125 éves promóció

Általános Szerződési Feltételek

Promóció időtartama

Az általános 125 éves kampány a promóciós modellekkel (125 Edition és 125 Gala Edition) és a 125 hónapos garanciahosszabbítás 2024. január 1-től 2025. szeptember 30-ig érhető el. Az akciók kezdete a termékkategóriától függően változhat.

Kuponbeváltás ajándék kiegészítőhöz

​125 éves promóciós modell esetén, amelyekhez ingyenes kiegészítők járnak (lásd a megfelelő termékrészletező oldalakat), a kupont a készülék csomagolása tartalmazza. A kupon csak a Miele webshopban (vagy a Miele In-App Store-ban) váltható be. Szállítás Magyarországon belül. Készpénz kifizetés nem lehetséges. Rendelésenként csak egy kuponkód beváltása lehetséges. Más akciókkal nem összevonható. Továbbértékesítés nem engedélyezett. A kupon érvényességi ideje magán a kuponon található.

 

125 hét kiegészítő garancia

Köszönjük, hogy aktiválta ingyenes 125 hetes kiegészítő garanciáját (továbbiakban: kiegészítő garancia)! A kiegészítő garancia a 100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén 2 év, a 250 000 eladási ár felett 3 év kötelező jótállás lejárta után kezdődik és 125 hétig tart.

A 125 hetes kiegészítő garanciára az alábbi szerződéses feltételek vonatkoznak. A kiegészítő garancia nem érinti és nem korlátozza a jogszabály által biztosított jótállási és szavatossági jogokat

1. A szolgáltatások időtartama és kezdete

1.1        A Miele Kft. [1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.] a készülék megvásárlásától kezdődően a 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén 1 éves, a 100 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén 2 éves, a 250 000 forintot meghaladó

fogyasztói ár esetén 3 éves jótállást nyújt. A 125 hetes kiegészítő garanciával a Miele Kft. a jótállási idő lejárta után további 125 hétig állja fedezi a javítási költségeket a kiegészítő jótállás szabályai szerint. Az érvényességi idő a kiegészítő garanciára vonatkozó kötvény elején látható.

1.2         A kötvényt e-mailben küldjük ki.

1.3         A készülék javítása vagy a készülék/ alkatrészek cseréje nem eredményezi a kiegészítő garancia meghosszabbodását.

 

2. Feltételek

2.1         A készüléket hivatalos szakkereskedőtől vagy közvetlenül a Mielétől vásárolták valamely EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban.

2.2         A készülék Magyarországon található a kiegészítő garancia vásárlásakor.

2.3         Az adott kiegészítő garancia egyszerre csak egy Miele készülékre érvényes, és nem ruházható át más készülékekre.

2.4         Ha a készülék tulajdonosa megváltozik vagy a készülék helye megváltozik, arról értesíteni kell a Mielét, hogy a kiegészítő garancia érvényben maradjon.

2.5         A 125 hetes kiegészítő garancia ingyenes a kijelölt 125 Gala Edition modellekre, amennyiben a kijelölt készülék megvásárlásától számított 30 napon belül aktiválásra kerül a Miele Appon keresztül. A Miele App a Miele & Cie KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

2.6         A kiegészítő garancia és a hatálya alá tartozó szolgáltatások kizárólag az EU-országok (Írország kivételével), vagy Svájc területén érvényesek.

2.7         A kiegészítő garancia hatálya alá tartozó szervizelést csak a Miele gyári szervizei vagy a Miele Kft. által felhatalmazott szervizek végezhetnek. Ezen szervizek listája a miele.hu/service oldalon érhető el.

2.8         A Miele kérésére be kell mutatni a készülék vásárlására vonatkozó számlát és a kiegészítő garancia kötvényét.

2.9        Ha a vásárló a kiegészítő garanciára nem lesz jogosult, akkor a javítások és egyéb szolgáltatások (pl. a készülék ellenőrzése) költségei az érvényes szerviz szolgáltatásra vonatkozó díjszabás szerint kerül kiszámlázásra.

