Jótállás és kiterjesztett jótállás

Kiterjesztett jótállás

Garantieverlängerung

Maximális biztonság a Mielével

Exkluzív Miele kiterjesztett jótállás legfeljebb 10 évig
Miele készüléke megvásárlásával Ön a hosszú élettartamot, a kényelmet és a legmagasabb minőséget választotta. Amennyiben ezen kívül készülékének maximális biztonságot is szeretne, kérje kiterjesztett jótállásunkat, ami egy egyszeri külön díj megfizetése ellenében az Ön választása szerint mindösszesen 5 vagy 10 évre meghosszabbíthatja a készüléke gyártói jótállást. Ez az 5 illetve 10 éves időtartam magában foglalja a számlaérték alapú 2 vagy 3 éves gyártói jótállást is.


Hosszútávú fedezet
A Miele az egyetlen olyan gyártó a háztartási gép piacon, amely átfogó kiterjesztett jótállást kínál akár 10 évre – emellett opcionálisan elérhető az 5 éves kiterjesztett jótállás is.

Maximális biztonság
A kiterjesztett jótállás ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező készülékmeghibásodás esetén Önt nem terheli semmilyen javítási költség, azonban szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadóan keletkezett meghibásodás esetén a javítás költségét Önnek kell állnia.

Új a régi helyett
Amennyiben készülékét nem tudjuk gazdaságosan megjavítani, új készüléket biztosítunk az Ön számára.

Maximális rugalmasság
A Miele által kötelezően biztosított jótállási idő  alatt, de nem később mint a vásárlás napját követő 660. nap Ön bármikor megvásárolhatja kiterjesztett jótállásaink közül bármelyiket.

Megbízható és gyors
Amennyiben javításra van szüksége, magasan képzett szakembereink gyors és megbízható segítséget nyújtanak Önnek.

A Miele által kötelezően biztosított jótállás alatt, de nem később mint a vásárlás napját követő 660. nap Önnek bármikor lehetősége van a kiterjesztett jótállás megvásárlására további  2 vagy 7 évre. Válasszon az Ön igényének és készülékének megfelelően kiterjesztett jótállásaink közül.

 

 

Standard Kiterjesztett Jótállás

Miele készülék megvásárlását követően az ára 69 900 Ft

A készülék vásárlásával együtt történő vásárlás esetén a promóciós ár 55 900 Ft. A gyártó által a termék vonatkozásában kötelezően vállalt számlaértékű alapú 2 vagy 3 éves jótállási időt követő időszakra vállalt további 2 vagy 3 éves időszak, amely időtartam alatt Szolgáltató a Szolgáltatási Díj ellenében, Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást nyújt, az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek szerint.

 

Termékcsoportok
Fali és sziget páraelszívó, beépíthető páraelszívó, pultba építhető páraelszívó, sütő, mikrohullámú sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombi gőzpároló, gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal, főzőlap, gőzpároló, indukciós főzőlap, gázfőzőlap, SmartLine, indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval, vákuumozó fiók, edénymelegítő fiók, elektromos főzőlapok, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtő-, fagyasztó szekrény, borhűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, mosószárítógép, FashionMaster, vasalógép

 

Tovább a Standard Kiterjesztett Jótálláshoz
 

Prémium Kiterjesztett Jótállás

Miele készülék megvásárlását követően az ára 129 900 Ft
A készülék vásárlásával együtt történő vásárlás esetén a promóciós ár 99 900 Ft. A gyártó által a termék vonatkozásában kötelezően vállalt számlaérték alapú 2 vagy 3 éves jótállás időt követő időszakra vállalt további 7 vagy 8 éves időszak, amely időtartam alatt Szolgáltató a Szolgáltatási Díj ellenében, Kiterjesztett
Jótállási Szolgáltatást nyújt, az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek szerint.


