ÁSZF

Általános szerződési feltételek _ Miele webáruház

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Eladó adatai: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel.: 06-1-880-6400. Adóigazgatási azonosítószám: 10747632-2-42; Bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary Zrt.,10900011-00000002-11120162; Cégjegyzékszám: 01-09-165465

1.2. A Vásárló: Aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a www.miele.hu internetes felületen (Webshop) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Kiszállítást végző cégek adatai:

A tartozékokat és porszívókat a Complexpress Logisztika Kft. segítségével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

Complexpress Logisztika Kft. ► Központi telefonszám: (1) 203 4681

A Háztartási készülékeket – ide nem értve a porszívokat - az alábbi cégek valamelyikével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

- G.E. Logisztika Kft. – Home Delivery Team ► Központi telefonszám: (1) 899-8503

- Tóth Árpád egyéni vállalkozó ► Központi telefonszám: (1) 880 64 50

 

1.4. A szállító cégek tevékenységüket a Miele Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Miele Kft. által átadott árut kiszállítja a Miele Kft. által átadott címre. A szállító cég tevékenységét, az adatok tárolását, feldolgozását és kezelését is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

2. Webshop szerződési feltételek célja, elfogadása és módosítása

2.1 A Miele Kft. a Webshop általános szerződési feltételeit azért határozta meg, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Miele Kft. és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő, lényeges körülményeket. A Webshop szerződési feltételei a Miele Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony részét képezik.

2.2 A Webshop szerződési feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Vásárló a Webshop szerződési feltételeket a vásárlás véglegesítése, azaz a megrendelés elküldése előtt tudja elfogadni. A Webshop szerződési feltételek folyamatosan elérhető a www.miele.hu internetes felületen, továbbá annak elfogadását megelőzően az „általános szerződési feltételek”-re kattintva közvetlen linken is megismerhető. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop szerződési feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a vásárlás előtt értesül.

2.3 A Miele Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. A Webshop szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, azzal, hogy a már leadott megrendelésekre a módosítás nem terjed ki. A Webshop szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Miele Kft. a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás területi hatálya

3.1 A Miele Kft. által fenntartott www.miele.hu internetes felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Miele Kft. azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. A Miele Kft által értékesített készülékek forgalmazásának a helye a Miele Kft. székhelye.

4. A vásárlás menete, megrendelés leadása, módosítása és törlése

4.1 A Webshopban való vásárlás feltétele a www.miele.hu internetes felületen történő regisztráció. A regisztráció során a Vásárló megismeri az adatvédelmi tájékoztatót, továbbá az adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A megrendelés azt követően kerül elküldésre, hogy a Vásárló azt végső formájában jóváhagyja (a megrendelés folyamatát az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza). A Vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek)/szolgáltatás(ok) megvételére, és elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket és a Szállítási feltételeket. Az említett dokumentumok az elfogadást megelőzően megismerheti. A Miele Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció vagy a megrendelés során megadott adatok valódisága kérdéses vagy azok értelmezhetetlenek, akkor az adatokat törölje, és az ezen adatokkal adott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések kiszállításának a díja értékhatárhoz kötött, amelyek feltételeit a Szállítási feltételek dokumentum tartalmazza.

4.2 A vásárló a Webshop-regisztrációt követően lehetőséget kap a Webshopon történő vásárlásra.  A regisztráció folyamata a Webshop általános információk menüpont alatt található meg. A regisztráció adatait a Miele Kft. rögzíti, a vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4.3 Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat – azok megváltozása esetén –haladéktalanul frissíti, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.4 A Vásárló jogosult Webshop-regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Miele Kft. gondoskodik a regisztráció haladéktalan törléséről. A vásárló felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törlés nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatokat és nem eredményezi ezen adatok törlését.

4.5 Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton készséggel állnak rendelkezésére.

4.6 A megrendelés annak jóváhagyását megelőzően szabadon módosíthatja, törölheti, a jóváhagyása után azonban a megrendelés elektronikusan már nem módosítható/törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop általános információkban megadott elektronikus levelezési címen, illetve a jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton kezdeményezheti.

4.7 A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Miele Kft. késedelem nélkül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt tételeket, fizetési módot, vásárlási azonosítót, felhasznált kuponkódot, a szállításhoz szükséges személyes adatokat. A visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Miele Kft-hez megérkezett.