2.10      A kiegészítő garancia csak normál háztartási használat esetén érvényes.

 

3. Tartalom és érvényesség

3.1         A készülék hibáit ésszerű időn belül díjmentesen kijavítjuk a kérdéses alkatrészek javításával vagy cseréjével. Az ehhez szükséges költségeket, mint a szállítási, utazási, munkaerő- és alkatrészköltségek, a Miele Kft. viseli. A kicserélt alkatrészek vagy készülékek a Miele Kft. tulajdonát képezik.

3.2        Ha a javítás nem gazdaságos vagy lehetetlen, Ön egy azonos vagy azzal egyenértékű új készüléket kap. Az új készülék tökéletes integrálása a meglévő kommunikációs rendszerbe (Connectivity) vagy más készülékekhez nem garantálható. Alternatív megoldásként kívánság esetén a készülék

megfelelő valós értéke is megtéríthető. Ha a készülék valós értéke kifizetésre kerül, ez a tanúsítvány érvényét veszti.

3.3         A kiegészítő garancia nem terjed ki a Miele Kft.-vel szembeni kártérítési igényekre, kivéve, ha az a Miele által megbízott hivatalos szerelő szándékosan magatartásából vagy emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásból ered. 

3.4         A fogyóeszközök és tartozékok biztosítására a kiegészítő garancia nem vonatkozik.

 

4. Korlátozások

A kiegészítő garancia nem vonatkozik azokra a hibákra és javításokra meghibásodásokra, amelyeket a következők okoznak:

4.1         Helytelen beüzemelés, beállítás vagy telepítés, pl. a vonatkozó biztonsági előírások vagy az írásban rögzített használati, telepítési és összeszerelési utasítások figyelmen kívül hagyása.

4.2        Nem megfelelő használat, valamint nem megfelelő kezelés, például nem megfelelő mosogató-/mosogatószerek vagy vegyszerek használata, valamint folyadékok, építési por vagy festék felszívása

4.3         Egy másik EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban vásárolt készülék eltérő specifikációi, amelyek ezért nem, vagy csak korlátozottan használhatók.

4.4         Külső hatások, például szállítási károk, ütések vagy nyomódások, környezeti, időjárási vagy egyéb természeti jelenségek okozta károk.

4.5         Javítások és módosítások elvégzése a Miele által erre a szervizmunkára nem felhatalmazott ügyfélszolgálaton keresztül.

4.6         A nem szabványos tartozékok károsodása, valamint a Miele által nem jóváhagyott nem eredeti Miele alkatrészek és tartozékok használata.

4.7         Üvegtörés és hibás világítóeszköz.

4.8         Áram- és feszültségingadozások, amelyek túllépik vagy alá esnek a gyártó által megadott tűréshatároknak.

4.9         A használati utasításban foglalt karbantartási és tisztítási munkák be nem tartása.

4.10      Használatból eredő természetes kopás és elhasználódás, például akkumulátorok töltési teljesítményének és alkatrészek terhelhetőségének csökkenése, amelyeket a használati utasítás szerint a termék élettartama során rendszeresen cserélni kell.

 

5. Adatvédelem

A szolgáltatásnyújtás részeként a Miele személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a https://www.miele.hu/c/adatvedelem-14.htm oldalon lévő adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

6. Elállási jog

Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől, vagy ha ezen időtartam alatt a szolgáltatás nyújtása már megkezdődött, akkor jogosult a szerződést 14 napon belül felmondani.  Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Ha Ön elállási/felmondási

jogával élni kíván, köteles az elállási határidőn belül részünkre eljuttatni az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi címek egyikére:

postai úton: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., 

e-mail: szerviz@miele.hu

E célból felhasználhatja a lenti minta nyilatkozatott. 

Az elállás következményei

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy az felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon

részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét

 

Felmondási/Elállási nyilatkozat minta 

(Ha le kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.)

-    Címzett: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel. 06 1 880 6400, E-Mail: webbolt@miele.hu

-    Alulírott (*) ezúton elállok/felmondom az általam/általunk (*) az alábbi szolgáltatás nyújtására kötött szerződést

-  Termék modellneve

-    Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

-    Fogyasztó(k) neve

-    Fogyasztó(k) címe

-    Fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapon történő benyújtás esetén) 

-    Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.