Termékcsoportok
Fali és sziget páraelszívó, beépíthető páraelszívó, pultba építhető páraelszívó, sütő, mikrohullámú sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombi gőzpároló, gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal, főzőlap, gőzpároló, indukciós főzőlap, gázfőzőlap, SmartLine, indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval, vákuumozó fiók, edénymelegítő fiók, elektromos főzőlapok, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtő-, fagyasztó szekrény, borhűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, mosószárítógép, FashionMaster, vasalógép

 

Tovább a Prémium Kiterjesztett Jótálláshoz
 

Minden ár egy kiterjesztett jótállásra és csak egy készülékre érvényes. Az árak az ÁFA-t is tartalmazzák.
Kávéfőző és MasterCool készülékeink kiterjesztett jótállásával vagy amennyiben készüléke besorolásával kapcsolatban kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

A kiterjesztett jótállással és készülék karbantartási szolgáltatásunkkal kapcsolatos további információkért kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 880 6400-as telefonszámon.

Telefonos ügyfélszolgálatunk nyitva tartása: Hétfő - Péntek: 09:00-18:00

 

Lépjen kapcsolatba velünk!

Ha további kérdése, kérése van, kattintson az alábbi linkre és lépjen kapcsolatba velünk!

Kapcsolat

További letölthető információk

Leírás Formátum Letöltés
Miele Kiterjesztett Jótállás ÁSZF Tovább az ÁSZF-hez

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Hatályos: 2020. január 01. 

A Miele készülékek világszerte elismert, kiváló minőségű termékek. Ön ezen készülék megvásárlásával a Miele tulajdonosok exkluzív körébe lépett.

Figyelem: a termék háztartási célra készült, és csak arra használható, ipari felhasználása nem megengedett.
A fogyasztót a termékkel kapcsolatosan megillető jogokat a 2013. évi V. törvény (Ptk., a 45/2014. (11.26) Korm.
rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, továbbá a termékhez csatolt jelen jótállási jegy tartalmazza.


A Miele Kft.(továbbiakban: Miele), az általa Magyarországon forgalomba hozott és fogyasztói szerződés keretében értékesített, illetve az általa forgalomba hozott és szerződéses partnere által fogyasztói szerződés keretében értékesített készülékekre, a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint jótállást vállal az alábbiak szerint.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek a fogyasztóval szerződést kötő vállalkozást (továbbiakban: Vállalkozás) terhelik.


Ezen kötelezettséget azonban, – a fogyasztó vásárló érdekeit szem előtt tartva – a jótállási kötelezettség teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező Miele – 6. pontjában foglalt eltéréssel – átvállalta.

Termékregisztráció
Regisztrálja a megvásárolt terméket a www.miele.hu honlapon további előnyökért és kedvezményekért. Másra nincs is szükség, mint egy létező felhasználói profilra, a készülék típus számára, gyáriszámára és a vásárlás helyére és idejére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a promóciós termékeinkhez csomagolt kuponok beváltásának egyik feltétele a termékregisztráció.

Jótállási idő
A jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerinti új tartós fogyasztási cikkre:
- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén egy év
- 100 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó fogyasztói ár esetén két év
- 250 000 forintot meghaladó fogyasztóii ár esetén három év.


A termékre vonatkozó jótállási határidő elmulasztása – ide nem értve annak javítási idő miatti meghosszabbodását – jogvesztő. Eladási árnak a készülékért ténylegesen fizetett összeg minősül.

Jótállási jog jogosultja
A jótállási jogokat a tartós fogyasztási cikk mindenkori tulajdonosa (továbbiakban: vásárló vagy fogyasztó) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (fogyasztó definíciója: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Jótállásból eredő jogok érvényesítése
A jótállási jogok elsődlegesen a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Ha a jótállási jegy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátása bármilyen okból elmarad, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (továbbiakban: Bizonylat) a fogyasztó bemutatja.

Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló Bizonylattal érvényesíthetők, feltéve, hogy a Bizonylatból egyértelműen megállapítható a vásárlás időpontja és a termék típusa, mivel ezeknek az információknak a hiányában az érintett termék és a jótállási időszak nem állapítható meg. Ha a jótállási időszak nem állapítható meg, a jótállási igény nem érvényesíthető.


A jótállási idő kezdete
A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás, illetve megbízottja a Miele végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a terméket az
átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja, a termék a fogyasztó részére
történt átadásának időpontja. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra történő átadás napjától kezdve, azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta és a javítás elkészültét tartalmazó értesítés elküldésre nem került a fogyasztónak.


A jótállás területi hatálya: Magyarország.
A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai
A fogyasztót hiba esetén – választása szerint – a jótállási igénye alapján az alábbi jogok illetik meg:

1. A fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


2. Ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.