4.8 A megrendelés feldolgozását követően a Miele Kft. a megrendelés elfogadását visszaigazolja, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A Vásárló a megrendelés elfogadását visszaigazolásáig jogosult a megrendelését visszavonni.

4.9 A 4.8 pont sikeres lezárultával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.10 A szállítási feltételek és díjak a következő linkre kattintva érhetők el: Szállítási feltételek.

4.11 Sikertelen kézbesítés esetén, amennyiben az előzetes értesítő sms-t követő első kézbesítési kísérlet során a címzett nem tartózkodik a megadott címen, a Szállító még egy alkalommal megkísérli a megrendelt áru(k) átadását. Amennyiben ez alkalommal sem sikerül a kézbesítés, a megrendelést a Miele Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli. Ez azonban nem mentesíti a Vásárlót az alól, hogy a megrendeléssel és a megrendelt áruk(k) át nem vételével okozott költséget a Miele Kft. részére megtérítse. Amennyiben a megrendelés ellenértéke előzetesen kiegyenlítésre került akkor abból a Miele Kft. levonja a költségeit és a fennmaradt összeget a Vásárlónak visszatéríti.

4.12 Amennyiben a Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft- os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Fizetés

5.1 A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a következő fizetési módokon egyenlítheti ki:

- Bankkártyával történő online fizetés
Kezelőcég az Unicredit Bank Hungary Zrt, 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6.

- Előre utalás
A pénzügyi művelet feldolgozó kezelőcég az Unicredit Bank Hungary Zrt, 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6.
Számlaszám: 10900011-00000002-11120162

- Utánvéttel a szállítónak (háztartási készülékek esetén utánvéttel történő vásárlásra nincs lehetőség)

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az online fizetés bankkártyával opciót válasszák, majd az Unicredit Bank fizetési oldalán a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. Az Unicredit Bank a dombornyomott Visa és Mastercard, Visa és Mastercard Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Miele Kft. a fizetés során beírt adatokat a Miele Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

5.2 A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3 A Webshopban minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítás költségét nem tartalmazza (lásd 4.10 pont).

5.4 A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, és a nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a Vásárlónak kell viselnie. Az utánvéttel történő vásárlásnak – amennyiben utánvéttel történő vásárlás lehetséges - külön díja van melynek összegét a mindenkor hatályos szállítási feltételek tartalmazzák.

5.5 A Miele Kft. a változtatás jogát fenntartja a Webshopról megrendelhető termékek árainak vonatkozásában azzal, hogy a módosítás a közzététellel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított termék a Miele Kft. tulajdonában marad addig, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

7. A fogyasztó elállási joga

7.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül - a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében - megilleti az elállás joga és 14 napon belül – a megvásárolt áru visszaküldése mellett – indokolás nélkül elállhat a vásárlástól.

7.2 Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles webbolt@miele.hu​ címre elektronikusan vagy a 10. pontban található elérhetőségre postán eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja az Elállási nyilatkozatot (2. számú melléklet). A Miele Kft. az elektronikus úton eljuttatott Elállási nyilatkozatot haladéktalanul visszaigazolja.

7.3 A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

7.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. címére, illetve a Miele Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, továbbá a fogyasztó köteles megtéríteni a Miele Kft.-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. A Miele Kft-nek utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Miele Kft. videofelvételt készít.

7.5 A Miele Kft. a fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza. Ez a határidő a fogyasztó elállási szándékát jelző okirat Miele Kft. által történő kézhezvételekor kezdődik. A Miele Kft. azonban mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Miele Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Vásárló a terméket utánvéttel a szállítónak fizette, akkor a visszatérítés módját és az ahhoz szükséges adatokat írásban köteles a Miele Kft. részére megadni.

7.6 Nem gyakorolható az elállási jog a következő esetekben:

(1) a Vásárló jelen általános szerződési feltétel elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően az elállási jogát elveszíti, ha a teljesítést a Miele Kft. a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg;

(2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

(3) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

8.1 Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítóink díjmentesen visszaszállítják a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.2 Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.3 A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános szerződési feltételek 3. sz. mellékletében talál.

9. Felelősségkorlátozás

9.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

9.2 A kiválasztott termék adatlapján vagy a kiválasztott termék képére kattintva elérhető adatlapon feltüntetésre kerül az adott termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírás. A kiválasztott termékre vonatkozó részletes leírás a termékhez csatolt használati útmutatóban lelhető fel. A Miele Kft. a forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a használati útmutató – ilyen irányú jogszabályi előírás ellenére – mégsem kerülne a termékhez csatolásra, akkor ezt a tényt kérjük, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy pótlásra kerülhessen.