 

01/2024
 

125 hónapos kiegészítő garancia

A 125 hónapos kiegészítő garanciára (továbbiakban: kiegészítő garancia) az alábbi szerződéses feltételek vonatkoznak. A kiegészítő garancia nem érinti és nem korlátozza a jogszabály által biztosított jótállási és szavatossági jogokat: 

1. A szolgáltatások időtartama és kezdete

1.1         A Miele Kft. [1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.] a készülék megvásárlásától kezdődően 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén 1 éves, a 100 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén 2 éves, a 250 000 forintot meghaladó fogyasztói ár esetén 3 éves jótállást nyújt. A 125 hónapos kiterjesztett garancia az 1 éves jótállás esetén további 9 év 5 hónap, kétéves jótállás esetén további 8 év 5 hónap, 3 éves jótállás esetén további 7 év 5 hónap garanciát biztosít és fedezi a javítási költségeket a kiegészítő jótállás szabályai szerint. Az érvényességi idő a kiegészítő garanciára vonatkozó kötvény első oldalán látható.

A 125 hónapos kiegészítő garancia ára: 149 900 Ft.

1.2         A meglévő öt (5) éves standard kiterjesztett jótállási szolgáltatás annak érvényességi idején belül jelen kiegészítő garanciával tíz (10) évre meghosszabbítható. A 125 hetes kiegészítő garancia a garanciaidőn belül jelen kiegészítő garanciával összesen tíz (10) évre meghosszabbítható. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon a Miele ügyfélszolgálatához.

1.3         A Miele jogosult az árakat bármikor módosítani. Az adott kiegészítő garancia vásárlása esetén mindig a vásárláskor érvényes árlistában szereplő aktuális árak érvényesek. Ha a fizetés nem történik meg, nem történik hosszabbítás. Minden ár tartalmazza az áfát.

1.4         A kiegészítő garancia kötvénye e-mailben kerül kiküldésre

1.5         A készülék javítása és a készülék/alkatrészek cseréje nem eredményezi a kiegészítő garancia időtartamának meghosszabbodását 

 

2. Feltételek

2.1         A készüléket hivatalos szakkereskedőtől vagy közvetlenül a Mielétől vásárolták valamely EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban.

2.2         A készülék Magyarországon található a kiegészítő garancia vásárlásakor.

2.3         Az adott kiegészítő garancia egyszerre csak egy Miele készülékre érvényes, és nem ruházható át más készülékekre.

2.4         Ha a készülék tulajdonosa megváltozik vagy a készülék helye megváltozik, arról értesíteni kell a Mielét, hogy a kiegészítő garancia érvényben maradjon.

2.5         A kiegészítő garancia megvásárlásának az érintett készülékre vonatkozó 1.1 pont szerinti (1/2/3 év) kötelező jótállási idején belül kell megtörténnie.     

2.6         A kiegészítő garancia és a hatálya alá tartozó szolgáltatások kizárólag az EU-országok (Írország kivételével), vagy Svájc területén érvényesek.    

2.7         A kiegészítő garancia hatálya alá tartozó szervizelést csak a Miele gyári szervizei vagy a Miele Kft. által felhatalmazott szervizek végezhetnek. Ezen szervizek listája a miele.hu/service oldalon érhető el.

2.8         A Miele kérésére be kell mutatni a készülék vásárlására vonatkozó számlát és a kiegészítő garancia kötvényét.

2.9         Ha a vásárló a kiegészítő garanciára nem lesz jogosult, akkor a javítások és egyéb szolgáltatások (pl. a készülék ellenőrzése) költségei az érvényes szerviz szolgáltatásra vonatkozó díjszabás szerint kerül kiszámlázásra. 

2.10       A kiegészítő garancia csak normál háztartási használat esetén érvényes. 

2.11       A kiterjesztett garancia nem érvényes a porszívókra, a beépíthető és  szabadon álló kávéfőzőkre, a MasterCool készülékekre, FashionMaster termékekre, a ProfiLine mosogatógépekre, a „Kis óriások”-ra és a Miele Professional készülékekre. Ezekre a készülékekre speciális ajánlatok vonatkoznak.

