Fraunhofer-Institut , LBF-jelentés Nr. 307530 – Padlóápolás szakvélemény).

Ez nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy háztartási porszívóink több mint 20 évig működnek. A fejlesztési szakaszban végzett tesztek nem zárják ki, hogy egyes esetekben meghibásodnak, vagy a termékekkel kapcsolatban javításra van szükség. E tekintetben a törvényes garanciális szabályok érvényesek, és adott esetben a Miele általános értékesítési feltételeiben meghatározott további rendelkezései az adott termékre.

 

Akár 10 000 órán át tesztelünk:

A W1 mosógépek és T1 szárítógépek fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte több mint 10000 órán keresztül; további információk itt: www.miele.hu/20ev

Képzelje el, hogy 330 kád vizet takarít meg.

Várható élettartamuk alatt gépeink 596 484* liter friss vizet takarítanak meg, ami 3977 kádnak felel meg. Összehasonlítva a kézi mosogatással, heti 5 mosogatási ciklussal, 14 terítékkel, 20 év alatt (egy kád átlagosan 150 liter űrtartalmú); további információk itt: www.miele.hu/20ev

Mosógépeink motorjait háromszor hosszabb ideig tesztelik, mint egyes autómotorokat.

A W1 mosógépek és T1 szárítógépek fejlesztési fázisában a MIELE a modelleket és az alapelemeket tesztelte több mint 10000 órán keresztül; további információk itt: www.miele.hu/20ev