9.3 A Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, leszámítva a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Miele Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

9.4 Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Vásárló vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, a Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik a Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére.

10. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat: Miele Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
Az ügyfélszolgálat címén előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra

Telefon: +36 1 880 6400

A telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben hívható:

H-CS: 9:00 – 16:00             P: 9:00-13:00

E-mail: webbolt@miele.hu

Honlap cím: www.miele.hu

Termékinformációval kapcsolatos kérdés esetén

Termékinformáció helye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.

Telefon: +36 1 880 6450

Termékinformációval kapcsolatban az alábbi nyitvatartási időben hívhat bennünket:

H-P: 9:00 – 17:30                Szo: 10:00-14:00

E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Honlap cím: www.miele.hu

11. Szerzői jogok

11.1 A Webshop szerzői jogvédelem alatt áll, az ott megjelenített valamennyi tartalomnak mindennemű mentése vagy kinyomtatása - ide nem értve a magáncélú felhasználást – csak a Miele Kft. előzetes hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.2 A Miele kifejezés bejegyzett szóvédjegy, mely használatára a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Panasz

A Vásárló a termékkel vagy a Miele Kft. tevékenységével kapcsolatos panaszát a jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt a Miele Kft. haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Miele Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja,
  • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárló legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Miele Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, elutasítás esetén a döntését indokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Miele Kft. köteles öt évig megőrizni.

Bejegyzés a vásárlók könyvébe

A vásárlók könyve a Miele Kft. ügyfélszolgálati irodájában elérhető. Az ide írt bejegyzéseket a Miele Kft. 30 napon belül írásban megválaszolja.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A Vásárlónak lehetősége van vitás helyzetben a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni.

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

13. Záró rendelkezések

13.1 A Miele Kft. által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére vonatkozó részletes szabályozást jelen általános szerződési feltételek 4. számú mellékletét képező „használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok” tartalmazzák

13.2 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak

13.3 A jelen általános szerződési feltételek egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a többi rész kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

1. sz. melléklet: A rendelés menete

2. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat letöltése

3. sz. melléklet: Jótállási feltételek

4. sz melléklet: Használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok

45/2014-es kormányrendelet kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatójának letöltése

Elállási nyilatkozatA 45/2014-es kormányrendelet mintatájékoztatójának letöltéseMiele webshop szállítási feltételek és a rendelés meneteKapcsolat

Miele Szerviz Tanúsítvány

Maximális biztonság Miele Szerviz Tanúsítvánnyal

A Miele Kft. „Miele Szerviz Tanúsítvány” néven ajánlja a 10 éves időtartamra kiterjesztett garancia szolgáltatását.

Exkluzív készülékvédelem és maximális biztonság a Mielétől
Miele készülék megvásárlásával ügyfeleink a kompromisszum nélküli minőség, a kiemelkedő használati kényelem és a hosszú élettartam mellett döntöttek. A Miele Szerviz Tanúsítvány egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt a jótállási idővel együtt 10 éves érvényességi időtartamra készülékek üzemeltetéséhez. A Miele Szerviz Tanúsítvány szolgáltatást a Miele csoport magyarországi tagja, a Miele Kft. nyújtja, az anyavállalat folyamatos ellenőrzésével és jóváhagyásával. Ezzel a legnagyobb biztonságot és minőséget nyújtjuk a Miele készülékek minőség iránt elkötelezett, magas elvárásokkal rendelkező vásárlóinak.

A „Miele Szerviz Tanúsítvány” futamideje alatt a Tanúsítvány megvásárlója mentesül a rendeltetésszerű használat során esetleg fellépő meghibásodás elhárításának költségei alól.

A Miele Szerviz Tanúsítvány (MSZT) Értékesítési Szabályzata

1. A Miele Szerviz Tanúsítvány
A Miele Szerviz Tanúsítvány egy kiterjesztett garanciális szolgáltatás, mely egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt a 2 éves jótállási időn túl további 8 éves érvényességi időtartamra a Miele készülékek üzemeltetéséhez. A „Miele Szerviz Tanúsítvány” szolgáltatást a Miele Kft. nyújtja az ügyfeleknek, az anyavállalat folyamatos ellenőrzésével és jóváhagyásával. Ezzel a legnagyobb biztonságot és minőséget nyújtjuk a Miele készülékek minőség iránt elkötelezett, magas elvárásokkal rendelkező vásárlóinak.