 

3. Tartalom és érvényesség

3.1        A készülék hibáit ésszerű időn belül díjmentesen kijavítjuk a kérdéses alkatrészek javításával vagy cseréjével. Az ehhez szükséges költségeket, mint a szállítási, utazási, munkaerő- és alkatrészköltségek, a Miele Kft. viseli. A kicserélt alkatrészek vagy készülékek a Miele Kft. tulajdonát képezik.

3.2         Ha a javítás nem gazdaságos vagy lehetetlen, Ön egy azonos vagy azzal egyenértékű új készüléket kap. Az új készülék tökéletes integrálása a meglévő kommunikációs rendszerbe (Connectivity) vagy más készülékekhez nem garantálható. Alternatív megoldásként kívánság esetén a készülék megfelelő valós értéke is megtéríthető. Ha a készülék valós értéke kifizetésre kerül, ez a tanúsítvány érvényét veszti. 

3.3         A kiegészítő garancia nem terjed ki a Miele Kft.-vel szembeni kártérítési igényekre, kivéve, ha az a Miele által megbízott hivatalos szerelő szándékosan magatartásából vagy emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásból ered. 

3.4         A fogyóeszközök és tartozékok biztosítására a kiegészítő garancia nem vonatkozik.  

 

 

4. Korlátozások

A kiegészítő garancia nem vonatkozik azokra a hibákra és javításokra meghibásodásokra, amelyeket a következők okoznak:

4.1         Helytelen beüzemelés, beállítás vagy telepítés, pl. a vonatkozó biztonsági előírások vagy az írásban rögzített használati, telepítési és összeszerelési utasítások figyelmen kívül hagyása.

4.2         Nem megfelelő használat, valamint nem megfelelő kezelés, például nem megfelelő mosogató-/mosogatószerek vagy vegyszerek használata, valamint folyadékok, építési por vagy festék felszívása.

4.3         Egy másik EU-országban (Írország kivételével) vagy Svájcban vásárolt készülék eltérő specifikációi, amelyek ezért nem, vagy csak korlátozottan használhatók.

4.4         Külső hatások, például szállítási károk, ütések vagy nyomódások, környezeti, időjárási vagy egyéb természeti jelenségek okozta károk.

4.5         Javítások és módosítások elvégzése a Miele által erre a szervizmunkára nem felhatalmazott ügyfélszolgálaton keresztül.

4.6         A szállítási terjedelemben nem szereplő tartozékok károsodása, valamint a Miele által nem jóváhagyott nem eredeti Miele alkatrészek és tartozékok használata.

4.7         Üvegtörés és hibás világítóeszköz.

4.8         Áram- és feszültségingadozások, amelyek túllépik vagy alá esnek a gyártó által megadott tűréshatároknak.

4.9         A használati utasításban foglalt karbantartási és tisztítási munkák be nem tartása.

4.10       Használatból eredő természetes kopás és elhasználódás, például akkumulátorok töltési teljesítményének és alkatrészek terhelhetőségének csökkenése, amelyeket a használati utasítás szerint a termék élettartama során rendszeresen cserélni kell.

 

5. Adatvédelem

A szolgáltatásnyújtás részeként a Miele személyes adatokat gyűjt és kezel. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a https://www.miele.hu/c/adatvedelem-14.htm oldalon lévő adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

 

6. Elállási jog

 

Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől, vagy ha ezen időtartam alatt a

szolgáltatás nyújtása már megkezdődött, akkor jogosult a szerződést 14 napon belül felmondani.

 Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Ha Ön

elállási/felmondási jogával élni kíván, köteles az elállási határidőn belül részünkre eljuttatni az

elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi címek egyikére:

postai úton: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., 

e-mail: szerviz@miele.hu

E célból felhasználhatja a lenti minta nyilatkozatott. 

Az elállás következményei

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési

móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen

többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy az felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése,

felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig

arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott

ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 

Felmondási/Elállási nyilatkozat minta

(Ha le kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.)

-    Címzett: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel. 06 1 880 6400, E-Mail:

webbolt@miele.hu

-    Alulírott (*) ezúton elállok/felmondom az általam/általunk (*) az alábbi szolgáltatás nyújtására

kötött szerződést

-  Termék modellneve

-    Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

-    Fogyasztó(k) neve

-    Fogyasztó(k) címe

-    Fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapon történő benyújtás esetén) 

-    Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.

01/2024