3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


4. A vásárló a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mielének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.


5. Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


6. Ha az 5. pont szerinti esetben cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint – a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg – a vételárat Vállalkozás visszafizeti, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú termék felajánlására kerülhet sor.


7. A terméknek vagy termékrésznek a kicserélése esetén a jótállás időtartam a kicserélt termék (termékrész) tekintetében újra kezdődik.


8. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény teljesítése
1. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Vállalkozás törekszik rá, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, amennyiben ez nem lehetséges, akkor tájékoztatjuk Önt a várható időtartamról. Amennyiben kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére történt közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, akkor – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket az ezt követő 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, akkor ugyanezen 8 napos határidőben a fogyasztó által bemutatott, a termék vételárának megfizetését igazoló szabályszerűen kiállított Bizonylaton feltüntetett vételárat a Vállalkozó köteles visszafizetni.


2. Ha a jótállási idő alatt a termék első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, akkor – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség akkor ugyanezen határidőben a fogyasztó által bemutatott a termék vételárának megfizetését igazoló szabályszerűen kiállított Bizonylaton feltüntetett vételárat a Vállalkozó köteles visszafizetni.


3. Ha a jótállási idő alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását vagy nem kívánja a terméket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, akkor a Vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék vételárának megfizetését igazoló szabályszerűen kiállított Bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszafizetni.


4. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


A javítás helye
1. Vállalkozás az üzemeltetés helyén javítja meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket.


2. Az 1. pont alá nem tartozó termékek esetén, illetve, ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás gondoskodik.

A vásárlónak kinél és mikor kell bejelentenie a jótálláson alapuló igényét?
1. A vásárló döntése szerint a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát – választása szerint – a vele szerződő Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén vagy a fióktelepén jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző Miele javítószolgálatnál teheti meg.


2. A Javítószolgálatnak, illetve a Vállalkozásnak a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet alapján az ott meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy példányát a fogyasztó részére átadni. A Javítószolgálat, illetve a Vállalkozás a termék javításra történő átvételekor a fent jelölt NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.


3. A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a fogyasztó a felelős.

Jótállási felelősség egyéb szabályai
1. Jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a Vállalkozás bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy javítás, helytelen tárolás, rongálás, külső behatás, elemi kár vagy egyéb hasonló, a vásárlás után keletkezett, a Vállalkozásellenőrzési körén kívüli okból következett be.

2. A készülék háztartási célra készült. Ezért nem minősül rendeltetésszerű használatnak, ha a készüléket háztartási célú használatot meghaladóan üzletszerűen, vagy gazdasági célra használják. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából Miele a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékel. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékekért jótállást nem vállalunk. A használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és ápolási munkák elvégzése a tulajdonos feladatát képezik. Az ezen munkák elmaradására vagy hibás elvégzésére visszavezethető okból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a tulajdonost terheli.

3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki az úgynevezett fogyó – kopó anyagok és alkatrészek (pl. izzó, szénkefe) rendes elhasználódására. Akkumulátorok esetében jótállás csak a jótállási időszak alatt bekövetkező, az elfogadott kapacitáscsökkenésen kívüli rendkívüli meghibásodásra vonatkozik.

4. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése a tulajdonos feladata. A Vállalkozás nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott (akár közvetett vagy következményi) károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be. Vállalkozás kizárólag a gyári alapbeállítások visszaállítására kötelezhető.

5. A nem a jótállási kötelezettségi alá tartozó meghibásodásokkal kapcsolatos kiszállások költségét a vásárló viseli.


Jogvita esetén
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.


A Miele Kft. által forgalmazott készülékek súlya és főbb (jelentős) részei:
Elektromos tűzhely, főzőlap: >10 kg vezérlő elektronika
Hűtő, fagyasztó: >10 kg kompresszor, vezérlő elektronika
Mosógép, mosó-szárítógép: >10 kg vezérlő elektronika, fő motor
Szárítógép: >10 kg vezérlő elektronika, fő motor, kompresszor
Mosogatógép: >10 kg vezérlő elektronika, keringető szivattyú,
Pára elszívó: >10 kg motor, vezérlő elektronika
Mikrohullámú készülék: >10 kg magnetron, vezérlő elektronika
Porszívó: >10 kg motor
Kávéfőző: >10 kg vezérlő elektronika, főzőmű, kazán
Egyéb elektromos berendezés: >10 kg szivattyú, vezérlő elektronika, motor

Lépjen kapcsolatba velünk!