2. A Miele Szerviz Tanúsítvány futamideje
A Miele Szerviz Tanúsítvány ( továbbiakban: MSZT) futamideje 8 év a 2 éves jótállási idő lejártától számítva A kétéves gyártói garancia idején belül is megvásárolható az MSZT. Például: ha egy Miele készüléktulajdonos a kétéves gyártói garancia utolsó napján vásárolja meg az MSZT-t, akkor ettől a naptól számítva 8 év az MSZT érvényességi időtartama. A 10 év teljes körű védelem a Miele 2 éves gyári jótállási idejével együtt értendő.

3. Az MSZT forgalmazási feltételei
Az MSZT forgalmazását a Miele közvetlenül saját márkaszervizén, és párhuzamosan a viszonteladói hálózatán keresztül is végzi.
Miele az MSZT Viszonteladón keresztül történő közvetítését kizárólag az Üzleti Megállapodást kiegészítő MSZT Viszonteladói Megállapodás megkötése után engedélyezi Viszonteladó részére.

4. Az MSZT célcsoportja
Az MSZT a Miele Kft. által nyújtott kiegészítő szolgáltatás, mely a készülékvásárlástól számított maximum 10 éven át kalkulálható üzemeltetési költséget biztosít a fogyasztó számára, ezzel hozzájárul a fogyasztó teljes mértékű elégedettségéhez és nyugalmához. Ezért minden olyan 6. pont szerint engedélyezett Miele készülék tulajdonosának ajánljuk, aki a kiszámíthatóságot, és a biztonságot értékeli.

5. Az MSZT értékesítési lehetőségei
Az MSZT értékesítésére a legjobb alkalom a készülékvásárlás pillanatában kínálkozik. A készülékvásárlást követően a tulajdonosoknak további lehetőségük van MSZT vásárlására a kétéves gyártói jótállás érvényességi idején belül is. AZ MSZT a kétéves gyártói jótállás idején belül lévő, kizárólag a Miele Kft. által forgalomba hozott készülékekhez értékesíthető.

6. MSZT érvényessége termékcsoportonként
Az MSZT kizárólag háztartási használatban lévő, a Miele Kft. által forgalmazott háztartási készülékekhez értékesíthető. Az MSZT az alábbi termékcsoportokhoz köthető:

Készülék: Edény-, és ételmelegítő, Fagyasztó*, Főzőlap, Gőzpároló, Hűtőszekrény*, Hűtő-fagyasztó kombináció*, Mikrohullámú sütő, Mosogatógép, Mosógép, Mosó-szárítógép, Páraelszívó, Sütő/tűzhely, Szárítógép

Az MSZT nem értékesíthető kávéautomatákhoz, mert Miele ehhez a termékcsoporthoz karbantartással egybekötött szervízszolgáltatást értékesítését tervezi. Az MSZT háztartási nagykészülékekhez fejlesztett szolgáltatás, nem értékesíthető porszívókhoz, kisgépekhez.

* A MasterCool kategóriába tartozó hűtő -, hűtő-fagyasztó-, fagyasztó készülékekhez nem értékesíthető az MSZT.

7. Az MSZT szolgáltatásai és díja
Az MSZT érvényességi időtartamán belül tartalmazza a készülék meghibásodás esetén a cserélendő alkatrész árát, a szervizmunkadíjat és a technikus kiszállási díját, de nem tartalmaz karbantartási szolgáltatásokat. További feltételeket a Miele Szerviz Tanúsítvány Szerződési Feltételei határozzák meg.
Az MSZT bruttó (áfás) díja 2016-re: 79 900,- forint / készülék.
Miele az árváltoztatás jogát fenntartja. Egy MSZT kizárólag egy Miele készülékre érvényes. Minden egyes készülékhez külön MSZT tartozik, mely tartalmazza a készülék típusát, gyártási számát, vásárlási időpontját, és az MSZT futamidejét.

 

Kapcsolat

Események

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

1. A Miele Kft.

főzőtanfolyamokat és egyéb eseményeket kínál minden érdeklődő fél számára. Eseményeinket különböző témakörökben a Miele Bemutatóteremben (Budapest, Alsó Törökvész út. 2.) tartjuk. Az időtartam, a résztvevők száma és a tematika minden alkalommal változik, ezért kérjük, olvassa el az egyes események részleteit.

2. Jelentkezés rendezvényre

Főzőestre vagy főzőbemutatóra online
- a miele.hu/hu/rendezvények oldalon vagy
- a webshopon keresztül belépőjegy megvásárlásával regisztrálhat. 

Online vagy webshopos jelentkezéshez regisztrálja magát rendszerünkbe a www.miele.hu oldalon. Egy e-mail címre csak egy regisztrációt fogadunk el. 

2.1. A regisztráció menete
A www.miele.hu oldalon a bal oldali menüpontok közül válassza ki a Bejelentkezés pontot. Arra kattintva az új oldalon keresse meg a regisztrációs lehetőséget. 
Töltse ki a kért regisztrációs adatokat! A csillaggal ellátott információk megadása kötelező, ezeknek hiányában rendszerünk nem fogadja el a regisztrációt. Amennyiben első kézből szeretne értesülni a Miele újdonságairól és különleges ajánlatairól, jelölje be a „Kér Miele hírlevelet?” rubrikát. 

2.2. A regisztráció utolsó lépése
A regisztráció után egy automatikus e-mailt küld rendszerünk, melyben egy link található. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni és véglegesíteni a regisztrációját. Ezután szabadon feltöltheti meglévő Miele termékeit a saját adatlapjára és jelentkezhet eseményeinkre is.
A Miele Kft. rögzíti az adatokat*, így Önnek újabb jelentkezéshez/megrendeléshez már csak be kell lépnie megadott felhasználónevével és jelszavával. 

2.3. Amennyiben Ön még nem regisztrált nálunk, kattintson ide!

3. Fizetés és jelentkezés

Belépőjegyét az alábbi módokon fizetheti ki: 
- online, bankkártyás fizetéssel * 
- webshopban vásárolt ajándékutalvány, belépőjegy megvásárlásával 

3.1. Díjak
A főzőestek díja bruttó 9 990 Ft/fő, melyet online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki. Kétnapos rendezvény díja bruttó 19 800 Ft/fő.
A főzőbemutatók ára 5990 Ft/fő, melyet szintén online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.
Csatlakozzon a Miele Főzőiskola csapatához, igényeljen a rendezvényen hűségkártyát. Kártyatulajdonosok számára minden 4. főzőest ajándék. A hűségkártyát csak egy ember használhatja, nem ruházható át, s a kedvezmény igénybevétele független a fizetési módtól. 

3.2. Online fizetés
- a miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon a kiválasztott eseményre kattintva megjelenik az esemény részletes leírása, majd az Online jegyvásárlás lehetősége
- a bejelentkezés vagy regisztrálás után, az Online jegyvásárlás gombra kattintva adja meg számlázási adatait, válaszoljon a "Hány személy érkezik Önnel?" kérdésre
- a forma alján lévő "Jelentkezés és fizetés gombra" kattintva átirányítjuk a banki felületre, ahol megadhatja adatait, illetve fizethet
- sikeres fizetés és regisztráció esetén egy automatikus e-mailt küldünk Önnek, melyben feltüntetjük azt az eseményt, melyre jelentkezett, a regisztráltak számát, és hogy megtörtént-e a fizetés
- ezek után más dolga nincs, mint ellátogatnia a főzőestre, ahol finom kávéval várjuk
- sikertelen fizetés esetén rendszerünk azonnal jelzi a hibát 

3.3. Webshopban vásárolt ajándékutalvány
- a miele.hu/hu/webshop oldalon válassza ki a belépőjegyek kategóriát, s adja meg a megvásárolni kívánt darabszámot
- amennyiben már tudja, hogy mely rendezvényre szeretne ellátogatni, válassza ki azt a legördülő listából, ellenkező esetben a „később döntök” opciót jelölje be
- tegye kosárba a terméket és válasszon fizetési módot
- a vételár kiegyenlítésére csak online van lehetőség 