Ha további kérdése, kérése van, kattintson az alábbi linkre és lépjen kapcsolatba velünk!

Kapcsolat

Vízvédelmi garanciális feltételek

vizvedelmi

Vízvédelmi garanciális feltételek

A Miele a Waterproof vízvédelmi rendszerű készülékek (továbbiakban: Készülék) esetében az alábbiak szerint vízvédelmi garanciát vállal. A vízvédelmi garancia nem érinti és nem korlátozza a fogyasztót, hogy a jogszabályok alapján őt megillető jótállási és egyéb szavatossági jogokat gyakorolja.  

I. A vízvédelmi garancia időtartama és kezdete
1. A vízvédelmi garancia kezdő időpontja a Készülék megvásárlásának a napja vagy ha a Készülék üzembe helyezést a Miele végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Ha a Készülék a megvásárlástól számított 6 hónapon túl kerül üzembehelyezésbe, akkor a kezdő időpont, a Készülék megvásárlásnak a napja.
2. A vízvédelmi garancia a készülék rendeltetésszerű használata mellett 20 évig érvényes.
3. A vízvédelmi garancia igénybevétele nem eredményezi a vízvédelmi garancia meghosszabbodását.

II A vízvédelmi garancia felételei
1. A Készüléket egy hivatalos márkakereskedőtől vagy közvetlenül a Miele-től vásárolták és rendeltetésnek megfelelően, a karbantartási időszakokat betartva, háztartási célra használták.
2. A Készülék vásárlásának a tényét számlával vagy jótállási jegy bemutatásával szükséges igazolni.
3. A Készülék szakszerűen került telepítésre, beüzemelésre.

III. A vízvédelmi garancia tartalma 
1. A Miele pénzbeli kártérítést fizet azokért a károkért, amelyek a készülék vízvédelmi rendszerének a hibája miatt keletkeznek. A kártérítés összege függ a kár mértékétől, ideértve különösen a sérült tárgyak káresemény bekövetkeztekori értékét.
2. A vízvédelmi garancia alapján fizetendő kártérítés összege korlátozott káreseményenként 15.000 EUR összegben korlátozott.
3. A vízvédelmi garanciát nem lehet kiterjesztően értelmezni a fent leírtakon túl, további követelések megtérítését nem foglalja magában.

IV. A vízvédelmi garancia korlátai
1. A vízvédelmi garancia nem terjed ki a vízvédelmi rendszerben és magában a készülékben keletkezett károkra.
2. A káreseményt követően a Készéleket hivatalos Miele szakszervízben szükséges kijavíttatni, ellenkező esetben a vízvédelmi garancia megszűnik.
3. A vízvédelmi garancia nem fedezi azokat a károkat, amelyek a következőknek tulajdoníthatók:

-    a Készülék hibás telepítése vagy beüzemelése (pl. az alkalmazandó biztonsági előírások be nem tartása írásos használati, telepítési és szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása)
-    rendeltetésellenes használat, nem megfelelő üzemeltetés, karbantartás elmulasztása (pl.: 
nem megfelelő mosogatószer, mosogatószer vagy vegyszer használata);
-    korlátozott vagy akadályozott használhatóság speciális műszaki paraméterek miatt, ha az eszközt nem a telepítés, beüzemelés országában vásárolták;
-    külső hatások, például szállítási károk, ütés okozta károk, viharkárok vagy egyéb természeti behatások;
-    a Készülék javításai esetleges átalakításai nem hivatalos Miele szakszervízben kerültek elvégzésre;
-    A Miele által jóvá nem hagyott, nem eredeti Miele alkatrészek beépítése, tartozékok használata.
 

Garancianyújtó

Miele Kft.
1022 Budapest
Alsó Törökvész út 2.

 

Lépjen kapcsolatba velünk!
Ha további kérdése kérése van, hívjon minket vagy kattintson az alábbi linkre és lépjen kapcsolatba velünk!

Online kapcsolatfelvételi űrlap

 

Miele Ügyfélszolgálat
Tel: +36 1 880 6400
E-mail: szerviz@miele.hu

Kapcsolat