3.4. Miele Főzőiskola Hűségkártya
- A Miele Kft. főzőestjeinek látogatói minden negyedik jegyet térítésmentesen vásárolhatnak meg a Miele weboldalán az online jegyvásárlás rendszerén keresztül. A kedvezmény a rendezvényre való jelentkezés online vásárlási folyamatára, valamint az ajándékutalvány vásárlására egyaránt vonatkozik (egyben számolódik). A kedvezmény nem vonatkozik a Miele Főzőbemutató rendezvényeire. 
- A vásárláshoz a miele.hu weboldalon regisztrált felhasználónak kell lenni (név és e-mail cím megadása szükséges). 
- A rendszer az egyes felhasználókhoz tartozó e-mail cím alapján rögzíti és követi nyomon a vásárlások számát. Egy felhasználónak lehet több felhasználónévvel és e-mail címmel is regisztrációja a miele.hu weboldalon, de az egyes felhasználónevekhez és e-mail címekhez tartozó vásárlásokat összevonni nem lehetséges. 
- Az ajándékrendezvény (a 4. rendezvény) nem számít jegyvásárlásnak, így a rendszer azt nem számolja a vásárolt jegyek közé. 
- A kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezők jegyvásárlása egy normál jegy megvásárlásának számít, így a rendszer azt a vásárolt jegyek közé számolja. 
- A kedvezményt a rendszer a vásárlási folyamat végén, a Kosár lépésnél érvényesíti, a Kosár tartalmánál zölddel a „Negyedik vásárolt rendezvény jegy” szöveg jelenik meg.

4. Lemondás

Amennyiben 2 nappal az esemény előtt történik a lemondás, úgy a belépőjegy teljes összegét visszafizetjük, vagy lehetőséget biztosítunk egy másik rendezvény kiválasztására, ha arra még van férőhely. Amennyiben a lemondás nem történik meg írásban az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címeken (telefonos lemondást nem áll módunkban elfogadni), akkor nem áll módunkban a befizetett összeget visszautalni. 

Nem megfelelő létszám esetén a Miele fenn tartja a jogot az esemény előtt két nappal lemondani az eseményt. Amennyiben a Miele Kft. által történik a lemondás: betegség, szervezési okból kifolyólag vagy kisszámú résztvevő esetén, a jelentkezőket azonnal értesíti és tájékoztatja a legközelebbi dátumról. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címen teheti meg.

5. Házirend

A helyszínen érvényben levő házirend alapján tilos a dohányzás, illetve a biztonsági személyzet utasításait minden esetben be kell tartani.
A résztvevők a regisztrációval elfogadják a rendezvény szabályzatát, mely szerint a főzőest ideje alatt készült fényképek vagy mozgókép-anyagok csak személyes felhasználásra rögzíthetőek. Miele Kft. a saját reklámozása céljából felvételeket készíthet (programfüzetek és poszterek). 
A megállapodás határozatlan ideig érvényes.

6. Szállítási és fizetési feltételek

6.1. Szállítás

A Miele Kft. belépőjegyet nem szállít ki. Online vásárlás vagy webshopon keresztül történő vásárlás esetén visszaigazoló e-mailben, csatolmány formájában kapja meg belépőjegyét. Jegyezze fel az e-mailben kapott jegy sorszámát, mert szükség lesz rá a regisztrációnál. Webshopban vásárolt jeggyel történő online jelentkezés esetén a megjegyzés menübe írja a jegy sorszámát. 

Amennyiben a Vevő csak belépőjegyet vásárolt, azt nem szállítjuk ki. Amennyiben a jeggyel együtt más terméket is vásárolt, abban az esetben a többi termékre a webshopra érvényes szabályozások a mérvadóak. https://miele.hu/hu/webaruhaz-szallitasi-feltetelek 

6.2. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét online megrendelés során és csak ebben az esetben, kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. 

6.3. Gondosság
Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

7.1. Adatvédelmi nyilatkozat: 
Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a Miele Kft a megadott elérhetőségeken a részemre elküldje akcióit, hírlevelét, promóciós, marketing anyagait és információit. Az itt megadott adatokat az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény és módosításai előírása szerint bizalmasan kezeljük, és nem bocsátjuk harmadik személy rendelkezésére. Az Adatvédelmi Biztos által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: 03384-0001. 

7.2. Adatok
A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Miele Kft. a következő szükséges adatokat rögzíti a Vásárlókról:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe
- neve
- címe
- e-mail címe
- telefonszáma 

7.3. Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a miele.hu oldalon belépve bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését az info@miele.hu elektronikus levélcímen, illetve a Miele Kft. telefonos ügyfélszolgálatán, a 880-6400-as telefonszámon kérheti.

8. Felelősségkorlátozás

Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. 
Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

 

Kapcsolat